Poslať priateľovi

Stavebníctvo

Krajinný a záhradný architekt

Krajinný a záhradný architekt navrhuje architektonické riešenia parkov, záhrad, sadov a podieľa sa na stvárnení zelene v urbanizovanom prostredí.

Alternatívne názvy

  • Architekt krajiny
  • Záhradný architekt
  • Krajinný architekt

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra

4121T01 krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajin.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a krajin.úprav

4121T04 krajin.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a krajin.úprav - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra

4121V00 krajinná a záhradná architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra

4121V01 krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná architektúra a krajinné plánovanie

3516800 krajinná architektúra a krajinné plánovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3516800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná architektúra a krajinné plánovanie

3516T00 krajinná architektúra a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3516T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore záhradná a krajinná architektúra

4120800 záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4120800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore záhradná a krajinná architektúra

4120900 záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4120900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore záhradná a krajinná architektúra

4120T00 záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4120T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore záhradná a krajinná architektúra

4120V00 záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4120V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra

4121800 krajinná a záhradná architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra

4121801 krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kraj.a záhrad.archit.-krajinná architekt. a kraj. plánovanie

4121802 kraj.a záhrad.archit.-krajinná architekt. a kraj. plánovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajin.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a krajin.úprav

4121804 krajin.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a krajin.úprav - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra

4121900 krajinná a záhradná architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra

4121901 krajinná a záhrad.architek.-záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kraj.a záhrad.archit.-krajinná architekt. a kraj. plánovanie

4121902 kraj.a záhrad.archit.-krajinná architekt. a kraj. plánovanie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra

4121T00 krajinná a záhradná architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4121T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra - krajinná architektúra a krajinné plánovanie

4121T02 krajinná a záhradná architektúra - krajinná architektúra a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4121T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra - krajinná architektúra a krajinné plánovanie

4121V02 krajinná a záhradná architektúra - krajinná architektúra a krajinné plánovanie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4121V02 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507R00 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507T00 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - urbanizmus

3507T02 architektúra a urbanizmus - urbanizmus - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore krajinná a záhradná architektúra

4121R00 krajinná a záhradná architektúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo

4127V00 krajinárstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo - krajinné inžinierstvo

4127V02 krajinárstvo - krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus /Bc/

3507700 architektúra a urbanizmus /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507800 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - urbanizmus

3507802 architektúra a urbanizmus - urbanizmus - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore krajinná architektúra a krajinné plánovanie /Bc/

3516700 krajinná architektúra a krajinné plánovanie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3516700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore krajinná architektúra a krajinné plánovanie

3516R00 krajinná architektúra a krajinné plánovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3516R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore záhradná a krajinná architektúra /Bc/

4120700 záhradná a krajinná architektúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4120700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore záhradná a krajinná architektúra

4120R00 záhradná a krajinná architektúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4120R00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore krajinná a záhradná architektúra

4121700 krajinná a záhradná architektúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore krajinná a záhrad.archit.-záhradná a krajinná architekt./Bc/

4121701 krajinná a záhrad.archit.-záhradná a krajinná architekt./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kraj.a záhrad.archit.-krajinná archit.a kraj. plánovanie/Bc/

4121702 kraj.a záhrad.archit.-krajinná archit.a kraj. plánovanie/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kraj.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a kraj.úprav/Bc/

4121704 kraj.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a kraj.úprav/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4121704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore krajinná a záhrad.archit.-záhradná a krajinná architekt.

4121R01 krajinná a záhrad.archit.-záhradná a krajinná architekt. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4121R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kraj.a záhrad.archit.-krajinná archit.a kraj. plánovanie

4121R02 kraj.a záhrad.archit.-krajinná archit.a kraj. plánovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4121R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kraj.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a kraj.úprav

4121R04 kraj.a záhrad.archit.-biotechnika parkových a kraj.úprav - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4121R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo

4127900 krajinárstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4127900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo - krajinné inžinierstvo

4127902 krajinárstvo - krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4127902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinné plánovanie a tvorba krajiny

4128800 krajinné plánovanie a tvorba krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4128800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinné plánovanie a tvorba krajiny

4128T00 krajinné plánovanie a tvorba krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4128T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinné inžinierstvo

4196800 krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4196800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinné inžinierstvo

4196900 krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4196900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinné inžinierstvo

4196T00 krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4196T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinné inžinierstvo

4196V00 krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4196V00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Autorizačné osvedčenie autorizovaného krajinného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 2)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 3 roky
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 16b)
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Technický talent
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň technického talentu umožňuje porozumieť zložitým technickým vzťahom a úspešne riešiť náročné technické problémy.

Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň umeleckého talentu umožňuje podávať nadpriemerné výkony v umeleckej činnosti.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Cieľavedomosť
bežná

Bežná úroveň cieľavedomosti umožňuje dosahovať stanovené ciele vlastným úsilím.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

Umelecko-jazykový typ
Opis
Umelecko-jazykový typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je typické originálne, kreatívne, intuitívne a imaginatívne myslenie. Majú radi tvorivé umelecké aktivity, ako je komponovanie hudby, hranie na hudobné nástroje, tvorivé písanie, kreslenie, maľovanie, práca s kameňom alebo hlinou, herectvo, tanec alebo balet. Všetky aktivity vyhľadávajú s cieľom tvorivého vyjadrenia vlastných pocitov, nálad, dojmov alebo nápadov. Na druhej strane pociťujú odpor k akejkoľvek konvenčnosti (obyčajnosti) a konformite (prispôsobovaniu). V sociálnej komunikácii s ostatnými ľuďmi volia vysokú mieru expresivity a otvorenosti.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr komplikovaní, neporiadni, neviazaní, nezávislí, impulzívni, emocionálne ladení, do seba zahľadení tvoriví idealisti s menšou mierou praktickosti v každodennom živote.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: hudobníci, herci, režiséri, reportéri, novinári, maliari, sochári, aranžéri, výtvarníci, architekti, dizajnéri, fotografi, spisovatelia a pod.

HOBBY: fotografovanie, vystupovanie pred ľuďmi, písanie príbehov, básní, šitie, tancovanie, cestovanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, cudzie jazyky a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Spracovávanie návrhov usporiadania sezónnej verejnej zelene a okrasných záhonov a kvetín.
Návrhy na usporiadanie trvalej zelene (napr. stromov, krov, záhonov a pod.) na verejných priestranstvách.
Návrhy projektov súkromných záhrad rodinných domov a pod.
Riešenie usporiadania obecných a mestských verejných parkov, sadov a záhrad.
Návrhy architektonického usporiadania charakterovo orientovaných parkových alebo záhradných plôch ako súčasti určitých celkov (napr. výstav, veľtrhov, kultúrnych akcií a pod.).
Architektonické riešenie usporiadania alebo obnovy tradičných a historických parkov a záhrad ako súčastí štýlovo komponovaných celkov alebo súčastí architektonicko-urbanistických riešení.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
5 Klasifikácie
ISCO-08
2162 Krajinní a záhradní architekti
SK ISCO-08
2162001 Krajinný a záhradný architekt (okrem autorizovaného)
ESCO
krajinný a záhradný architekt/krajinná a záhradná architektka

krajinný a záhradný architekt/krajinná a záhradná architektka

Sekcia SK NACE Rev. 2
M Odborné, vedecké a technické činnosti

Táto sekcia zahŕňa špecializované odborné, vedecko-technické činnosti. Tieto činnosti si vyžadujú vysoký stupeň vzdelania a poskytujú užívateľom úzko špecializované znalosti a praktické skúsenosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
71 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

Táto divízia obsahuje poskytovanie architektonických, inžinierskych a projektových služieb, služieb v oblasti kontroly budov, geodetických a kartografických služieb. Je v nej zaradené aj vykonávanie služieb v oblasti fyzikálneho, chemického testovania, ako aj služby spojené s inými analytickými skúškami.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie