Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu)

7902J00 - gymnázium

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Dunajská 13
81484, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: kis@gdunaba.sk
web: www.mtag.sk
telefón: 02/52927768
telefón: 02/52964315
fax: 02/52927769
Názov školy
Adresa
Grösslingová 18
81109, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: tajomnicka@gamca.sk
web: www.gamca.sk
telefón: 02/52963624
telefón: 02/52963097
fax: 02/52923693
Názov školy
Adresa
Jesenského 4/A
81102, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: info@gma.sk
web: gma.edupage.org, www.gma.sk
telefón: 02/54433694
telefón: 02/54430785
fax: 02/54433694
Názov školy
Adresa
Palisády 51
81106, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: info@deutscheschule.sk
web: www.deutscheschule.sk
telefón: 02/54630267
telefón: 02/54630267
Názov školy
Adresa
Vazovova 6
81107, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: vedenie@vazka.sk
web: www.vazka.sk
telefón: 02/57789811
telefón: 02/52497296
fax: 02/52497296
Názov školy
Adresa
Úprkova 3
81104, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
Názov školy
Adresa
Hronská 3
82107, Bratislava-Podunajské Bis
Kontakt
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk
web: www.gymhron.sk
telefón: 02/45242585
telefón: 02/45520572
fax: 02/45257931
Názov školy
Adresa
Bachova 4
82103, Bratislava-Ružinov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Bajkalská 20
82108, Bratislava-Ružinov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Ivana Horvátha 14
82103, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: skola@horvatha.sk
web: www.horvatha.sk
telefón: 02/43413069
telefón: 02/43423677
fax: 02/43423677
Názov školy
Adresa
Metodova 2
82108, Bratislava-Ružinov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Ostredková 10
82102, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: marakova@sportgymba.sk
web: www.sportgymba.sk
telefón: 02/43420305
telefón: 02/43422595
fax: 02/43425837
Názov školy
Adresa
Tomášikova 2
82729, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: mail@gln.sk
web: www.gln.sk
telefón: 02/43292621
telefón: 02/43422552
fax: 02/43292621
Názov školy
Adresa
Vážska 32
82107, Bratislava-Vrakuňa
Kontakt
e-mail: ssg@ssg.sk
web: www.ssg.sk
telefón: 02/45640011
telefón: 02/45640012
fax: 02/45640012
Názov školy
Adresa
Skalická 1
83102, Bratislava-Nové Mesto
Kontakt
e-mail: smnd@smnd.sk
web: www.smnd.sk
telefón: 02/44253892
telefón: 02/44253892
fax: 02/44253270
Názov školy
Adresa
Česká 10
83103, Bratislava-Nové Mesto
Kontakt
e-mail: riaditel@gymnaziumceska.sk
web: www.gymnaziumceska.sk
telefón: 02/44450733
telefón: 02/911223388
Názov školy
Adresa
Hubeného 23
83408, Bratislava-Rača
Kontakt
e-mail: ghubeneho@ghubba.edu.sk
web: www.ghubba.edu.sk
telefón: 02/44884141
telefón: 02/44881109
fax: 02/44881109
Názov školy
Adresa
Čachtická 14
83106, Bratislava-Rača
Kontakt
Názov školy
Adresa
Bilíkova 24
84419, Bratislava-Dúbravka
Kontakt
e-mail: gymbil@gymbilba.sk
web: www.gymbilba.sk
telefón: 02/64461202
telefón: 02/64461202
fax: 02/64461200
Názov školy
Adresa
Pekníkova 6
84101, Bratislava-Dúbravka
Kontakt
e-mail: office@bisb.sk
web: www.bisb.sk
telefón: 02/69307081-2
telefón: 02/69307081
fax: 02/69307083
Názov školy
Adresa
Karloveská 32
84104, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: tajomnicka@svfrantisek.sk
web: www.czckarloba.edu.sk
telefón: 02/65423686
telefón: 02/903519158
fax: 02/65424043
Názov školy
Adresa
Ladislava Sáru 1
84104, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: tajomnik@gymls.edu.sk
web: www.gymlsba.edupage.org
telefón: 02/69307703
telefón: 02/69307715
fax: 02/69307704
Názov školy
Adresa
Majerníkova 62
84105, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: info@sgesprit.sk
web: www.sgesprit.sk
telefón: 02/62250902
telefón: 02/903406543
fax: 02/62250903
Názov školy
Adresa
Tilgnerova 14
84105, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: skola@gymtilba.edu.sk
web: www.gymtilba.edu.sk
telefón: 02/65422545
telefón: 02/65425260
fax: 02/65422545
Názov školy
Adresa
Einsteinova 35
85203, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk
web: www.einsteinova.sk
telefón: 02/63453193
telefón: 02/63453193
fax: 02/63453193
Názov školy
Adresa
Gercenova 10
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: skolasvr@gmail.com
web: www.gsr.edupage.sk
telefón: 02/63451622
telefón: 02/63451022
fax: 02/63530046
Názov školy
Adresa
Kremnická 26
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sekretariat@ipgymnazium.sk
web: www.ipgymnazium.sk
telefón: 02/63812551
telefón: 02/63812551
fax: 02/63830290
Názov školy
Adresa
Pankúchova 6
85104, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: skola@gympaba.sk
web: www.gympaba.sk
telefón: 02/62312706
telefón: 02/62319822
fax: 02/62319822
Názov školy
Adresa
Zadunajská cesta 27
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sgm@sgm.sk
web: www.sgm.sk
telefón: 02/62250007
telefón: 02/62250007
fax: 02/62244606
Názov školy
Adresa
Záporožská 8
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: bsou@bsou.sk
web: www.bsou.sk
telefón: 02/63530002
telefón: 02/63530044
fax: 02/63451568
Názov školy
Adresa
1. mája 8
90101, Malacky
Kontakt
e-mail: gymalriad@stonline.sk
web: www.g1majamc.edu.sk
telefón: 034/7722469
telefón: 034/7724403
fax: 034/7724403
Názov školy
Adresa
Kláštorné nám. 1
90101, Malacky
Kontakt
Názov školy
Adresa
Nám. slobody 5
90001, Modra
Kontakt
e-mail: ucitel@gymmo.edu.sk
web: www.gymmo.edu.sk
telefón: 033/6472576
telefón: 033/6400379
fax: 033/6472576
Názov školy
Adresa
Senecká 2
90201, Pezinok
Kontakt
e-mail: riaditel@gymsenpk.edu.sk
web: www.gymsenpk.edu.sk
telefón: 033/6412252
telefón: 033/6412495
fax: 033/6412252
Názov školy
Adresa
Lichnerova 69
90301, Senec
Kontakt
e-mail: gabsekretariat@zoznam.sk
web: www.gab.sk
telefón: 02/45923261
telefón: 02/45923261
fax: 02/45923261
Názov školy
Adresa
Hlavná 21
92901, Dunajská Streda
Kontakt
e-mail: posta@mgds.eu
telefón: 031/5525323
telefón: 031/90819684
Názov školy
Adresa
Nám. sv. Štefana 1190/4
92936, Dunajská Streda
Kontakt
e-mail: vamberygimi@nextra.sk
web: www.gvamberyds.edu.sk
telefón: 031/5912900
telefón: 031/5524858
fax: 031/5912917
Názov školy
Adresa
Smetanov háj 285/8
92901, Dunajská Streda
Kontakt
e-mail: gymnaziumds@gymssds.edu.sk
web: www.gymnaziumds.sk
telefón: 031/5522334
telefón: 031/5527527
fax: 031/5522312
Názov školy
Adresa
Slnečná 2
93101, Šamorín
Kontakt
e-mail: gmrs@gymmrssam.sk
web: www.gymmrssam.sk
telefón: 031/5622197
telefón: 031/5622601
fax: 031/5622601
Názov školy
Adresa
Slnečná 2
93101, Šamorín
Kontakt
e-mail: mtg@gmadsam.edu.sk
web: www.gmadsam.edu.sk
telefón: 031/5622257
telefón: 031/5622907
fax: 031/5622257
Názov školy
Adresa
Štvrť SNP 1004/34
92401, Galanta
Kontakt
e-mail: kodaly@gymmadga.edu.sk
web: kzg.edupage.org
telefón: 031/7802266
telefón: 031/7801131
fax: 031/7802266
Názov školy
Adresa
Štvrť SNP 1004/34
92401, Galanta
Kontakt
e-mail: gymslovga@zupa-tt.sk
web: www.gymslga.edu.sk
telefón: 031/7802247
fax: 031/7802247
Názov školy
Adresa
Kostolná 119/8
92601, Sereď
Kontakt
e-mail: tomcanyi@gmail.com
web: www.gymsered.sk
telefón: 031/7893751
telefón: 031/7893751
fax: 031/5622257
Názov školy
Adresa
Komenského 13
92001, Hlohovec
Kontakt
e-mail: gymhc@zupa-tt.sk
web: www.gymho.edu.sk
telefón: 033/7320947
telefón: 033/7320946
fax: 033/7320947
Názov školy
Adresa
Nám. SNP 9
92126, Piešťany
Kontakt
e-mail: gypy@gypy.sk
web: http://gypy.edupage.org
telefón: 033/7989311
telefón: 033/7989333
fax: 033/7624007
Názov školy
Adresa
Beňovského 358/100
92203, Vrbové
Kontakt
e-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk
web: www.gvrbove.sk
telefón: 033/7791495
telefón: 0905962890
fax: 033/7791500
Názov školy
Adresa
Dlhá 1037/12
90540, Senica
Kontakt
e-mail: sengym@sengym.sk
web: www.sengym.edupage.sk
telefón: 034/6941329
telefón: 034/6941322
fax: 034/6514719
Názov školy
Adresa
Námestie slobody 3
90901, Skalica
Kontakt
e-mail: gym-adm@gym.skalica.sk
web: www.gymskalica.edu.sk
telefón: 034/6644286
telefón: 034/6644285
fax: 034/6645727
Názov školy
Adresa
Hviezdoslavova 10
91701, Trnava
Kontakt
e-mail: sekretariat@gamtt.sk
web: www.gamtt.sk
telefón: 033/5511014
telefón: 033/5514605
fax: 033/5514605
Názov školy
Adresa
Jána Bottu 31
91787, Trnava
Kontakt
e-mail: gymbott@szm.sk
web: www.gymbott.szm.sk
telefón: 033/5983811
telefón: 033/5983813
fax: 033/5333936
Názov školy
Adresa
Kalinčiakova 24
91701, Trnava
Kontakt
e-mail: riaditel@pasa.sk
web: www.agy.edupage.org
telefón: 033/5545095
telefón: 033/5545932
fax: 033/5545932
Názov školy
Adresa
Na hlinách 7279/30
91701, Trnava
Kontakt
e-mail: gyjhtt@zupa-tt.sk
web: www.gymholl.edupage.org
telefón: 033/5571411
telefón: 033/5571412
fax: 033/5571400
Názov školy
Adresa
Radlinského 665/2
95701, Bánovce nad Bebravou
Kontakt
e-mail: info@gymbn.tsk.sk
web: gymradbn.edupage.org
telefón: 038/7602852
telefón: 038/7603160
fax: 038/7603160
Názov školy
Adresa
Školská 2
01841, Dubnica nad Váhom
Kontakt
e-mail: info@gymdb.tsk.sk
web: www.gymdb.sk
telefón: 042/4422380
telefón: 042/905804023
fax: 042/4422380
Názov školy
Adresa
Jablonská 301/5
90701, Myjava
Kontakt
e-mail: skola@gymy.sk
web: www.gymy.sk
telefón: 034/6213462
telefón: 034/915794992
fax: 034/6213460
Názov školy
Adresa
Klčové 87
91501, Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
e-mail: ssjozefnm@gmail.com
web: www.gymklcovenmv.edu.sk
telefón: 032/7712596
telefón: 032/903713400
fax: 032/7712492
Názov školy
Adresa
Športová 41
91501, Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
e-mail: ivana.matejovicova@gymnm.tsk.sk
web: www.gmrsnm.edu.sk
telefón: 032/7713409
telefón: 032/905623416
fax: 032/7712442
Názov školy
Adresa
Komenského 2/1074
95801, Partizánske
Kontakt
e-mail: gympe@gympe.sk
web: www.gympe.sk
telefón: 038/7492763
telefón: 038/7493551
fax: 038/7493551
Názov školy
Adresa
Školská 234/8
01701, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: info@gympx.edu.sk
web: www.gympb.sk
telefón: 042/4321530
telefón: 042/915764824
fax: 042/4321907
Názov školy
Adresa
Matice slovenskej 16
97101, Prievidza
Kontakt
e-mail: skola@gympd.sk
web: www.gympd.sk
telefón: 046/5423637
telefón: 046/905734900
fax: 046/5425333
Názov školy
Adresa
Ul. 1. mája 905
02015, Púchov
Kontakt
e-mail: info@gympu.tsk.sk
web: www.gymnazium-pu.sk
telefón: 042/4631032
telefón: 042/903067066
fax: 042/4632186
Názov školy
Adresa
1. mája 170/2
91135, Trenčín
Kontakt
e-mail: vedenie@glstn.sk
web: www.glstn.sk
telefón: 032/7434422
telefón: 032/905847493
fax: 032/7436497
Názov školy
Adresa
Kožušnícka 2
91105, Trenčín
Kontakt
Názov školy
Adresa
Palackého 4
91250, Trenčín
Kontakt
e-mail: mail@piar.gtn.sk
web: www.piar.gtn.sk
telefón: 032/7431496
telefón: 032/905553998
fax: 032/7431495
Názov školy
Adresa
Biskupa Királya 30
94501, Komárno
Kontakt
Názov školy
Adresa
Biskupa Királya 5
94501, Komárno
Kontakt
e-mail: posta@sjg.sk
web: www.sjg.komarno.sk
telefón: 035/7731312
telefón: 035/7731313
fax: 035/7731313
Názov školy
Adresa
Pohraničná 10
94552, Komárno
Kontakt
e-mail: slovgym@gljs.sk
web: www.gljs.sk
telefón: 035/7731316
telefón: 035/7731315
fax: 035/7731315
Názov školy
Adresa
J. Jesenského 41
93401, Levice
Kontakt
e-mail: skola@mtegl.edu.sk
web: www.gimnazium.refleva.com
telefón: 036/6334231
telefón: 036/6334230
fax: 036/6334230
Názov školy
Adresa
Mierová 5
93403, Levice
Kontakt
e-mail: riaditelka@gav.sk
web: www.gav.sk
telefón: 036/6312631
fax: 036/6312631
Názov školy
Adresa
Saratovská 87
93405, Levice
Kontakt
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 22
93601, Šahy
Kontakt
e-mail: sekretariat@gymmadsahy.edu.sk
web: www.gymmadsahy.edu.sk
telefón: 036/7411008
fax: 036/7421280
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 22
93601, Šahy
Kontakt
e-mail: sekretariat@gymsahy.sk
web: www.gymsahy.edupage.org
telefón: 036/7410910
fax: 036/7413235
Názov školy
Adresa
Slov.národ.povstania 4
93601, Šahy
Kontakt
Názov školy
Adresa
Štúrova 16
93701, Želiezovce
Kontakt
e-mail: gimzsel@stonline.sk
web: www.gmzeliezovce.edu.sk
telefón: 036/7711107
telefón: 036/7711229
fax: 036/7711229
Názov školy
Adresa
Farská 19
94901, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Golianova 68
94901, Nitra
Kontakt
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk
web: www.gymgolnr.sk
telefón: 037/6409612
telefón: 037/905720910
fax: 037/6520985
Názov školy
Adresa
Piaristická 6
94901, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Párovská 1
95050, Nitra
Kontakt
e-mail: school@gymparnr.edu.sk
web: www.gymparnr.edu.sk
telefón: 037/6522929
telefón: 037/6523705
fax: 037/6523705
Názov školy
Adresa
Školská 26
95280, Vráble
Kontakt
e-mail: mail@gymvr.edu.sk
web: www.gymvrable.sk
telefón: 037/7832129
telefón: 037/904828810
fax: 037/7832130
Názov školy
Adresa
Letomostie 3
94061, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: gimnaziumnz@stonline.sk
web: www.pazmangymnz.edupage.sk
telefón: 035/6420859
telefón: 035/6449155
fax: 035/6420859
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 16
94061, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: skola@gymnz.sk
web: www.gymnz.edupage.org
telefón: 035/6400060
telefón: 035/6420403
fax: 035/6420404
Názov školy
Adresa
Adyho 7
94301, Štúrovo
Kontakt
e-mail: riaditelgymn@centrum.cz
web: www.gymn-sturovo.edupage.org
telefón: 036/7511352
telefón: 036/7511640
fax: 036/7511640
Názov školy
Adresa
Bernolákova 37
94201, Šurany
Kontakt
e-mail: skola@gymsu.edu.sk
web: www.gymsu.edu.sk
telefón: 035/6500824
telefón: 035/6501424
fax: 035/6501424
Názov školy
Adresa
Školská 3
92701, Šaľa
Kontakt
e-mail: gymnaziumsala@stonline.sk
web: www.gymsala.edupage.org
telefón: 031/7703492
telefón: 031/7707703
fax: 031/7707896
Názov školy
Adresa
17. novembra 1180/16
95501, Topoľčany
Kontakt
e-mail: gymtopol@stonline.sk
web: www.gymnazium-topolcany.sk
telefón: 038/5324747
telefón: 038/5326447
fax: 038/5326447
Názov školy
Adresa
Slov.národ.povstania 3
95342, Zlaté Moravce
Kontakt
e-mail: gymzmjk@stonline.sk
web: www.gjkzm.sk
telefón: 037/6423015
telefón: 037/6423015
fax: 037/6423015
Názov školy
Adresa
Štefánikova 219/4
01401, Bytča
Kontakt
e-mail: skola@gymbytca.edu.sk
web: www.gymbytca.edu.sk
telefón: 041/5523588
telefón: 041/5523590
fax: 041/5523590
Názov školy
Adresa
Ľ. Štúra 35
02354, Turzovka
Kontakt
e-mail: gymtu@stonline.sk
web: www.gturzovka.edupage.org
telefón: 041/4353633
telefón: 041/4353633
Názov školy
Adresa
17. novembra 1296
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: kancelaria@gymcadca.sk
web: www.gymcadca.sk
telefón: 041/4322330
telefón: 041/4321183
fax: 041/4321183
Názov školy
Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
02624, Dolný Kubín
Kontakt
e-mail: skola@gympoh.edu.sk
web: www.gympoh.edu.sk
telefón: 043/5864785
telefón: 043/5865805
fax: 043/5865805
Názov školy
Adresa
Okružná 2026/25
02601, Dolný Kubín
Kontakt
Názov školy
Adresa
Jesenského 2243
02404, Kysucké Nové Mesto
Kontakt
e-mail: riaditel@gymknm.sk
web: www.gymknm.sk
telefón: 041/4220052
telefón: 041/4220052
fax: 041/4212574
Názov školy
Adresa
Hradná 23
03301, Liptovský Hrádok
Kontakt
e-mail: skola@gymlh.sk
web: www.gymlh.sk
telefón: 044/5222991
telefón: 044/5222991
fax: 044/5223391
Názov školy
Adresa
Komenského 10
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
Názov školy
Adresa
M. M. Hodžu 860/9
03136, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: school@gymlm.sk
web: www.gymlm.sk
telefón: 044/5518332
telefón: 044/5523690
fax: 044/5523690
Názov školy
Adresa
J. Lettricha 2
03601, Martin
Kontakt
e-mail: office@gymlet.sk
web: www.gymlet.sk
telefón: 043/4230798
telefón: 043/4230849
fax: 043/4302484
Názov školy
Adresa
Malá hora 3
03601, Martin
Kontakt
e-mail: office@gymmt.sk
web: www.gymmt.sk
telefón: 043/4213001
telefón: 043/4213002
fax: 043/4131026
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 1
03861, Vrútky
Kontakt
Názov školy
Adresa
Mieru 307/23
02901, Námestovo
Kontakt
e-mail: gymno@bb.telecom.sk
web: www.gabnam.edu.sk
telefón: 043/5507711
telefón: 043/5507714
fax: 043/5507712
Názov školy
Adresa
Námestie A. Hlinku 5
03450, Ružomberok
Kontakt
e-mail: bella@gsa.sk
web: www.gsa.sk
telefón: 044/4329462
telefón: 044/4321112
fax: 044/4329462
Názov školy
Adresa
Š. Moyzesa 21
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: skola@gymrk.sk
web: www.gymrk.sk
telefón: 044/4323104
telefón: 044/4323104
fax: 044/4328065
Názov školy
Adresa
Horné Rakovce 1440/29
03901, Turčianske Teplice
Kontakt
e-mail: skola@gymtut.edu.sk
web: www.gymtut.edu.sk
telefón: 043/4901506
telefón: 043/4901506
Názov školy
Adresa
Železničiarov 278
02801, Trstená
Kontakt
e-mail: gmh@gmhtrstena.edu.sk
web: www.gmhtrstena.sk
telefón: 043/5392212
telefón: 043/5392386
fax: 043/5392212
Názov školy
Adresa
Školská 837
02744, Tvrdošín
Kontakt
e-mail: gymts@vuczilina.sk
web: www.gymts.edu.sk
telefón: 043/5322690
telefón: 043/5322690
fax: 043/5323061
Názov školy
Adresa
Javorová 5
01521, Rajec
Kontakt
e-mail: gymnaziumrajec@stonline.sk
web: www.gymrajec.edupage.org
telefón: 041/5424507
telefón: 041/5422118
fax: 041/5422118
Názov školy
Adresa
Hlinská 29
01180, Žilina
Kontakt
e-mail: gymnazium@gymza.sk
web: www.gymza.sk
telefón: 041/7637700
telefón: 041/7634350
fax: 041/7634350
Názov školy
Adresa
J. M. Hurbana 44
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: gymsvf@seznam.cz
web: www.gsf.sk
telefón: 041/5623935
telefón: 041/5625891
fax: 041/5625891
Názov školy
Adresa
Na Závaží 2
01001, Žilina
Kontakt
Názov školy
Adresa
Varšavská cesta 1
01008, Žilina
Kontakt
e-mail: gymnazium@gvarza.edu.sk
web: www.gvarza.edu.sk
telefón: 041/5005530
telefón: 041/5005531
fax: 041/5005531
Názov školy
Adresa
Veľká okružná 22
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: vedsk@gvoza.sk
web: www.gvoza.sk
telefón: 041/5620288
telefón: 041/5625216
fax: 041/5620288
Názov školy
Adresa
Hurbanova 9
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: kgsm@kgsm.sk
web: www.kgsm.sk
telefón: 048/4153087
fax: 048/4153086
Názov školy
Adresa
J.A Komenského 18
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: sekretariat@gasbb.sk
web: www.gasbb.edupage.org
telefón: 048/4153240
telefón: 048/4124281
fax: 048/4124281
Názov školy
Adresa
J.G.Tajovského 25
97400, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: gymnazium.jgt@gmail.com
web: www.gjgt.sk
telefón: 048/4135237
fax: 048/4134379
Názov školy
Adresa
Trieda SNP 54
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: sekretariat@osgbb.sk
web: www.sgbb.eu.sk
telefón: 048/4712894
telefón: 048/905838718
fax: 048/4142168
Názov školy
Adresa
Kolpašská 1738/9
96917, Banská Štiavnica
Kontakt
e-mail: schranka@gymbs.sk
web: www.gymbs.sk
telefón: 045/6920593
telefón: 045/911427153
fax: 045/6920592
Názov školy
Adresa
Štúrova 13
97718, Brezno
Kontakt
e-mail: skola@gymbrezno.edu.sk
web: www.gymbrezno.edu.sk
telefón: 048/6114047
telefón: 048/911209005
fax: 048/6113273
Názov školy
Adresa
Družby 554/64
97681, Podbrezová
Kontakt
web: www.sgzp.sk
telefón: 048/6712738
telefón: 048/6172810
fax: 048/6172811
Názov školy
Adresa
Štúrova 849
96212, Detva
Kontakt
e-mail: skola@gymdt.edu.sk
web: www.gymdt.edu.sk
telefón: 045/5457619
fax: 045/5457619
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 8
96301, Krupina
Kontakt
e-mail: gaska@gymsladka.edu.sk
web: www.gymsladka.edu.sk
telefón: 045/5519212
telefón: 045/907257883
fax: 045/5519213
Názov školy
Adresa
Nám. padlých hrdinov 2
98615, Fiľakovo
Kontakt
e-mail: riaditelstvofil@hotmail.com
web: www.gymfilakovo.sk
telefón: 047/4381925
telefón: 047/4381775
fax: 047/4512993
Názov školy
Adresa
Gemerská cesta 1
98401, Lučenec
Kontakt
web: www.gymlc.sk
telefón: 047/4331786
fax: 047/4331786
Názov školy
Adresa
Haličská cesta 9
98403, Lučenec
Kontakt
e-mail: skola@gbstlc.sk
web: www.gbstlc.sk
telefón: 047/4333232
telefón: 047/918887269
fax: 047/4333231
Názov školy
Adresa
Vl. Clementisa 1166/21
05001, Revúca
Kontakt
e-mail: gmk@gmk-ra.edu.sk
web: www.gmk-ra.sk
telefón: 058/4881476
telefón: 058/905390750
fax: 058/4426086
Názov školy
Adresa
Železničná 260
05001, Revúca
Kontakt
e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
web: www.pslgrevuca.edu.sk
telefón: 058/4426401
telefón: 058/905465998
fax: 058/4881020
Názov školy
Adresa
Hlavná 431
98112, Hnúšťa
Kontakt
e-mail: gymhnusta@gmail.com
web: www.gymhnusta.eu
telefón: 047/5422301
fax: 047/5422301
Názov školy
Adresa
Daxnerova 42
97901, Rimavská Sobota
Kontakt
e-mail: tmrg@post.sk
web: www.tmrg.sk
telefón: 047/5621511
fax: 047/5633578
Názov školy
Adresa
P. Hostinského 3
97901, Rimavská Sobota
Kontakt
e-mail: gymikrs@gmail.com
web: www.gymrs.sk
telefón: 047/5621471
telefón: 047/903754269
fax: 047/5621988
Názov školy
Adresa
Školská 21
99001, Veľký Krtíš
Kontakt
e-mail: gymvk@svsbb.sk
web: www.gahsvk.edu.sk
telefón: 047/4830411
telefón: 047/902540086
fax: 047/4830411
Názov školy
Adresa
Hronská 1467/3
96049, Zvolen
Kontakt
web: www.gymzv.sk
telefón: 045/5333920
telefón: 045/918879812
fax: 045/5333302
Názov školy
Adresa
Bernolákova 9
96801, Nová Baňa
Kontakt
e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk
web: www.gfsnbana.edupage.org
telefón: 045/6857092
fax: 045/6857092
Názov školy
Adresa
Dolná 48/19
96701, Kremnica
Kontakt
e-mail: skola@szsangykr.edu.sk
telefón: 045/6743092
Názov školy
Adresa
P. Križku 390/4
96701, Kremnica
Kontakt
web: www.gymkremnica.edu.sk
telefón: 045/6742959
telefón: 045/911417514
fax: 045/6742959
Názov školy
Adresa
Ul. J. Kollára 2
96501, Žiar nad Hronom
Kontakt
e-mail: sekretariat@gymzh.sk
web: www.gymzh.sk
telefón: 045/6725630
telefón: 045/904994232
fax: 045/6725630
Názov školy
Adresa
Jiráskova 12
08570, Bardejov
Kontakt
e-mail: skola@gymlsbj.svcmi.sk
web: www.gymlsbj.sk
telefón: 054/4722781
Názov školy
Adresa
Ul. 29. augusta 4
08501, Bardejov
Kontakt
e-mail: info@sgbj.sk
web: www.sgbj.sk
telefón: 054/4748461
telefón: 054/903568834
Názov školy
Adresa
Duchnovičova 24
06601, Humenné
Kontakt
Názov školy
Adresa
Komenského 4
06601, Humenné
Kontakt
e-mail: skola@gymhe.svcmi.sk
web: www.gaglshe.edupage.org
telefón: 057/7753826
telefón: 057/7888521
fax: 057/7888521
Názov školy
Adresa
Lesná 28
06601, Humenné
Kontakt
e-mail: skola@gjzhe.svcmi.sk
web: www.gjzhe.edupage.org
telefón: 057/7783398
Názov školy
Adresa
Hviezdoslavova 20
06014, Kežmarok
Kontakt
e-mail: skola@gpohkk.svcmi.sk
web: www.gympohkk.edupage.org
telefón: 052/4523032
telefón: 052/91196790
Názov školy
Adresa
SNP 3/5
06115, Spišská Stará Ves
Kontakt
e-mail: riaditelka231@gmail.com
web: www.gsnpssv.edu.sk
telefón: 052/4822067
fax: 052/4822067
Názov školy
Adresa
Kláštorská 24
05401, Levoča
Kontakt
e-mail: skola@gfale.svcmi.sk
web: www.gymklv.edu.sk
telefón: 053/4170600
fax: 053/4170602
Názov školy
Adresa
Kláštorská 37
05401, Levoča
Kontakt
e-mail: skola@gymjfrle.svcmi.sk
web: www.gymjfrle.edupage.org
telefón: 053/4512252
telefón: 053/4514255
Názov školy
Adresa
Duchnovičova 13
06813, Medzilaborce
Kontakt
e-mail: skola@gymml.svcmi.sk
web: www.gymlab.sk
telefón: 057/7321002
fax: 057/7321002
Názov školy
Adresa
Dlhé hony 3522/2
05801, Poprad
Kontakt
Názov školy
Adresa
Dominika Tatarku 4666/7
05819, Poprad
Kontakt
Názov školy
Adresa
Kukučínova 4239/1
05839, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@gympp.svcmi.sk
web: www.stary-gympel.sk
telefón: 052/7721654
fax: 052/7721654
Názov školy
Adresa
Bernolákova 21
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: riaditel@gppgpo.edu.sk
web: www.gymnazium.gojdic.eu
telefón: 051/903982195
telefón: 051/903982205
Názov školy
Adresa
Konštantínova 2
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@gymkopo.svcmi.sk
web: www.gk2-po.sk
telefón: 051/7725737
Názov školy
Adresa
Mudroňova 20
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@gymjarpo.svcmi.sk
web: www.gjar-po.sk
telefón: 051/7711600
Názov školy
Adresa
Námestie legionárov 3
08001, Prešov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Tarasa Ševčenka 1
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: gymonika@gymonika.sk
web: www.gymonika.sk
telefón: 051/7567301
fax: 051/7567300
Názov školy
Adresa
Komenského 13
08271, Lipany
Kontakt
e-mail: skola@gymlipany.svcmi.sk
web: www.gymlipany.edu.sk
telefón: 051/4572285
fax: 051/4572285
Názov školy
Adresa
Komenského 40
08301, Sabinov
Kontakt
e-mail: skola@gymsb.svcmi.sk
web: www.gymkosb.sk
telefón: 051/7567950
fax: 051/7567999
Názov školy
Adresa
Študentská 4
06901, Snina
Kontakt
e-mail: gymsnek@isternet.sk
web: www.gymsnina.sk
telefón: 057/7623353
fax: 057/7623514
Názov školy
Adresa
Švermova 10
06901, Snina
Kontakt
e-mail: skola@gymcmsnina.svcmi.sk
web: www.csssnina.sk
telefón: 057/7622361
Názov školy
Adresa
17. novembra 6
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
e-mail: gymnsl@stonline.sk
web: www.gymsl.edu.sk
telefón: 052/4323575
fax: 052/4323709
Názov školy
Adresa
Štúrova 383/3
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
e-mail: cgm@slnet.sk
web: www.cgmsl.edu.sk
telefón: 052/2388412
Názov školy
Adresa
Konštantínova 64
09101, Stropkov
Kontakt
e-mail: skola@gymsp.svcmi.sk
web: www.gymstrop.edu.sk
telefón: 054/7422986
fax: 054/7423786
Názov školy
Adresa
Dukelská 30
08720, Giraltovce
Kontakt
e-mail: skola@gymgir.svcmi.sk
web: www.gymgir.edu.sk
telefón: 054/7322325
fax: 054/7322122
Názov školy
Adresa
Komenského 16
08924, Svidník
Kontakt
e-mail: skola@gymsk.svcmi.sk
web: www.gdh.sk
telefón: 054/7521036
fax: 054/7882562
Názov školy
Adresa
Dr. C. Daxnera 88/3
09380, Vranov nad Topľou
Kontakt
e-mail: skola@gyvv.svcmi.sk
web: www.gyvv.sk
telefón: 057/4464574
Názov školy
Adresa
Školská 650
09301, Vranov nad Topľou
Kontakt
e-mail: skola@gymfrvv.svcmi.sk
web: www.gfa.sk
telefón: 057/4464281
fax: 057/4464281
Názov školy
Adresa
SNP 1
05601, Gelnica
Kontakt
e-mail: gym@gymgl.sk
web: www.gymgl.sk
telefón: 053/4821296
telefón: 053/4821296
fax: 053/4821406
Názov školy
Adresa
Park mládeže 5
04001, Košice-Sever
Kontakt
e-mail: skola@gpm.sk
web: www.gpm.sk
telefón: 055/6335470
telefón: 055/6335470
fax: 055/6335470
Názov školy
Adresa
Kováčska 28
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
Názov školy
Adresa
Kuzmányho 6
04174, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@maraigimi.sk
web: www.maraigimi.sk
telefón: 055/6221954
telefón: 055/6221966
fax: 055/6221966
Názov školy
Adresa
Nám. L. Novomeského 4
04224, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@gmrske.sk
web: www.gmrske.sk
telefón: 055/6227383
telefón: 055/6227383
fax: 055/6229753
Názov školy
Adresa
Poštová 9
04252, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@gympos.sk
web: www.gympos.sk
telefón: 055/6224917
telefón: 055/6226604
fax: 055/6226604
Názov školy
Adresa
Zbrojničná 3
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@gta.sk
web: www.gta.sk
telefón: 055/6222795
telefón: 055/6222795
fax: 055/6227256
Názov školy
Adresa
Škultétyho 10
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@gjak.sk
web: admin@gjak.sk
telefón: 055/6815611
telefón: 055/6815610
fax: 055/6815613
Názov školy
Adresa
Šrobárova 1
04223, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: sekretariat@srobarka.sk
web: www.srobarka.sk
telefón: 055/6221951
telefón: 055/6225593
fax: 055/6225876
Názov školy
Adresa
Čordákova 50
04023, Košice-Sídlisko KVP
Kontakt
Názov školy
Adresa
Katkin park 2
04011, Košice-Západ
Kontakt
e-mail: sekretariat@sgcr.sk
web: www.sgcr.sk
telefón: 055/6440331
telefón: 055/6440331
fax: 055/6440331
Názov školy
Adresa
Trebišovská 12
04011, Košice-Západ
Kontakt
e-mail: skola@gt12.sk
web: www.gt12.sk
telefón: 055/6443649
telefón: 055/6424950
fax: 055/6443649
Názov školy
Adresa
Charkovská 1
04022, Košice-Dargovských hrdino
Kontakt
e-mail: gymeske@gmail.com
web: gymes.edupage.org
telefón: 055/7994875
telefón: 055/915865140
fax: 055/7994874
Názov školy
Adresa
Alejová 1
04149, Košice-Juh
Kontakt
e-mail: gymnazium.alejova@galeje.sk
web: www.galeje.sk
telefón: 055/6785704
telefón: 055/7296686
fax: 055/7296686
Názov školy
Adresa
Dneperská 1
04012, Košice-Nad Jazerom
Kontakt
e-mail: gymbosak@gymbosak.sk
web: www.gymbosak.sk
telefón: 055/6748969
telefón: 055/6748969
fax: 055/6748969
Názov školy
Adresa
Opatovská cesta 7
04001, Košice-Vyšné Opátske
Kontakt
e-mail: zastupca@gymopatke.edu.sk
web: www.gymopatke.edu.sk
telefón: 055/7274411
telefón: 055/7274412
fax: 055/7274430
Názov školy
Adresa
Školská 13
04517, Moldava nad Bodvou
Kontakt
e-mail: skola@gymmoldava.edu.sk
web: www.gymmoldava.edu.sk
telefón: 055/4602138
fax: 055/4602138
Názov školy
Adresa
Masarykova 1
07179, Michalovce
Kontakt
e-mail: gph@gphmi.sk
web: www.gphmi.sk
telefón: 056/6423097
telefón: 056/6420642
fax: 056/6420642
Názov školy
Adresa
Ľ. Štúra 26
07101, Michalovce
Kontakt
e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
web: www.gymmi.sk
telefón: 056/6441346
telefón: 056/6441346
fax: 056/6432776
Názov školy
Adresa
Zoltána Fábryho 1
07901, Veľké Kapušany
Kontakt
e-mail: skola@gymkap.svcmi.sk
web: www.gvk.sk
telefón: 056/6382886
telefón: 056/6286251
fax: 056/6286251
Názov školy
Adresa
Akademika Hronca 1
04801, Rožňava
Kontakt
e-mail: skola@gymrv.sk
web: www.gymrv.sk
telefón: 058/7324503
telefón: 058/7323564
fax: 058/7324564
Názov školy
Adresa
Kpt. Nálepku 6
07301, Sobrance
Kontakt
e-mail: gsobrance@gsobrance.edu.sk
web: www.gsobrance.edupage.sk
telefón: 056/6522464
telefón: 056/6521020
fax: 056/6522464
Názov školy
Adresa
Lorencova 46
05342, Krompachy
Kontakt
e-mail: gymkromp@gmail.com
web: www.gymkromp.edu.sk
telefón: 053/4472315
telefón: 053/4472102
fax: 053/4470361
Názov školy
Adresa
Javorová 16
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk
web: www.gjavsnv.edu.sk
telefón: 053/4413948
telefón: 053/4425651
fax: 053/4425651
Názov školy
Adresa
Radničné námestie 271/8
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: gymsnv@kapitula.sk
web: www.gymmisika.sk
telefón: 053/4173702
telefón: 053/91593049
fax: 053/4502208
Názov školy
Adresa
Školská 7
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: skola@gymsnv.sk
web: www.gymsnv.sk
telefón: 053/4422259
telefón: 053/4428828
fax: 053/4297639
Názov školy
Adresa
Horešská 18
07701, Kráľovský Chlmec
Kontakt
e-mail: gymkch@gymkch.edu.sk
web: www.gymkch.edu.sk
telefón: 056/6321539
telefón: 056/6321539
fax: 056/6321539
Názov školy
Adresa
Komenského 32
07501, Trebišov
Kontakt
e-mail: skola@gymtv.sk
web: www.gymtv.sk
telefón: 056/6722260
telefón: 056/6725692
fax: 056/6725692
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 9
07501, Trebišov
Kontakt
e-mail: skola@cgymtv.edu.sk
web: www.cgymtv.edu.sk
telefón: 056/6725333
telefón: 056/904738963
fax: 056/6726074
Názov školy
Adresa
Karloveská 64
84104, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
Názov školy
Adresa
Duklianska 16
08001, Prešov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Sládkovičova 4
08001, Prešov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Jána Bottu 31
91701, Trnava
Názov školy
Adresa
SNP 607
04925, Dobšiná
Názov školy
Adresa
Ľ. Podjavorinskej 22
08005, Prešov
Názov školy
Adresa
Slovenská 5
08501, Bardejov
Názov školy
Adresa
A. Hlinku 44
97101, Prievidza
Názov školy
Adresa
Lichnerova 71
90301, Senec
Kontakt
Názov školy
Adresa
Novohradská 3
82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Slančíkovej 2
95050, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Rovná 15
05801, Poprad
Názov školy
Adresa
Nedbalova 4
81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie