Ortopéd

ortopédia

Názov vzdelávacej ustanovizne
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Kontaktné údaje
Špitálska 24
813 72 Bratislava
02/ 59357471
02/ 59357678
jana.palencarova@fmed.uniba.sk
www.fmed.uniba.sk
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie