Revízny technik v energetike

26xxRxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - avionické systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613R08 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - elektronické systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613R11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - automobilová elektronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika-technológie v automobilovej elektronike
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613R20 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - elektronika dopravných prostriedkov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613R23 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - inteligentná elektronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - smartelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613R35 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore automatizácia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore automatizácia - automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore automatiz.-automatiz.a informatizácia strojov a procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore automat.-autom.,informatiz.a manažm.v chémii a v potrav.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore automatiz.-aplik.informatika a automatizácia v priem.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telekomunikácie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telekomunikácie - multimediálne technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telekomunikácie - digitálne technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telekomun.-multimediálne komunikačné technológie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2627R09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-priemyselné manažérstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore priemyselné inžin.-personálna práca v priemyselnom podn.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-priemyselný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore priem.inž.-integrované manažérstvo priem. procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-riadenie a ekonomika podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kybernetika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647R00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kybernetika - inteligentné systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647R03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kybernetika - robotika a kybernetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biomedicínske inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biomedicínske inžinierstvo - protetika a ortotika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika - elektroenergetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-elektrotechnické inžinierstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2675R22 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika - elektrooptika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-inžinierstvo riadenia priemyslu
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2675R33 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-priemyselná elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-riadenie elektromechanických systémov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2675R37 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-automatizované elektrotechnické systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-autotronika
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie