Maxilofaciálny chirurg zubný lekár

implantológia

Názov vzdelávacej ustanovizne
UPJŠ Košice, Lekárska fakulta
Kontaktné údaje
Trieda SNP 1
040 11 Košice
055/ 6428141
055/ 7894929
studijne@lf.upjs.sk
www.upjs.sk/lekarska-fakulta
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie