Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Názov vzdelávacej ustanovizne
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Kontaktné údaje
Limbová 12
833 03 Bratislava
02/ 59370956
lucia.zofcakova@szu.sk
www.szu.sk
Názov vzdelávacej ustanovizne
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kontaktné údaje
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra
037/ 6408751
037/ 6408751
dekanatfsv@ukf.sk
www.fsvaz.ukf.sk
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie