Špecialista ochrany prírody

16xxUxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1622U00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií- ekológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1622U02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1624U00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - systémová ekológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1624U02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U07 žiadna škola.

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie