Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd

15xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - antropológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - botanika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia rastlín
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - mikrobiológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - molekulárna biológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - virológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - genetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia a fyziológia živočíchov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - botanika a fyziológia rastlín
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - aplikovaná biológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia živočíchov a etológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - genetika a molekulárna cytológia
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie