Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)

6806V00 - pracovné právo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Šafárikovo nám. 6
81000, Bratislava 16
Kontakt
e-mail: sd@flaw.uniba.sk
web: www.flaw.uniba.sk
telefón: 02/59244190
telefón: 02/59244111
fax: 02/59244216
Adresa
Hornopotočná 23
91843, Trnava 1
Kontakt
web: www.iuridica.truni.sk
telefón: 033/5939209
fax: 033/5511437
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie