Poslať priateľovi

Ubytovanie, cestovný ruch a hazard

Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)

Sprievodca v cestovnom ruchu sprevádza tuzemské i zahraničné zájazdové skupiny v SR alebo v zahraničí, vrátane odborného výkladu v slovenskom alebo cudzom jazyku.

Alternatívne názvy

  • Sprievodca cestovného ruchu
  • Samostatný sprievodca
  • Sprievodca

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelová akadémia

6323K00 hotelová akadémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu

6324M00 manažment regionálneho cestovného ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore služby v cestovnom ruchu

6355M00 služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore animátor voľného času

7662M00 animátor voľného času - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314600 cestovný ruch - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314N00 cestovný ruch - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314N00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií

6318700 manažment hotelov a cestovných kancelárií - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore man.hot.a cest.kanc.-manažment cestovných kancelárií

6318702 man.hot.a cest.kanc.-manažment cestovných kancelárií - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318702 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií

6318Q00 manažment hotelov a cestovných kancelárií - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6318Q00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií – manžment cestovných kancelárií

6318Q02 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manžment cestovných kancelárií - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318Q02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelová akadémia

6323600 hotelová akadémia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6323600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelová akadémia

6323L00 hotelová akadémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6323L00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu

6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6324600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu

6324N00 manažment regionálneho cestovného ruchu - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6324N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore služby v cestovnom ruchu

6355600 služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6355600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore služby v cestovnom ruchu

6355N00 služby v cestovnom ruchu - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6355N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore animátor voľného času

7662600 animátor voľného času - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7662600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore animátor voľného času

7662N00 animátor voľného času - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7662N00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316R02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia a rozvoj regiónov

1316T47 geografia - geografia a rozvoj regiónov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch

6314R00 cestovný ruch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

6314R11 cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia

6317M00 obchodná akadémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné technológie a inform.služby v cestovnom ruchu

6336M00 informačné technológie a inform.služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie

6352M00 obchod a podnikanie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra

7357R02 cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra

7357R04 cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá

7357R06 cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry

7357R11 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii

7357R12 cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii

7357R15 cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

7357R17 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kul.v odb. komunikácii

7357R20 cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kul.v odb. komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia

7357R21 cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra

7357R22 cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá

7357R23 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá

7357R24 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry

7357R28 cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi

7357R32 cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

7357R34 cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá

7357R38 cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.-slovenč.v lingvokultúrnej kompeten.zahran.štud.

7357R43 cudzie jaz.a k.-slovenč.v lingvokultúrnej kompeten.zahran.štud. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - cudzie jazyky

7902J73 gymnázium - cudzie jazyky - Gymnázium (ukončené maturitou)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - bilingválne štúdium

7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji /Bc/

1316702 geografia - geografia v regionálnom rozvoji /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia a demografia /Bc/

1316713 geografia - geografia a demografia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia a rozvoj regiónov

1316847 geografia - geografia a rozvoj regiónov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316847 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia a demografia

1316R13 geografia - geografia a demografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316R13 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314700 cestovný ruch - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo /Bc/

6314711 cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch - regionálny cestovný ruch

6314713 cestovný ruch - regionálny cestovný ruch - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo

6314715 cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314715 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314Q00 cestovný ruch - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314Q00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - regionálny cestovný ruch

6314R13 cestovný ruch - regionálny cestovný ruch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo

6314R15 cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314R15 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia

6317600 obchodná akadémia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia

6317L00 obchodná akadémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6317L00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore man.hot.a cest.kanc.-manažm.turistických informačných kanc.

6318703 man.hot.a cest.kanc.-manažm.turistických informačných kanc. - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318703 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií

6318Q03 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318Q03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6336600 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6336600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie

6352600 obchod a podnikanie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6352600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie

6352N00 obchod a podnikanie - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6352N00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry /Bc/

7357700 cudzie jazyky a kultúry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra /Bc/

7357702 cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra /Bc/

7357703 cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra /Bc/

7357704 cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra /Bc/

7357705 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá /Bc/

7357706 cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra /Bc/

7357707 cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra /Bc/

7357708 cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry /Bc/

7357709 cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika /Bc/

7357710 cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357710 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry

7357711 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/

7357712 cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii/Bc/

7357713 cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357714 cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/

7357715 cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357716 cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

7357717 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357718 cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra

7357719 cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

7357720 cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357720 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia/Bc/

7357721 cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra /Bc/

7357722 cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá

7357723 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá

7357724 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357724 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax /Bc/

7357725 cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi /Bc/

7357726 cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357726 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a anglofónne kultúry

7357728 cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a anglofónne kultúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357728 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi

7357732 cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor/Bc/

7357734 cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357734 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá /Bc/

7357737 cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357737 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá

7357738 cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357738 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá /Bc/

7357739 cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357739 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglistika a amerikanistika

7357741 cudzie jazyky a kultúry - anglistika a amerikanistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357741 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

7357743 cudzie jazyky a kultúry - slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357743 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov

7357746 cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357746 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

7357748 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357748 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry

7357R00 cudzie jazyky a kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra

7357R03 cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra

7357R05 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra

7357R07 cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra

7357R08 cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry

7357R09 cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika

7357R10 cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii

7357R13 cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii

7357R14 cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii

7357R16 cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii

7357R18 cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra

7357R19 cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax

7357R25 cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi

7357R26 cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá

7357R37 cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R37 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá

7357R39 cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore anglistika a amerikanistika

7357R41 anglistika a amerikanistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov

7357R46 cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

7357R48 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R48 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore anglický jazyk /Bc/

7372700 anglický jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7372700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore anglický jazyk

7372R00 anglický jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7372R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore nemecký jazyk /Bc/

7373700 nemecký jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7373700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore nemecký jazyk

7373R00 nemecký jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7373R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore francúzsky jazyk /Bc/

7374700 francúzsky jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7374700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore francúzsky jazyk

7374R00 francúzsky jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7374R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore španielsky jazyk /Bc/

7375700 španielsky jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7375700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore španielsky jazyk

7375R00 španielsky jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7375R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore taliansky jazyk /Bc/

7378700 taliansky jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7378700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore taliansky jazyk

7378R00 taliansky jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7378R00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ruský jazyk

7379700 ruský jazyk - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7379700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ruský jazyk

7379R00 ruský jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7379R00 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - základy cestovného ruchu

7902562 gymnázium - základy cestovného ruchu - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902562 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - cudzie jazyky

7902573 gymnázium - cudzie jazyky - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902573 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - bilingválne štúdium

7902574 gymnázium - bilingválne štúdium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902574 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Ponúkame vám kurzy, ktorými si možno zvýšiť svoje predpoklady na kvalifikovaný výkon vybraných zamestnaní:

Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
Delegát cestovnej kancelárie
Horský vodca
Lektor, sprievodca v múzeu, galérii
Regionálny sprievodca
Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Komunikatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň komunikatívnosti umožňuje intenzívne nadväzovať nové a rozvíjať získané kontakty.

Iniciatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň iniciatívnosti umožňuje vykonávať väčšinu pracovných činností s nadpriemernou aktivitou.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň ochoty pomáhať umožňuje byť pre iných oporou v akejkoľvek situácii.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Empatia
bežná

Bežná úroveň empatie umožňuje v primeranej miere pochopiť prežívanie, myslenie a pohnútky správania iných ľudí.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

Podnikateľský typ
Opis
Podnikateľský typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú orientovaní na zisk alebo spoločenský úspech, ktorý dosahujú prostredníctvom ekonomických, organizačných alebo politických prostriedkov. Preferujú činnosti, ktoré vyžadujú vysokú mieru argumentácie, organizačných schopností, dominancie a presvedčovania ostatných ľudí. Sú úspešní v oblastiach ako je obchod, predaj alebo personálny manažment. V sociálnej oblasti sú zameraní viac na dosahovanie organizačných a ekonomických cieľov, než na ľudí samotných. Vďaka svojej komunikatívnosti sú často predurčení zastávať úlohu hovorcu alebo politicky angažovaného reprezentanta určitej záujmovej skupiny ľudí. Samých seba chápu ako vysoko asertívne a dominantné osoby, ktoré sa v určitej miere nevyhnú impulzívnemu, či menej taktnému jednaniu.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr dobrodružní, zištní, ambiciózni, argumentujúci, nezávislí, dominantní, optimistickí, spoliehajúci sa na seba samého, energickí a sebavedomí.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: obchodníci, predavači, nákupcovia, manažéri, obchodní právnici, poisťovací agenti, sudcovia, obhajcovia, štátni zástupcovia, burzoví makléri a pod.

HOBBY: obchod, čítanie ekonomických časopisov, sledovanie politických diskusií, obchodných búrz, účasť na mítingoch a stretnutiach, predávanie produktov, vedenie občianskych združení a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Organizačné zabezpečovanie programov a trás zájazdových skupín v tuzemsku a v zahraničí spojené s odborným výkladom (príprava príslušných informácií). Predávanie a vyúčtovanie služieb.
Organizačný sprievod zájazdových skupín v tuzemsku a v zahraničí spojený s tlmočením pri špecializovaných alebo tematických zájazdoch, vrátane rokovania so zahraničnými partnermi. Predávanie a vyúčtovanie doplnkových služieb.
Organizačný sprievod zájazdových skupín v zahraničí po trasách niekoľkými štátmi, kvalifikovaný výklad (príprava príslušných informácií), tlmočenie, vrátane rokovania so zahraničnými partnermi. Predávanie a vyúčtovanie doplnkových služieb.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Nárazová práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v dopravnom prostriedku
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Sprievodca cestovného ruchu patrí medzi viazané živnosti. Na získanie viazanej živnosti pre výkon daného zamestnania je nutné preukázať odbornú spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydaného vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (§ 14 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) bezúhonnosť.
5 Klasifikácie
ISCO-08
5113 Turistickí sprievodcovia
SK ISCO-08
5113002 Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
ESCO
sprievodca/sprievodkyňa

sprievodca/sprievodkyňa

Sekcia SK NACE Rev. 2
N Administratívne a podporné služby

Táto sekcia zahŕňa rôzne činnosti podporujúce bežné obchodné činnosti. Tieto činnosti sa líšia od činností uvedených v sekcii M, nakoľko ich prvotným účelom nie je poskytovanie špecializovaných vedomostí.

Divízia SK NACE Rev. 2
79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

Táto divízia zahŕňa činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú zabezpečením ciest, predajom zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom a činnosti spojené so zorganizovaním zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr alebo priamo cez cestovné kancelárie; ako aj iné služby súvisiace s cestovným ruchom vrátane rezervačných služieb. Zahŕňa aj služby turistických sprievodcov a propagáciu turistiky.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie