Resocializačný pracovník v zariadení sociálnych služieb

75xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika-pedagogika mentálne postihnutých
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore andragogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk.a element.ped.-uč.pre primárne vzdel.s vyuč.jaz. maď.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-uč.pre primár.vzd.a ped.psychosociál.naruš.
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie