Poslať priateľovi

Stavebníctvo

Autorizovaný architekt

Autorizovaný architekt vytvára projekty stavieb s využitím rozsiahlych multidisciplinárnych znalostí z oblasti techniky, sociológie, ekonómie, demografie, ekológie a ďalších za nevyhnutnej podpory kreatívnych schopností a umeleckého talentu.

Alternatívne názvy

  • Architekt (autorizovaný)
  • Autorizovaný architekt v stavebníctve

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507T00 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - architektúra

3507T01 architektúra a urbanizmus - architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - urbanizmus

3507T02 architektúra a urbanizmus - urbanizmus - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - architektúra

3507V01 architektúra a urbanizmus - architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - urbanizmus

3507V02 architektúra a urbanizmus - urbanizmus - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby

3631T00 pozemné stavby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie

3631T04 pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie

3631T04 pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technické zariadenia budov

3631T06 pozemné stavby - technické zariadenia budov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie budov

3631T07 pozemné stavby - nosné konštrukcie budov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra

3631T08 pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné staviteľstvo

3631T09 pozemné stavby - pozemné staviteľstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn

8221T00 dizajn - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - vizuálna komunikácia

8221T07 dizajn - vizuálna komunikácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - textilná tvorba

8221T11 dizajn - textilná tvorba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku a interiéru

8221T21 dizajn - dizajn nábytku a interiéru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra

3501800 architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3501800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra

3501900 architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3501900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra

3501T00 architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3501T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra

3501V00 architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3501V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore urbanizmus

3502800 urbanizmus - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3502800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore urbanizmus

3502900 urbanizmus - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3502900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore urbanizmus

3502T00 urbanizmus - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3502T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore urbanizmus

3502V00 urbanizmus - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3502V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507800 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - architektúra

3507801 architektúra a urbanizmus - architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - urbanizmus

3507802 architektúra a urbanizmus - urbanizmus - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre

3507803 architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507900 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - architektúra

3507901 architektúra a urbanizmus - architektúra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - urbanizmus

3507902 architektúra a urbanizmus - urbanizmus - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre

3507903 architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507903 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus-obnova architektonického dedičstva

3507904 architektúra a urbanizmus-obnova architektonického dedičstva - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre

3507T03 architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3507T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507V00 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3507V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre

3507V03 architektúra a urbanizmus - konštrukcie v architektúre - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3507V03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektúra a urbanizmus-obnova architektonického dedičstva

3507V04 architektúra a urbanizmus-obnova architektonického dedičstva - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3507V04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra

3623800 pozemné stavby a architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3623800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra

3623T00 pozemné stavby a architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3623T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby

3631800 pozemné stavby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektúra

3631801 pozemné stavby - architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektúra

3631801 pozemné stavby - architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie

3631804 pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie

3631804 pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - budovy a prostredie

3631805 pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technické zariadenia budov

3631806 pozemné stavby - technické zariadenia budov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie budov

3631807 pozemné stavby - nosné konštrukcie budov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra

3631808 pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné staviteľstvo

3631809 pozemné stavby - pozemné staviteľstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - mestské stavebné inžinierstvo

3631811 pozemné stavby - mestské stavebné inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie pozemných stavieb

3631812 pozemné stavby - nosné konštrukcie pozemných stavieb - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - tvorba budov a prostredia

3631813 pozemné stavby - tvorba budov a prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov

3631816 pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technika prostredia budov

3631818 pozemné stavby - technika prostredia budov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektúra

3631T01 pozemné stavby - architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektúra

3631T01 pozemné stavby - architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - budovy a prostredie

3631T05 pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - mestské stavebné inžinierstvo

3631T11 pozemné stavby - mestské stavebné inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie pozemných stavieb

3631T12 pozemné stavby - nosné konštrukcie pozemných stavieb - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - tvorba budov a prostredia

3631T13 pozemné stavby - tvorba budov a prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov

3631T16 pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technika prostredia budov

3631T18 pozemné stavby - technika prostredia budov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3631T18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a pozemné stavby

3698800 architektúra a pozemné stavby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3698800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a pozemné stavby

3698T00 architektúra a pozemné stavby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3698T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselný dizajn nábytku

8220800 priemyselný dizajn nábytku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8220800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselný dizajn nábytku

8220T00 priemyselný dizajn nábytku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8220T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn

8221800 dizajn - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - dizajn výrobkov

8221801 dizajn - dizajn výrobkov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - interiérový dizajn

8221802 dizajn - interiérový dizajn - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku

8221803 dizajn - dizajn nábytku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - grafický dizajn

8221804 dizajn - grafický dizajn - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - priemyselný dizajn

8221805 dizajn - priemyselný dizajn - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - vizuálna komunikácia

8221807 dizajn - vizuálna komunikácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - textilná tvorba

8221811 dizajn - textilná tvorba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku a interiéru

8221821 dizajn - dizajn nábytku a interiéru - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - dizajn výrobkov

8221T01 dizajn - dizajn výrobkov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - interiérový dizajn

8221T02 dizajn - interiérový dizajn - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku

8221T03 dizajn - dizajn nábytku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - grafický dizajn

8221T04 dizajn - grafický dizajn - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn - priemyselný dizajn

8221T05 dizajn - priemyselný dizajn - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn interiéru a poradenstvo

8268800 dizajn interiéru a poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8268800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn interiéru a poradenstvo

8268T00 dizajn interiéru a poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8268T00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

3507R00 architektúra a urbanizmus - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priestorové plánovanie

3514T00 priestorové plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore priestorové plánovanie

3514V00 priestorové plánovanie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra

3631R08 pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektonická tvorba

8215R00 architektonická tvorba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektonická tvorba

8215T00 architektonická tvorba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektonická tvorba

8215V00 architektonická tvorba - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn

8221R00 dizajn - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - vizuálna komunikácia

8221R07 dizajn - vizuálna komunikácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - textilná tvorba

8221R11 dizajn - textilná tvorba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku a interiéru

8221R21 dizajn - dizajn nábytku a interiéru - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra /Bc/

3501700 architektúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3501700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra

3501R00 architektúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3501R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn v architektúre

3503800 dizajn v architektúre - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3503800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn v architektúre

3503T00 dizajn v architektúre - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3503T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus /Bc/

3507700 architektúra a urbanizmus /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3507700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore urbanizmus a územné plánovanie

3512800 urbanizmus a územné plánovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3512800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore urbanizmus a územné plánovanie

3512T00 urbanizmus a územné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3512T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priestorové plánovanie

3514800 priestorové plánovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3514800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore priestorové plánovanie

3514900 priestorové plánovanie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3514900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn v architektúre a stavebníctve

3521800 dizajn v architektúre a stavebníctve - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3521800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dizajn v architektúre a stavebníctve

3521T00 dizajn v architektúre a stavebníctve - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3521T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore zdravotnícko - technické stavby

3605900 zdravotnícko - technické stavby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3605900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore zdravotnícko - technické stavby

3605V00 zdravotnícko - technické stavby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3605V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra /Bc/

3623700 pozemné stavby a architektúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3623700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra

3623R00 pozemné stavby a architektúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3623R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra /Bc/

3631708 pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3631708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vojenské stavby

3638800 vojenské stavby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3638800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vojenské stavby /V/

3638T00 vojenské stavby /V/ - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3638T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektonická tvorba /Bc/

8215700 architektonická tvorba /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8215700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektonická tvorba

8215800 architektonická tvorba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8215800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore architektonická tvorba

8215900 architektonická tvorba - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8215900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn /Bc/

8221700 dizajn /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - dizajn výrobkov /Bc/

8221701 dizajn - dizajn výrobkov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - interiérový dizajn /Bc/

8221702 dizajn - interiérový dizajn /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku /Bc/

8221703 dizajn - dizajn nábytku /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - grafický dizajn /Bc/

8221704 dizajn - grafický dizajn /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - priemyselný dizajn /Bc/

8221705 dizajn - priemyselný dizajn /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - vizuálna komunikácia /Bc/

8221707 dizajn - vizuálna komunikácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221707 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore dizajn - textilná tvorba

8221711 dizajn - textilná tvorba - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore dizajn - dizajn nábytku a interiéru

8221721 dizajn - dizajn nábytku a interiéru - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8221721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - dizajn výrobkov

8221R01 dizajn - dizajn výrobkov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - interiérový dizajn

8221R02 dizajn - interiérový dizajn - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - dizajn nábytku

8221R03 dizajn - dizajn nábytku - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - grafický dizajn

8221R04 dizajn - grafický dizajn - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn - priemyselný dizajn

8221R05 dizajn - priemyselný dizajn - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8221R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn interiéru a poradenstvo /Bc/

8268700 dizajn interiéru a poradenstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8268700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore dizajn interiéru a poradenstvo

8268R00 dizajn interiéru a poradenstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8268R00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Autorizačné osvedčenie autorizovaného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 3 roky
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 16b)
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Technický talent
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň technického talentu umožňuje porozumieť zložitým technickým vzťahom a úspešne riešiť náročné technické problémy.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň umeleckého talentu umožňuje podávať nadpriemerné výkony v umeleckej činnosti.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Cieľavedomosť
bežná

Bežná úroveň cieľavedomosti umožňuje dosahovať stanovené ciele vlastným úsilím.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

Umelecko-jazykový typ
Opis
Umelecko-jazykový typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je typické originálne, kreatívne, intuitívne a imaginatívne myslenie. Majú radi tvorivé umelecké aktivity, ako je komponovanie hudby, hranie na hudobné nástroje, tvorivé písanie, kreslenie, maľovanie, práca s kameňom alebo hlinou, herectvo, tanec alebo balet. Všetky aktivity vyhľadávajú s cieľom tvorivého vyjadrenia vlastných pocitov, nálad, dojmov alebo nápadov. Na druhej strane pociťujú odpor k akejkoľvek konvenčnosti (obyčajnosti) a konformite (prispôsobovaniu). V sociálnej komunikácii s ostatnými ľuďmi volia vysokú mieru expresivity a otvorenosti.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr komplikovaní, neporiadni, neviazaní, nezávislí, impulzívni, emocionálne ladení, do seba zahľadení tvoriví idealisti s menšou mierou praktickosti v každodennom živote.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: hudobníci, herci, režiséri, reportéri, novinári, maliari, sochári, aranžéri, výtvarníci, architekti, dizajnéri, fotografi, spisovatelia a pod.

HOBBY: fotografovanie, vystupovanie pred ľuďmi, písanie príbehov, básní, šitie, tancovanie, cestovanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, cudzie jazyky a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2021 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 1326 €
Medián: 1684 €
Mzda do: 2019 €
Slovenská republika
Mzda od: 1283 €
Medián: 1645 €
Mzda do: 2015 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Spolupráca na architektonických projektoch stavebných diel.
Spolupráca na vykonávacích projektoch stavebných diel.
Spolupráca na projektoch častí stavebných diel.
Samostatné spracovávanie projektov častí stavebných diel pod vedením skúseného architekta.
Samostatné spracovávanie častí projektov stavebných diel.
Spracovávanie častí projektov na základe vopred spracovanej štúdie.
Projekt detailov priestorového riešenia.
Projekt detailov farebného riešenia exteriérov.
Projekt detailov farebného riešenia interiérov.
Vedenie menšej skupiny projektantov.
Spracovávanie štúdie a projektu solitérneho objektu.
Spracovávanie architektonickej štúdie a projektu inžinierskeho diela.
Koordinácia práce tímu špecialistov spracovávajúceho architektonický projekt stavebného diela.
Koordinácia práce tímu spracovávajúceho vykonávací projekt stavebného diela.
Autorský dozor na realizovanej stavbe.
Projekt interiéru stavebného diela.
Vedenie architektonického ateliéru - pracoviska.
Vytváranie návrhov významných stavebných diel, stavebných súborov a častí miest.
Návrh výtvarne priestorového generelu stavebného diela.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
6 Klasifikácie
ISCO-08
2161 Stavební architekti
SK ISCO-08
2161000 Stavebný architekt
ESCO
architekt/architektka

architekt/architektka

Sekcia SK NACE Rev. 2
M Odborné, vedecké a technické činnosti

Táto sekcia zahŕňa špecializované odborné, vedecko-technické činnosti. Tieto činnosti si vyžadujú vysoký stupeň vzdelania a poskytujú užívateľom úzko špecializované znalosti a praktické skúsenosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
71 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

Táto divízia obsahuje poskytovanie architektonických, inžinierskych a projektových služieb, služieb v oblasti kontroly budov, geodetických a kartografických služieb. Je v nej zaradené aj vykonávanie služieb v oblasti fyzikálneho, chemického testovania, ako aj služby spojené s inými analytickými skúškami.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie