Odborný sociálny pracovník

6341M00 - škola podnikania

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Sidónie Sakalovej 182
01361, Bytča
Kontakt
Názov školy
Adresa
Červenej armády 25
03601, Martin
Kontakt
e-mail: ssmt@vuczilina.sk
web: www.ssmt.sk
telefón: 043/4133062
telefón: 043/4133062
fax: 043/4237122
Adresa
Slanická osada 2178
02901, Námestovo
Kontakt
e-mail: oahano@stonline.sk
web: www.oahaslanica.orava.sk
telefón: 043/5521741
telefón: 043/5523244
fax: 043/5522436
Adresa
Bystrická cesta 174/5
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: szssdk@centrum.sk
telefón: 043/5862938
fax: 043/5862938
Adresa
Saleziánska 18
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: ssos_za@yahoo.com
web: www.ssosza.sk
telefón: 041/7245629
telefón: 041/911566901
Adresa
Sasinkova 45
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: info@sospza.sk
web: www.sospza.sk
telefón: 041/5622493
telefón: 041/5622218
fax: 041/5622218
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie