Posudkový lekár obce

neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej zdravotnej služby)

Názov vzdelávacej ustanovizne
BKN, s.r.o.
Kontaktné údaje
Turčiansky Peter 135
038 41 Turčiansky Peter
www.bkn.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana
Kontaktné údaje
Hollého 14
081 81 Prešov
051/ 7011111
miscikova@fnsppresov.sk
www.fnsppresov.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
GEPAMED, spol. s .r.o.
Kontaktné údaje
Železničiarska 19
900 51 Zohor
www.gepamed.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
LEKÁR a.s.
Kontaktné údaje
Dobšinského 12
811 05 Bratislava
0903/ 405000
02/ 44451236
info@lekarnet.sk
www.lekarnet.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktné údaje
Sládkovičova 36
080 24 Prešov
051/ 7733304
051/ 7733706
szspo.sekretariat@centrum.sk
www.szspo.sk/sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Záchranná služba Košice
Kontaktné údaje
Rastislavova 43
041 91 Košice
055/ 6814301
055/ 6814480
sekretariat@kezachranka.sk
www.kezachranka.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Kontaktné údaje
Masarykova 9
040 01 Košice
055 /2295818
www.zzke.sk/pre-pacientov
Názov vzdelávacej ustanovizne
RZP, a.s.
Kontaktné údaje
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
0918/ 324325
032/ 6588157
martinkova@rzp.sk
www.rzp.sk/r-79-zdravotnici
Názov vzdelávacej ustanovizne
Falck Academy s.r.o.
Kontaktné údaje
Bačíkova 7
040 01 Košice
0650/ 555000
055/ 2813331
info@falck.sk
www.falck.sk/
Názov vzdelávacej ustanovizne
Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, spol. s.r.o.
Kontaktné údaje
Masarykova 17
040 01 Košice
055/ 6253151
055/ 6253151
info@spln.eu
Názov vzdelávacej ustanovizne
RESCUE SYSTÉM, spol. s.r.o.
Kontaktné údaje
Hlboká cesta 42
010 01 Žilina
041/ 5006779
janoskova@rescuezilina.com
www.rescuezilina.com
Názov vzdelávacej ustanovizne
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Kontaktné údaje
Trnavská cesta 8/A
821 08 Bratislava
02/ 68207311  
02/ 68207355
boris.chmel@emergency-slovakia.sk
www.emergency-slovakia.sk
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie