Poslať priateľovi

Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik koordinuje a riadi živočíšnu výrobu, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti.

Alternatívne názvy

  • Poľnohospodársky inžinier zootechnik
  • Zootechnik špecialista

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore zoológia

1506V00 zoológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyziológia živočíchov

1517V00 fyziológia živočíchov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia

1536T09 biológia - zoológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia a fyziológia živočíchov

1536T15 biológia - zoológia a fyziológia živočíchov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia živočíchov a etológia

1536T19 biológia - fyziológia živočíchov a etológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná živočíšna produkcia

4133V00 všeobecná živočíšna produkcia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľn.-udržateľné poľnohospodárst.a rozvoj vidieka

4140T02 všeobecné poľn.-udržateľné poľnohospodárst.a rozvoj vidieka - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohosp. - genetické technológie v agrobiológii

4140T07 všeobecné poľnohosp. - genetické technológie v agrobiológii - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby

4179R02 živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia - špeciálne chovateľstvo

4179R05 živočíšna produkcia - špeciálne chovateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia - hipológia

4179R08 živočíšna produkcia - hipológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby

4179T02 živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia - špeciálne chovateľské odvetvia

4179T04 živočíšna produkcia - špeciálne chovateľské odvetvia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výživa - výživa zvierat a krmivárstvo

4188T04 výživa - výživa zvierat a krmivárstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

4305V00 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna morfológia a fyziológia

4309V00 veterinárna morfológia a fyziológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo

4320S00 všeobecné veterinárske lekárstvo - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekč.a parazitárne chor.zvierat-infekčné choroby zvierat

4322V02 infekč.a parazitárne chor.zvierat-infekčné choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekč.a parazit.chor.zvierat-parazitárne choroby zvierat

4322V03 infekč.a parazit.chor.zvierat-parazitárne choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyziológia živočíchov

1504900 fyziológia živočíchov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1504900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyziológia živočíchov

1504V00 fyziológia živočíchov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1504V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore zoológia

1506900 zoológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1506900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore zoológia - aplikovaná biológia

1506902 zoológia - aplikovaná biológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1506902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore zoológia - aplikovaná biológia

1506V02 zoológia - aplikovaná biológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1506V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyziológia živočíchov

1517900 fyziológia živočíchov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1517900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia

1536809 biológia - zoológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - živočíšna fyziológia a etológia

1536810 biológia - živočíšna fyziológia a etológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536810 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia a fyziológia živočíchov

1536815 biológia - zoológia a fyziológia živočíchov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia živočíchov a etológia

1536819 biológia - fyziológia živočíchov a etológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536819 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia živočíchov

1536828 biológia - fyziológia živočíchov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536828 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - živočíšna fyziológia a etológia

1536T10 biológia - živočíšna fyziológia a etológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536T10 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia živočíchov

1536T28 biológia - fyziológia živočíchov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536T28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - zoológia

1536U09 biológia - zoológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536U09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - živočíšna fyziológia a etológia

1536U10 biológia - živočíšna fyziológia a etológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536U10 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - fyziológia živočíchov a etológia

1536U19 biológia - fyziológia živočíchov a etológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536U19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika

4113800 poľnohospodárska technika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - servis a opravy techniky

4113801 poľnohospodárska technika - servis a opravy techniky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - doprava a manipulácia

4113802 poľnohospodárska technika - doprava a manipulácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - komerčné služby

4113803 poľnohospodárska technika - komerčné služby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - komunálne technické služby

4113804 poľnohospodárska technika - komunálne technické služby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - potravinárska technika

4113805 poľnohospodárska technika - potravinárska technika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - vývoj a skúšanie techniky

4113806 poľnohospodárska technika - vývoj a skúšanie techniky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4113806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika

4113T00 poľnohospodárska technika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - servis a opravy techniky

4113T01 poľnohospodárska technika - servis a opravy techniky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - doprava a manipulácia

4113T02 poľnohospodárska technika - doprava a manipulácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - komerčné služby

4113T03 poľnohospodárska technika - komerčné služby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - komunálne technické služby

4113T04 poľnohospodárska technika - komunálne technické služby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - potravinárska technika

4113T05 poľnohospodárska technika - potravinárska technika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľnohospodárska technika - vývoj a skúšanie techniky

4113T06 poľnohospodárska technika - vývoj a skúšanie techniky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4113T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná živočíšna produkcia

4133900 všeobecná živočíšna produkcia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4133900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohospodárstvo

4140800 všeobecné poľnohospodárstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4140800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľn.-udržateľné poľnohospodárst.a rozvoj vidieka

4140802 všeobecné poľn.-udržateľné poľnohospodárst.a rozvoj vidieka - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4140802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohospodárstvo-produkcia potravinových zdrojov

4140803 všeobecné poľnohospodárstvo-produkcia potravinových zdrojov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4140803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohospodárstvo - agroekológia

4140805 všeobecné poľnohospodárstvo - agroekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4140805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohosp. - genetické technológie v agrobiológii

4140807 všeobecné poľnohosp. - genetické technológie v agrobiológii - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4140807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohospodárstvo

4140T00 všeobecné poľnohospodárstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4140T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohospodárstvo-produkcia potravinových zdrojov

4140T03 všeobecné poľnohospodárstvo-produkcia potravinových zdrojov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4140T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné poľnohospodárstvo - agroekológia

4140T05 všeobecné poľnohospodárstvo - agroekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4140T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore zootechnika

4143800 zootechnika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4143800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore zootechnika

4143T00 zootechnika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4143T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve

4150800 riadenie v poľnohospodárstve - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4150800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve

4150T00 riadenie v poľnohospodárstve - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4150T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikateľské riadenie

4158800 podnikateľské riadenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4158800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikateľské riadenie

4158T00 podnikateľské riadenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4158T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná zoológia a poľovníctvo

4166800 aplikovaná zoológia a poľovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4166800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná zoológia a poľovníctvo

4166T00 aplikovaná zoológia a poľovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4166T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby /Bc/

4178700 manažment živočíšnej výroby /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment živočíšnej výroby - manžment a ekonomika živočíšnej výroby

4178701 manažment živočíšnej výroby - manžment a ekonomika živočíšnej výroby - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment živočíšnej výroby - šľachtenie zvierat a reprodukcia

4178702 manažment živočíšnej výroby - šľachtenie zvierat a reprodukcia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178702 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment živočíšnej výroby - špeciálne odvetvia živočíšnej výroby

4178703 manažment živočíšnej výroby - špeciálne odvetvia živočíšnej výroby - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178703 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment živočíšnej výroby - výživa zvierat a krmivárstvo

4178704 manažment živočíšnej výroby - výživa zvierat a krmivárstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby

4178800 manažment živočíšnej výroby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výr.-manažm.a ekonomika živočíšnej výr.

4178801 manažment živočíšnej výr.-manažm.a ekonomika živočíšnej výr. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výr.-šľachtenie zvierat a reprodukcia

4178802 manažment živočíšnej výr.-šľachtenie zvierat a reprodukcia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výr.-špeciálne odvetvia živoč. výroby

4178803 manažment živočíšnej výr.-špeciálne odvetvia živoč. výroby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výr.-výživa zvierat a krmivárstvo

4178804 manažment živočíšnej výr.-výživa zvierat a krmivárstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4178804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby

4178R00 manažment živočíšnej výroby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - manžment a ekonomika živočíšnej výroby

4178R01 manažment živočíšnej výroby - manžment a ekonomika živočíšnej výroby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - šľachtenie zvierat a reprodukcia

4178R02 manažment živočíšnej výroby - šľachtenie zvierat a reprodukcia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - špeciálne odvetvia živočíšnej výroby

4178R03 manažment živočíšnej výroby - špeciálne odvetvia živočíšnej výroby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - výživa zvierat a krmivárstvo

4178R04 manažment živočíšnej výroby - výživa zvierat a krmivárstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby

4178T00 manažment živočíšnej výroby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - manžment a ekonomika živočíšnej výroby

4178T01 manažment živočíšnej výroby - manžment a ekonomika živočíšnej výroby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - šľachtenie zvierat a reprodukcia

4178T02 manažment živočíšnej výroby - šľachtenie zvierat a reprodukcia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - špeciálne odvetvia živočíšnej výroby

4178T03 manažment živočíšnej výroby - špeciálne odvetvia živočíšnej výroby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment živočíšnej výroby - výživa zvierat a krmivárstvo

4178T04 manažment živočíšnej výroby - výživa zvierat a krmivárstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4178T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia /Bc/

4179700 živočíšna produkcia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby /Bc/

4179702 živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia - špeciálne chovateľstvo /Bc/

4179705 živočíšna produkcia - špeciálne chovateľstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia - hipológia /Bc/

4179708 živočíšna produkcia - hipológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia

4179800 živočíšna produkcia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby

4179802 živočíšna produkcia - manažment živočíšnej výroby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia - špeciálne chovateľské odvetvia

4179804 živočíšna produkcia - špeciálne chovateľské odvetvia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia - genetické technológie v agrobiológii

4179806 živočíšna produkcia - genetické technológie v agrobiológii - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4179806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore živočíšna produkcia

4179R00 živočíšna produkcia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4179R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia

4179T00 živočíšna produkcia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4179T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore živočíšna produkcia - genetické technológie v agrobiológii

4179T06 živočíšna produkcia - genetické technológie v agrobiológii - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4179T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výživa - výživa zvierat a krmivárstvo

4188804 výživa - výživa zvierat a krmivárstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4188804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat a farmakológia

4302900 vnútorné choroby zvierat a farmakológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4302900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat a farmakológia

4302V00 vnútorné choroby zvierat a farmakológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4302V00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

4305900 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4305900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekčné a invázne choroby zvierat

4307900 infekčné a invázne choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4307900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekčné a invázne choroby zvierat

4307V00 infekčné a invázne choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4307V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna morfológia a fyziológia

4309900 veterinárna morfológia a fyziológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4309900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna fyziológia

4311900 veterinárna fyziológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4311900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna fyziológia

4311V00 veterinárna fyziológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4311V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia

4312900 vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4312900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia

4312V00 vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4312V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo

4320800 všeobecné veterinárske lekárstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4320800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat

4322900 infekčné a parazitárne choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4322900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekč.a parazitárne chor.zvierat-infekčné choroby zvierat

4322902 infekč.a parazitárne chor.zvierat-infekčné choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4322902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekč.a parazit.chor.zvierat-parazitárne choroby zvierat

4322903 infekč.a parazit.chor.zvierat-parazitárne choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4322903 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat

4322V00 infekčné a parazitárne choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4322V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hygiena potravín - produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia

4332803 hygiena potravín - produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4332803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hygiena potravín - produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia

4332T03 hygiena potravín - produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4332T03 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore biochémia

1410V00 biochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore molekulárna biológia

1502V00 molekulárna biológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore genetika

1503V00 genetika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mikrobiológia

1510V00 mikrobiológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore virológia

1511V00 virológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore onkológia

1514V00 onkológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore imunológia

1515V00 imunológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia

1536R00 biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia - systematická biológia

1536R17 biológia - systematická biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia - aplikovaná biológia

1536R18 biológia - aplikovaná biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia

1536T00 biológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo

4168T02 poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore špeciálna živočíšna produkcia

4183V00 špeciálna živočíšna produkcia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat

4314V00 vnútorné choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výživa zvierat a dietetika

4341V00 výživa zvierat a dietetika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hygiena chovu zvierat a životné prostredie

4345V00 hygiena chovu zvierat a životné prostredie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia

4347R00 kynológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia

4347R00 kynológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii

4347R05 kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore biochémia

1410900 biochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1410900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore biochémia - veterinárna biochémia

1410902 biochémia - veterinárna biochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1410902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore biochémia - veterinárna biochémia

1410V02 biochémia - veterinárna biochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1410V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná biológia (aj pre lek.,far.,vet.,poľ.-lesn. vedy)

1501900 všeobecná biológia (aj pre lek.,far.,vet.,poľ.-lesn. vedy) - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1501900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná biológia

1501V00 všeobecná biológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1501V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore molekulárna biológia

1502900 molekulárna biológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1502900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore genetika

1503900 genetika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1503900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore genetika - genotoxikológia

1503902 genetika - genotoxikológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1503902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore genetika - genotoxikológia

1503V02 genetika - genotoxikológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1503V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mikrobiológia

1510900 mikrobiológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1510900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore virológia

1511900 virológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1511900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore parazitológia (aj pre lek.,far.,vet.,poľ.-lesn. vedy)

1512900 parazitológia (aj pre lek.,far.,vet.,poľ.-lesn. vedy) - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1512900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore parazitológia

1512V00 parazitológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1512V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mykológia

1513900 mykológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1513900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mykológia

1513V00 mykológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1513V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore onkológia

1514900 onkológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1514900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore imunológia

1515900 imunológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1515900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore etológia

1526900 etológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1526900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore etológia

1526V00 etológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1526V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore molekulárna biológia a genetika

1532900 molekulárna biológia a genetika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1532900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore molekulárna biológia a genetika

1532V00 molekulárna biológia a genetika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1532V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia /Bc/

1536700 biológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia - systematická biológia a ekológia /Bc/

1536713 biológia - systematická biológia a ekológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia - systematická biológia /Bc/

1536717 biológia - systematická biológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia - aplikovaná biológia /Bc/

1536718 biológia - aplikovaná biológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536718 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia

1536800 biológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore biológia - systematická biológia a ekológia

1536R13 biológia - systematická biológia a ekológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia

1536U00 biológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore agroenvironmentalistika

4134800 agroenvironmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4134800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore agroenvironmentalistika

4134T00 agroenvironmentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4134T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve-podnikový manažment

4150801 riadenie v poľnohospodárstve-podnikový manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4150801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohosp.-kvantitatívny manažm.a aplikácie inf.

4150803 riadenie v poľnohosp.-kvantitatívny manažm.a aplikácie inf. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4150803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve - komerčný manažment

4150804 riadenie v poľnohospodárstve - komerčný manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4150804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve - podnikový manažment

4150T01 riadenie v poľnohospodárstve - podnikový manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4150T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve - kvantitatívny manažment a aplikácie informatiky

4150T03 riadenie v poľnohospodárstve - kvantitatívny manažment a aplikácie informatiky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4150T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie v poľnohospodárstve - komerčný manažment

4150T04 riadenie v poľnohospodárstve - komerčný manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4150T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve

4155800 automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4155800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve

4155T00 automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4155T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikový manažment

4159800 podnikový manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4159800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikový manažment

4159T00 podnikový manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4159T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore agroinformatika

4162800 agroinformatika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4162800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore agroinformatika

4162T00 agroinformatika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4162T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore personálny a sociálny rozvoj PPoK

4164800 personálny a sociálny rozvoj PPoK - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4164800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore personálny a sociálny rozvoj PPoK

4164T00 personálny a sociálny rozvoj PPoK - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4164T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo

4168802 poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4168802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore špeciálna živočíšna produkcia

4183900 špeciálna živočíšna produkcia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4183900 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210700 agropodnikanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat

4210701 agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu

4210702 agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210702 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní

4210703 agropodnikanie - chov koní - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210703 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210Q00 agropodnikanie - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210Q00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat

4210Q01 agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210Q01 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu

4210Q02 agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210Q02 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní

4210Q03 agropodnikanie - chov koní - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210Q03 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna morfológia

4301900 veterinárna morfológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4301900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna morfológia

4301V00 veterinárna morfológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4301V00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna farmakológia

4303900 veterinárna farmakológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4303900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna farmakológia

4303V00 veterinárna farmakológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4303V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna chirurgia

4304900 veterinárna chirurgia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4304900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna chirurgia

4304V00 veterinárna chirurgia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4304V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore epizoológia a zoohygiena

4306900 epizoológia a zoohygiena - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4306900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore epizoológia a zoohygiena

4306V00 epizoológia a zoohygiena - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4306V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna hygiena

4308900 veterinárna hygiena - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4308900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore veterinárna hygiena

4308V00 veterinárna hygiena - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4308V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat

4314900 vnútorné choroby zvierat - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4314900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat-vnút.chorob.prežúvavcov a ošípaných

4314902 vnútorné choroby zvierat-vnút.chorob.prežúvavcov a ošípaných - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4314902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat-vnút.chor.koní,mal.zvierat a hydiny

4314903 vnútorné choroby zvierat-vnút.chor.koní,mal.zvierat a hydiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4314903 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat-vnút.chorob.prežúvavcov a ošípaných

4314V02 vnútorné choroby zvierat-vnút.chorob.prežúvavcov a ošípaných - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4314V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vnútorné choroby zvierat-vnút.chor.koní,mal.zvierat a hydiny

4314V03 vnútorné choroby zvierat-vnút.chor.koní,mal.zvierat a hydiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4314V03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore veterinárske lekárstvo - hygiena potravín

4325800 veterinárske lekárstvo - hygiena potravín - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4325800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore veterinárske lekárstvo - hygiena potravín

4325T00 veterinárske lekárstvo - hygiena potravín - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4325T00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336700 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336Q00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336Q00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výživa zvierat a dietetika

4341900 výživa zvierat a dietetika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4341900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hygiena chovu zvierat a životné prostredie

4345900 hygiena chovu zvierat a životné prostredie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4345900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia /Bc/

4347700 kynológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia /Bc/

4347700 kynológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia - kynológ /Bc/

4347703 kynológia - kynológ /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii/Bc/

4347705 kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia - kynológ

4347R03 kynológia - kynológ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4347R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika poľnohospodárstva /Bc/

6233700 ekonomika poľnohospodárstva /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6233700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika poľnohospodárstva

6233R00 ekonomika poľnohospodárstva - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6233R00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon úloh starostlivosti o rozvoj plemenitby podľa zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. a)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hodnotiteľa podľa zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. b)

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 5 rokov
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Technický talent
bežná

Bežná úroveň technického talentu umožňuje úspešne riešiť každodenné technické problémy.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
slovník
Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek

Tieto sú spôsobované celým radom alergénov z pracovného i mimopracovného prostredia, ktoré u vnímavých jedincov vyvolávajú rôzne príznaky. Kožné alergické ochorenia sa prejavujú ohraničenými začervenanými ložiskami alebo ekzémami. Alergické ochorenia dýchacích ciest sú sprevádzané kýchaním, nádchou, pocitom nepriechodnosti nosa, pocitom nedostatku vzduchu, pískaním na prieduškách až rozvojom bronchiálnej astmy. Pre alergické ochorenia spojiviek je typické pálenie a svrbenie očí, slzenie alebo pocit suchých očí. Pre ľudí trpiacimi touto skupinou ochorení sú nevhodné práce v prostredí s výskytom chemických alergizujúcich alebo dráždivých látok (napr. v chemickom priemysle, stavebníctve, strojárstve).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnanias výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto chorobyabsolútne vylučuje vykonávanie prác, pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok najčastejšie spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Iné alergické choroby a prejavy (napr. alergická rinitída – alergická nádcha; priedušková astma) sú absolútnou kontraindikáciou (vylučujú vykonávanie) prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu uvedených ofenzívnych alergénov, pretože alergické prejavy sa majú tendenciu u alergika postupne rozširovať na ďalšie orgány (ako následok pôsobenia ďalších nových alergénov z pracovného prostredia).

O vylúčení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce (podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: H10; H13; J30; J45; J46; L23.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Výskyt alergických prejavov v minulosti
slovník
Výskyt alergických prejavov v minulosti

Výskyt alergických prejavov v minulosti u konkrétnej osoby predstavuje dokázaný výskyt alergického ochorenia (najčastejšie kože; dýchacích ciest; spojoviek), ktoré vzniklo na základe precitlivenosti na jeden alebo viacero alergénov (látok vyvolávajúcich u precitliveného jedinca chorobné alergické reakcie).

Pre ľudí s pozitívnou alergickou anamnézou sú nevhodné práce v prostredí s výskytom ofenzívnych alergénov, ktoré u nich spúšťajú alergickú reakciu. Podpornou informáciou je aj výskyt alergie u pokrvných rodinných príslušníkov.

Na základe posudkov o výskyte alergénov v pracovnom prostredí (pracovná zdravotná služba) vyšetrujúci lekár individuálne posudzuje vylúčenie zaradenia vyšetrovaného jedinca do pracovného prostredia s výskytom alergénov, resp. alergických chorobných prejavov u zamestnancov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: R20; L20; L23; J45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne významných deformácií hrudníka
slovník
Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne významných deformácií hrudníka

Patria sem vleklé zápaly horných ciest dýchacích (vleklé zápaly ústnej sliznice, nosa, prínosových dutín, hltanu, hrtanu a hlasiviek); vleklé zápaly priedušiek, priedušnice a pľúc, vrátane zápalov alergického pôvodu s ľahšou poruchou funkcie alebo významnejšie deformácie hrudníka (napr. skolióza hrudnej chrbtice).

O čiastočnom obmedzení vykonávať práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený napr. prachu, dymom, chemickým výparom,rozhoduje vyšetrujúci posudzujúci lekár aj na základe výsledkov zdravotného posúdenia negatívnych vplyvov práce a pracovného prostredia pracovnou zdravotnou službou. Sú to napr. práce chemikov, brusičov, pekárov, práce s hydinou, stavbárov, baníkov, robotníkov v kameňolomoch, zdravotníkov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:J30; J31; J32; J37; J38; J40; J43; J44; J45; J93; R94.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc
slovník
Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc

Sú to choroby, ako napr. priedušková astma slabo reagujúca na príslušnú liečbu; obštrukčná choroba pľúc s komplikáciami; pľúcny emfyzém; pľúcna fibróza; nádorové choroby pľúc a pohrudnice.

O obmedzení spôsobilosti rozhoduje individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce(podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:J43; J44; J45; J60; J62; J63; J64; J66; J67; J68; J69.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Imunitná nedostatočnosť
slovník
Imunitná nedostatočnosť

Je to stav spojený so zníženou funkciou imunitného systému a zníženou odolnosťou voči infekciám. Môže byť primárny alebo sekundárny dôsledkom rôznych chorôb, postihujúcich biele krvinky, resp. vyvolaných liečbou (napr. liečba kortikoidmi, cytostatická liečba nádorov). V závislosti od závažnosti ochorenia môže viesť k obmedzeniu pracovnej schopnosti. Obzvlášť kontraindikovaná (vylučujúca) je práca v infekčnom prostredí.

Vyžaduje si individuálne posúdenie obmedzenia spôsobilosti vyšetrovaného zamestnanca vykonávať konkrétnu prácu imunológom, ako aj lekárom oboznámeným s aktuálnym vplyvom práce a pracovného prostredia na jeho zdravie.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
D70-D72; D80-D82; D84; R76.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene
slovník
Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene

Patria sem vleklé choroby pečene zápalového alebo toxického pôvodu; vleklé choroby podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Objavujú sa niekedy ako následok akútnych chorôb. Prejavujú sa hlavne zažívacími ťažkosťami, ale môžu prebiehať aj bez výraznejších príznakov (napr. chronická hepatitída), opakovanými vzplanutiami chorobného procesu až k prejavom orgánovej nedostatočnosti.

Obmedzenie spôsobilosti prichádza do úvahy pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou, prácach narušujúcich biorytmus a neumožňujúcich pravidelné predpísané diétne stravovanie sa. Ide napr. o práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený pôsobeniu látok s hepatotoxickým účinkom a tieto sú úplne vylúčené.

O obmedzení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce
(podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: K73; K74; K75.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné chronické choroby kože a spojoviek
slovník
Závažné chronické choroby kože a spojoviek

Patria sem závažné chronické ochorenia kože, napr.: hnisavé infekcie kože (pyodermie); dermatomykóza; ekzém; psoriáza; seboroická dermatitída; svetelné dermatózy (napr. pri pôsobení fotodynamických látok, ako sú dechtové preparáty). Ďalej sú to choroby spojoviek (vleklé zápaly spojoviek zhoršujúce sa pôsobením napr. dráždivých plynov; chemických látok - organických rozpúšťadiel a iných; prašného prostredia; chladu).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnania s výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto choroby absolútne vylučuje vykonávanie prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Zhoršujúcim faktorom môže byť vystavenie zamestnanca vplyvu nadmerného množstva prachu; ionizujúceho alebo ultrafialového žiarenia; olejov; rôznych chemických látok alebo nosenie nevhodných ochranných pracovných pomôcok (prilby, respirátory, gumové rukavice, okuliare).

Posúdenie pracovnej spôsobilosti je individuálne a v prípade prítomnosti rizikových faktorov práce a/alebo prejavov vleklej kožnej choroby alebo choroby spojoviek sa vždy (po vyšetrení dermatológom alebo oftalmológom) vykonáva komplexne lekárom klinického pracovného lekárstva pracovnej zdravotnej služby (ide o posúdenie klinického nálezu alergických prejavov a zdravotné hodnotenie vykonávanej práce a pracovného prostredia).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: C43; L20; L23; L24; L25; L48.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Slovenská republika
Mzda od: 1100 €
Medián: 1354 €
Mzda do: 1658 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Riadenie a organizácia plemenárskych zámerov v chovoch zvierat.
Organizácia a riadenie špecializovaných poľnohospodárskych služieb.
Špecializované poradenstvo a metodika v oblasti živočíšnej výroby.
Stanovovanie investičnej a prevádzkovej náročnosti.
Stanovovanie koncepcie a východísk v oblasti živočíšnej výroby.
Analýza a expertné hodnotenie živočíšnej výroby.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Riadiace práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod.
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa § 25 zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(1) Vykonávať

a) úlohy starostlivosti o rozvoj plemenitby, alebo
b) činnosť hodnotiteľa podľa § 10, alebo
c) získavanie a spracovanie sperma v inseminačnej stanici (§ 20), alebo
d) činnosť osoby oprávnenej na insemináciu podľa § 22,
môže len osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na všeobecné veterinárne lekárstvo alebo živočíšnu výrobu II. stupňa. Tieto činnosti môže vykonávať aj iná osoba, ak absolvovala preškolenie na činnosti uvedené v písmenách a) až d) a je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) až c) vydáva akreditované vzdelávacie zariadenie v rámci sústavy vzdelávacích zariadení schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky osobe, ktorá absolvovala teoretickú i praktickú prípravu na vykonávanie niektorých činností uvedených v odseku 1 písm. a) až c). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. d) vydáva ministerstvo osobe, ktorá absolvovala teoretickú a praktickú prípravu vo vyššie uvedenom vzdelávacom zariadení.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2132 Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132002 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
ESCO
poradca v oblasti chovu hospodárskych zvierat/poradkyňa v oblasti chovu hospodárskych zvierat

poradca v oblasti chovu hospodárskych zvierat/poradkyňa v oblasti chovu hospodárskych zvierat

Sekcia SK NACE Rev. 2
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Táto sekcia zahŕňa využívanie rastlinných a živočíšnych prírodných zdrojov. Sekciu tvoria činnosti ako pestovanie plodín, chov a kŕmenie zvierat, ťažba dreva a využívanie ostatných rastlín a zvierat na farmách alebo v miestach ich prirodzeného výskytu.

Divízia SK NACE Rev. 2
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Táto divízia zahŕňa dve základné činnosti a to, produkciu rastlinných produktov a živočíšnych produktov, je doplnená tiež o formy organického poľnohospodárstva, ako aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín a chov geneticky modifikovaných zvierat. Táto divízia zahŕňa pestovanie plodín na otvorených poliach rovnako aj v skleníkoch.

Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.

Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.

Skupina 01.5 (Zmiešané hospodárstvo) porušuje bežné princípy pre identifikáciu hlavnej činnosti. Pripúšťa, že mnohé poľnohospodárske firmy primerane udržali v rovnováhe rastlinnú a živočíšnu výrobu a že by bolo subjektívne klasifikovať ich v jednej alebo v druhej kategórii.

Poľnohospodárske činnosti vylučujú akékoľvek spracovanie poľnohospodárskych produktov (klasifikovaných v divízii 10 a 11 (Výroba potravín a nápojov) a divízii 12 (Výroba tabakových výrobkov)), okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prípravu pre primárne trhy. V tejto divízii je zahrnutá i úprava výrobkov pre primárne trhy.

Táto divízia vylučuje stavebné práce (napr. poľnohospodárske terasovanie pôdy, kanalizáciu, prípravu ryžových polí atď.) klasifikované v sekcii F (Stavebníctvo) a nákupcov a družstevné asociácie zapojené do marketingu farmárskych produktov klasifikované v sekcii G. Rovnako je vylúčená krajinná starostlivosť a údržba, ktorá je klasifikovaná v triede 81.30.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie