Synkel gréckokatolíckej cirkvi

6161V00 - katolícka teológia

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Kapitulská 26
81458, Bratislava 1
Kontakt
e-mail: Marian.Surab@frcth.uniba.sk
web: www.frcth.uniba.sk
telefón: 02/54435109
telefón: 02/54435261
fax: 02/54430266
Adresa
Ul.biskupa P.Gojdiča 2
8001, Prešov 1
Kontakt
e-mail: gkbfpu@unipo.sk
web: www.unipo.sk
telefón: 051/7725166
fax: 051/7733840
Adresa
Kostolná 1
81499, Bratislava 1
Kontakt
e-mail: sekretariat@tftu.sk
web: www.tftu.sk
telefón: 02/54433262
fax: 02/64430244
Adresa
Hlavná 89
4121, Košice
Kontakt
e-mail: ktfke@ktfke.sk
web: www.ktfke.sk
telefón: 055/6836111
telefón: 055/6836370
fax: 055/6227134
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie