Súdny lekár

vyšetrenia psychomotorického vývinu vo všeobecnej starostlivosti o deti a dorast

Názov vzdelávacej ustanovizne
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Kontaktné údaje
Limbová 1
833 40 Bratislava
02/ 59371111
sekretariat@dfnsp.sk
www.dfnsp.sk/2010
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie