Jazykovedec (filológ, lingvista)

73xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a lit. - editorstvo a vydavateľská prax
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.- anglický jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.-francúzsky jaz. a kult.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T13 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit. - sloven.jazyk a lit.-španielsky jaz.a kult.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T14 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit. - slov. jazyk a lit.- maďarský jaz.a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T15 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-nemecký jazyk a kult.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T16 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-ruský jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T17 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - história
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore filológia - francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore filológia - arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-grécky jaz. a kul.-latinský jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-holandský jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T08 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T15 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T19 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T22 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T30 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T44 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T45 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T55 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T56 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-švédsky jazyk a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T60 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T61 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-chorvátsky jaz. a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T68 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T71 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T73 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T75 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jazyk a kul.-poľský jaz. a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T76 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T79 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jazyk a kul.-taliansky jazyk a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T83 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T85 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T87 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T90 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T96 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T97 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7330T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7330T07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra
Školy