Jazykovedec (filológ, lingvista)

73xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná jazykoveda
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenská literatúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slavistika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304V03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - translatológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore klasické jazyky
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7343V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357V06 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-nemecký jaz.a kult. v odbornej komunikácii
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kultúra v odb. komunikácii
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - lingvodidaktika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slavistika: slovanské jazyky: ruský jazyk /PhD. DrSc./
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362V02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - slavistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovan.jaz.a lit. - slavistika - rusínsky jazyk a literarúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovan.jaz.a lit.-slavistika-slovanské jazyky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - hungarológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366V05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry-maďarský jazyk a literatúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366V10 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore orientálne jazyky a kultúry - východoázijské štúdiá
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie