Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Učiteľ umeleckých predmetov na strednej škole a konzervatóriu

Učiteľ umeleckých predmetov na strednej škole a konzervatóriu rozvíja umelecký talent a tvorivosť žiakov na škole s umeleckým zameraním.

Alternatívne názvy

  • Učiteľ konzervatória

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211T02 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211T04 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev

8211T05 hudobné umenie - spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211T14 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211T55 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211T56 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória

8211T97 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov

7631800 učiteľstvo umeleckých predmetov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7631800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov

7631800 učiteľstvo umeleckých predmetov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7631800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov

7631S00 učiteľstvo umeleckých predmetov - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7631S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov

7631S00 učiteľstvo umeleckých predmetov - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7631S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

7632800 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobn.vých.-hra na nástroj

7632811 učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobn.vých.-hra na nástroj - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobná výchova - spev

7632821 učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobná výchova - spev - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odb.umeleckých predm. - hudobná pedagogika

7632831 učiteľstvo odb.umeleckých predm. - hudobná pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632831 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

7632S00 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - hra na nástroj

7632S11 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - hra na nástroj - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - spev

7632S21 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - spev - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná pedagogika

7632S31 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná pedagogika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634800 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634800 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634T00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634T00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634U00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634U00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie

8211800 hudobné umenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211802 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje

8211803 hudobné umenie - dychové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211804 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev (operný a koncertný spev,operná réžia)

8211805 hudobné umenie - spev (operný a koncertný spev,operná réžia) - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje

8211806 hudobné umenie - strunové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211807 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - cirkevná hudba

8211808 hudobné umenie - cirkevná hudba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - komorná hra

8211810 hudobné umenie - komorná hra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211810 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211814 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie zboru

8211817 hudobné umenie - dirigovanie zboru - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - koncertný spev

8211818 hudobné umenie - koncertný spev - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operný spev

8211819 hudobné umenie - operný spev - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211819 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru

8211820 hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba

8211821 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie:dirigovanie orchestra

8211822 hudobné umenie - skladba a dirigovanie:dirigovanie orchestra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211824 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211824 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia

8211825 hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operná réžia

8211826 hudobné umenie - operná réžia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211826 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra

8211827 hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211827 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211828 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211828 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie orchestra

8211829 hudobné umenie - dirigovanie orchestra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211829 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji-klávesové nástroje

8211830 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji-klávesové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211830 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje-hra na klavíri

8211831 hudobné umenie - klávesové nástroje-hra na klavíri - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211831 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje-hra na organe

8211832 hudobné umenie - klávesové nástroje-hra na organe - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211832 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje-hra na akordeóne

8211833 hudobné umenie - klávesové nástroje-hra na akordeóne - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch

8211834 hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211834 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - orchestrálne nástroje

8211839 hudobné umenie - orchestrálne nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211839 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji-dychové nástroje

8211840 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji-dychové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211840 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na fagote

8211841 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na fagote - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211841 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na flaute

8211842 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na flaute - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211842 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na hoboji

8211843 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na hoboji - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211843 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na klarinete

8211844 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na klarinete - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211844 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na lesnom rohu

8211845 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na lesnom rohu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211845 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na trombóne

8211846 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na trombóne - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211846 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje-hra na trúbke

8211847 hudobné umenie - dychové nástroje-hra na trúbke - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211847 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube

8211848 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211848 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná tvorba a teória

8211853 hudobné umenie - hudobná tvorba a teória - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211853 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211855 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211855 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211856 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211856 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji-strunové nástroje

8211860 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji-strunové nástroje - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211860 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje-hra na gitare

8211861 hudobné umenie - strunové nástroje-hra na gitare - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211861 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje-hra na harfe

8211862 hudobné umenie - strunové nástroje-hra na harfe - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211862 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje-hra na husliach

8211863 hudobné umenie - strunové nástroje-hra na husliach - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211863 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje-hra na kontrabase

8211864 hudobné umenie - strunové nástroje-hra na kontrabase - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211864 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje-hra na viole

8211865 hudobné umenie - strunové nástroje-hra na viole - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211865 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje-hra na violončele

8211866 hudobné umenie - strunové nástroje-hra na violončele - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211866 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne

8211870 hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211870 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - vokálna interpretácia

8211871 hudobné umenie - vokálna interpretácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211871 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia

8211874 hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211874 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a tvorba

8211875 hudobné umenie - hudobná teória a tvorba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211875 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211896 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211896 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória

8211897 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8211897 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie

8211T00 hudobné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje

8211T03 hudobné umenie - dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje

8211T06 hudobné umenie - strunové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211T07 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - cirkevná hudba

8211T08 hudobné umenie - cirkevná hudba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - komorná hra

8211T10 hudobné umenie - komorná hra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie zboru

8211T17 hudobné umenie - dirigovanie zboru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - koncertný spev

8211T18 hudobné umenie - koncertný spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operný spev

8211T19 hudobné umenie - operný spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru

8211T20 hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba

8211T21 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra

8211T22 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211T24 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia

8211T25 hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operná réžia

8211T26 hudobné umenie - operná réžia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra

8211T27 hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211T28 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie orchestra

8211T29 hudobné umenie - dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje

8211T30 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T30 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri

8211T31 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe

8211T32 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne

8211T33 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch

8211T34 hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - orchestrálne nástroje

8211T39 hudobné umenie - orchestrálne nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje

8211T40 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T40 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote

8211T41 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute

8211T42 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T42 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji

8211T43 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T43 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete

8211T44 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu

8211T45 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne

8211T46 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke

8211T47 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T47 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube

8211T48 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T48 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná tvorba a teória

8211T53 hudobné umenie - hudobná tvorba a teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T53 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje

8211T60 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T60 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare

8211T61 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe

8211T62 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach

8211T63 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase

8211T64 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole

8211T65 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele

8211T66 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne

8211T70 hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - vokálna interpretácia

8211T71 hudobné umenie - vokálna interpretácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T71 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia

8211T74 hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a tvorba

8211T75 hudobné umenie - hudobná teória a tvorba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211T96 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T96 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie

8211U00 hudobné umenie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211U00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...
Detailné a upresňujúce informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre toto zamestnanie nájdete tu.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 6 mesiacov
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Trpezlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň trpezlivosti umožňuje nadpriemernú vytrvalosť pri dosahovaní cieľov.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň umeleckého talentu umožňuje podávať nadpriemerné výkony v umeleckej činnosti.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Iniciatívnosť
bežná

Bežná úroveň iniciatívnosti umožňuje aktívne sa zapájať do pracovných činností.

Empatia
bežná

Bežná úroveň empatie umožňuje v primeranej miere pochopiť prežívanie, myslenie a pohnútky správania iných ľudí.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Analytické myslenie
bežná

Bežná úroveň analytického myslenia umožňuje zapojiť logiku do riešenia bežných úloh, vnímať súvislosti a vyvodzovať závery.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Osobnostný typ

Umelecko-jazykový typ
Opis
Umelecko-jazykový typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je typické originálne, kreatívne, intuitívne a imaginatívne myslenie. Majú radi tvorivé umelecké aktivity, ako je komponovanie hudby, hranie na hudobné nástroje, tvorivé písanie, kreslenie, maľovanie, práca s kameňom alebo hlinou, herectvo, tanec alebo balet. Všetky aktivity vyhľadávajú s cieľom tvorivého vyjadrenia vlastných pocitov, nálad, dojmov alebo nápadov. Na druhej strane pociťujú odpor k akejkoľvek konvenčnosti (obyčajnosti) a konformite (prispôsobovaniu). V sociálnej komunikácii s ostatnými ľuďmi volia vysokú mieru expresivity a otvorenosti.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr komplikovaní, neporiadni, neviazaní, nezávislí, impulzívni, emocionálne ladení, do seba zahľadení tvoriví idealisti s menšou mierou praktickosti v každodennom živote.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: hudobníci, herci, režiséri, reportéri, novinári, maliari, sochári, aranžéri, výtvarníci, architekti, dizajnéri, fotografi, spisovatelia a pod.

HOBBY: fotografovanie, vystupovanie pred ľuďmi, písanie príbehov, básní, šitie, tancovanie, cestovanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, cudzie jazyky a pod.

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 1292 €
Medián: 1509 €
Mzda do: 1793 €
Trnavský kraj
Mzda od: 1370 €
Medián: 1596 €
Mzda do: 1848 €
Trenčiansky kraj
Mzda od: 1406 €
Medián: 1621 €
Mzda do: 1818 €
Nitriansky kraj
Mzda od: 1340 €
Medián: 1545 €
Mzda do: 1739 €
Žilinský kraj
Mzda od: 1302 €
Medián: 1511 €
Mzda do: 1695 €
Banskobystrický kraj
Mzda od: 1332 €
Medián: 1492 €
Mzda do: 1661 €
Prešovský kraj
Mzda od: 1374 €
Medián: 1562 €
Mzda do: 1724 €
Košický kraj
Mzda od: 1413 €
Medián: 1626 €
Mzda do: 1824 €
Slovenská republika
Mzda od: 1342 €
Medián: 1554 €
Mzda do: 1760 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Výchova a vzdelávanie žiakov umeleckej školy v odbornom predmete svojej aprobácie (oprávnenie vyučovať predmet).
Prehlbovanie talentu, tvorivosti, vedomostí, zručností a návykov žiakov.
Dodržiavanie učebných osnov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Príprava učebných pomôcok.
Individuálna a skupinová práca so žiakmi v umeleckej škole a podujatiach mimo školy.
Odborná práca v umeleckých radách.
Zabezpečovanie a organizácia záujmovej činnosti (napr. súťaží, olympiád, vedomostných kvízov, škôl v prírode a pod.). 
Pravidelné porovnávanie výsledkov pedagogicko-umeleckej práce v rámci Slovenska a v medzinárodných súťažiach.
Príprava žiakov na odborné vzdelávanie na vysokých školách v umeleckého a umelecko-pedagogického zamerania.
Účasť na pedagogických a pracovných poradách, metodických združeniach, predmetových komisiách a triednych schôdzkach.
Príprava na vyučovanie.
Zabezpečovanie ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Pravidelné vzdelávanie sa v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe.
Vyhľadávanie informácií na internete a v odbornej literatúre s využitím znalosti cudzieho jazyka.
Aktívna komunikácia so zahraničnými partnermi školy na odborné témy s využitím znalosti cudzieho jazyka.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
významná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž a je zaradená medzi rizikové (napr. pedagóg, pracovník v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti, na psychiatrii a onkológii, letecký dispečer a i.).

Záťaž hlukom
významná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, presahuje 85 dB; práca je zaradená medzi rizikové (napr. tesár/stolár, zámočník, zvárač, betonár, baník, zoraďovač strojov, píliar, tlačiar, obsluha kompresoru, obsluha textilných strojov, obsluha obrábacích strojov a i.).


(3. kategória prác)
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú: 
a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.), 
b) bezúhonnosť, 
c) zdravotná spôsobilosť, 
d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak, 
e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2330 Učitelia v stredných školách
SK ISCO-08
2330001 Učiteľ strednej odbornej školy (okrem učiteľa odborných vyučovacích predmetov)
2330002 Učiteľ konzervatória
ESCO
stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka

stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka

Sekcia SK NACE Rev. 2
P Vzdelávanie

Táto sekcia zahŕňa vzdelávanie na akejkoľvek úrovni alebo v akejkoľvek profesii. Vzdelávanie môže byť poskytnuté ústnou alebo písomnou formou, prostredníctvom rádia, televízie, internetu alebo formou korešpondencie. Zahŕňa vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami v bežnom školskom systéme na jeho rôznych úrovniach ako aj vzdelávanie dospelých, programy na rozvoj gramotnosti atď. Sú tu tiež zahrnuté vojenské školy a akadémie, väzenské školy na ich príslušných úrovniach. Táto sekcia obsahuje verejné aj súkromné vzdelávanie. Pre každú úroveň vzdelávania zahŕňa aj špeciálne vzdelávanie telesne alebo duševne postihnutých žiakov. Rozdelenie kategórií v tejto sekcii je založené na úrovni vzdelávania ponúkaného tak ako je to určené úrovňami ISCED 1997. Činnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú kurzy na úrovni 0 ISCED, sú klasifikované v 85.10, na úrovni 1 ISCED sú v 85.20, úrovne 2 - 3 ISCED sú v skupine 85.3, úroveň 4 ISCED je v 85.41 a úrovne 5 - 6 ISCED sú v 85.42. Táto sekcia tiež zahŕňa kurzy spojené najmä so športovými a rekreačnými činnosťami ako napr. tenis a golf a podporné činnosti pre vzdelávanie.

Divízia SK NACE Rev. 2
85 Vzdelávanie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie