Praktická sestra so špecializáciou

starostlivosť o seniorov

Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktné údaje
Sládkovičova 36
080 24 Prešov
051/ 7733304
051/ 7733706
szspo.sekretariat@centrum.sk
www.szspo.sk/sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktné údaje
Farská 23
949 01 Nitra
037/ 7930002
037/ 7930007
sekretariat@szsnitra.sk
www.szsnitra.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktné údaje
Masarykova 27
071 01 Michalovce
056/ 6422839
056/ 6441596
skola@szsmi.eu.sk
www.szsmi.eu.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktné údaje
Lipová 32
066 83 Humenné
057/ 7754339
057/ 7754339
skola@szshe.sk
www.szshe.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Kontaktné údaje
Námestie 1. mája č. 1
048 01 Rožňava
058/ 7322339
skola@szsrv.edu.sk
www.szsrv.edupage.org
Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktné údaje
Lichardova 1
909 01 Skalica
034/ 6644401
zastupca@szsskalica.sk
www.szsskalica.edupage.sk
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie