Masér (okrem maséra v zdravotníctve)

5611R00 - fyzioterapia

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Limbová 12
83303, Bratislava 37
Kontakt
e-mail: dekanat.fozos@szu.sk
web: www.szu.sk
telefón: 02/59370453
telefón: 02/59370454
fax: 02/59370452
Názov školy
Adresa
Sládkovičova 21
97405, Banská Bystrica
Kontakt
web: www.szu.sk
telefón: 048/3248015
fax: 048/3248059
Adresa
Trieda SNP 1
4011, Košice 1
Kontakt
web: www.medic.upjs.sk
telefón: 055/6428151
telefón: 055/6428141
fax: 055/6428151
Adresa
Partizánska 1
8001, Prešov
Kontakt
web: www.unipo.sk
telefón: 051/7562411
telefón: 051/7562443
fax: 051/7562400
Adresa
Študentská 2
91101, Trenčín 1
Kontakt
Názov školy
Adresa
Nám. J.Herdu 2
91701, Trnava 1
Kontakt
telefón: 033/5565111
Adresa
Nám. A.Hlinku 48
3401, Ružomberok 1
Kontakt
web: http://fz.ku.sk
telefón: 044/4382931
telefón: 044/4382932
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie