Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku.

Alternatívne názvy

  • Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
  • Učiteľ v predškolskom zariadení

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedagogika - školská pedagogika

7501V12 pedagogika - školská pedagogika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika

7536R00 predškolská a elementárna pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku.

7536R05 predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš.

7536R09 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským

7536R11 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika

7536T02 predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

7536T04 predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

7536T04 predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk.a element.ped.-uč.pre primárne vzdel.s vyuč.jaz. maď.

7536T15 predšk.a element.ped.-uč.pre primárne vzdel.s vyuč.jaz. maď. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-uč.pre primár.vzd.a ped.psychosociál.naruš.

7536T16 predšk.a el.ped.-uč.pre primár.vzd.a ped.psychosociál.naruš. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7649M00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - predškolská pedagogika

7501801 pedagogika - predškolská pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - predškolská pedagogika

7501T01 pedagogika - predškolská pedagogika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7501T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika sluchovo postihnutých

7512800 pedagogika sluchovo postihnutých - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7512800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika sluchovo postihnutých

7512T00 pedagogika sluchovo postihnutých - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7512T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika telesne a zdravotne postihnutých

7514800 pedagogika telesne a zdravotne postihnutých - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7514800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika telesne a zdravotne postihnutých

7514T00 pedagogika telesne a zdravotne postihnutých - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7514T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika zrakovo postihnutých

7516800 pedagogika zrakovo postihnutých - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7516800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika zrakovo postihnutých

7516T00 pedagogika zrakovo postihnutých - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7516T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská pedagogika

7517800 predškolská pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7517800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská pedagogika

7517T00 predškolská pedagogika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7517T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská pedagogika

7517U00 predškolská pedagogika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7517U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika /Bc/

7536700 predškolská a elementárna pedagogika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku./Bc/

7536705 predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby/Bc/

7536706 predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a elementárna pedag.-špeciálna predškolská pedag./Bc/

7536707 predšk.a elementárna pedag.-špeciálna predškolská pedag./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš./Bc/

7536709 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským/Bc/

7536711 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika /Bc/

7536712 predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536712 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

7536719 predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika - vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej splupráci

7536725 predškolská a elementárna pedagogika - vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej splupráci - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika

7536800 predškolská a elementárna pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika

7536802 predškolská a elementárna pedagogika-predškolská pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika-učiteľstvo pre 1.st.ZŠ

7536803 predškolská a elementárna pedagogika-učiteľstvo pre 1.st.ZŠ - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

7536804 predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

7536804 predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk.a element.ped.-uč.pre primárne vzdel.s vyuč.jaz. maď.

7536815 predšk.a element.ped.-uč.pre primárne vzdel.s vyuč.jaz. maď. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-uč.pre primár.vzd.a ped.psychosociál.naruš.

7536816 predšk.a el.ped.-uč.pre primár.vzd.a ped.psychosociál.naruš. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

7536819 predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536819 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby

7536R06 predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika - špeciálna predškolská pedagogika

7536R07 predškolská a elementárna pedagogika - špeciálna predškolská pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika

7536R12 predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk. a element.ped.-uč. pre predprimárne vzdelávanie

7536R19 predšk. a element.ped.-uč. pre predprimárne vzdelávanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-vzdel.a zdrav.v rozvojovej splupráci

7536R25 predšk.a el.ped.-vzdel.a zdrav.v rozvojovej splupráci - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika

7536T00 predškolská a elementárna pedagogika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

7536T03 predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

7536T19 predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536T19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika

7536U00 predškolská a elementárna pedagogika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

7536U04 predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

7536U04 predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

7536U19 predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536U19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

7611S00 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7611S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-psychológia

7612803 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-psychológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7612803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-pedagogika

7612880 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7612880 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - psychológia

7612S03 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - psychológia - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7612S03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - pedagogika

7612S80 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - pedagogika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7612S80 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634T00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634U00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634U00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy

7640600 učiteľstvo pre materské školy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7640600 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy

7640700 učiteľstvo pre materské školy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7640700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo pre materské školy

7640800 učiteľstvo pre materské školy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7640800 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy

7640M00 učiteľstvo pre materské školy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7640M00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo pre materské školy

7640R00 učiteľstvo pre materské školy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7640R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo pre materské školy

7640T00 učiteľstvo pre materské školy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7640T00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogická škola

7644600 pedagogická škola - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7644600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogická škola

7644M00 pedagogická škola - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7644M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7649600 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7649600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7649N00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7649N00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov

7656T00 učiteľstvo akademických predmetov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov

7656U00 učiteľstvo akademických predmetov - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658T00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658U00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetickej výchovy a biológie

7865T01 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetickej výchovy a biológie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7865T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a biológie

7897T01 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a biológie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7897T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo techniky a ekológie

7898T02 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo techniky a ekológie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7898T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore tvorivá dramatika /Bc/

8225700 tvorivá dramatika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8225700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore tvorivá dramatika

8225R00 tvorivá dramatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8225R00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...
Detailné a upresňujúce informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre toto zamestnanie nájdete tu.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 6 mesiacov
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Trpezlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň trpezlivosti umožňuje nadpriemernú vytrvalosť pri dosahovaní cieľov.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň ochoty pomáhať umožňuje byť pre iných oporou v akejkoľvek situácii.

Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň umeleckého talentu umožňuje podávať nadpriemerné výkony v umeleckej činnosti.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Prognosticky závažné poruchy reči
slovník
Prognosticky závažné poruchy reči

Ide o poruchy ako zajakávanie sa, ale aj závažnejšie poruchy, napr. afázia, t.j. neschopnosť vyjadriť myšlienky (expresívna) alebo aj rozumieť (percepčná), ktoré môžu znamenať značné obmedzenia vo výbere zamestnania (napr. tlmočník, hovorca). Môže ísť aj o prognosticky závažné poruchy reči, ako napr. príznak po mozgovocievnych príhodách.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti postihnutého zamestnania si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom, foniatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia významným znížením komunikačných schopností.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F80; F98; I60-I67; R47; R49.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy sluchu
slovník
Prognosticky závažné poruchy sluchu

Patria sem ťažké vrodené poruchy sluchu; poruchy sluchu po zápalových chorobách; následkom poškodenia sluchu hlukom (napr. nedostatočnou ochranou sluchu pri streľbách, pri práci v hlučnom prostredí, hrou v hlučných kapelách, po akutraume – úraz spôsobený mimoriadne nadmerným pôsobení hluku, napr. pri výbuchu nálože).

Prognosticky závažné postupujúce poruchy sluchu, po dosiahnutí stanovených limitov, vylučujú spôsobilosť vykonávať práce, pri ktorých je dôležitá orientácia podľa sluchu (napr. práce železničiarov na koľajisku, práca hasičov, policajtov). Nesprávne pracovné zaradenie osôb s poškodením sluchu rôzneho pôvodu na hlučné pracovisko vedie k rýchlejšej progresii a k zhoršeniu prognózy straty sluchu – vedúcej niekedy až k hluchote.

Mimoriadna pozornosť sa preto venuje pri zaradení osôb s poškodením sluchu do práce s rizikovým faktorom – hluk. Výsledky vyšetrení sluchu lekárom ORL je potrebné, z hľadiska spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu, pri ktorej je vystavený hluku, posudzovať individuálne a vždy komplexne s konkrétnymi údajmi o miere a dobe vystavenia hluku pri práci.O obmedzení, alebo vylúčení spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu v riziku hluku rozhoduje posudzujúci lekár klinického pracovného lekárstva (na základe aktuálnych výsledkov prieskumu miery a spôsobu pôsobenia hluku pri práci vyhodnotených pracovnou zdravotnou službou).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H80; H81; H83; H90; H91; H95.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 1061 €
Medián: 1182 €
Mzda do: 1360 €
Trnavský kraj
Mzda od: 1032 €
Medián: 1146 €
Mzda do: 1304 €
Trenčiansky kraj
Mzda od: 1037 €
Medián: 1142 €
Mzda do: 1274 €
Nitriansky kraj
Mzda od: 1061 €
Medián: 1170 €
Mzda do: 1298 €
Žilinský kraj
Mzda od: 1032 €
Medián: 1162 €
Mzda do: 1347 €
Banskobystrický kraj
Mzda od: 1023 €
Medián: 1156 €
Mzda do: 1312 €
Prešovský kraj
Mzda od: 1039 €
Medián: 1172 €
Mzda do: 1318 €
Košický kraj
Mzda od: 1074 €
Medián: 1202 €
Mzda do: 1357 €
Slovenská republika
Mzda od: 1043 €
Medián: 1170 €
Mzda do: 1324 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Tvorba týždenných výchovno-vzdelávacích plánov s ohľadom na podmienky materskej školy a vekové osobitosti detí.
Tvorba výchovno-vzdelávacích plánov pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Vedenie záznamov dieťaťa v materskej škole.
Využívanie vhodných pedagogických prostriedkov (napr. hra, fantázia, tvorivosť a pod.) a rešpektovanie individuálnych potrieb detí.
Príprava a vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
Uplatňovanie zážitkového učenia, aktivizujúcich a interaktívnych metód a organizačných foriem s individuálnym prístupom.
Utváranie poznatkovej štruktúry dieťaťa s vyváženým osobnostným rozvojom.
Organizovanie výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej, pracovnej, prosociálnej, rozumovej a estetickej výchovy.
Zabezpečovanie ochrany zdravia a bezpečnosti detí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Uplatňovanie variabilných pedagogických prístupov zameraných na vyrovnávanie rozdielov u detí zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Poskytovanie konzultácií rodičom o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ich detí.
Spolupráca s ďalšími odborníkmi (napr. pediater, psychológ, špeciálny pedagóg a pod.).
Účasť na pedagogických a pracovných poradách, metodických združeniach a triednych schôdzkach.
Pravidelné vzdelávanie sa v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe.
Vyhľadávanie informácií na internete a v odbornej literatúre s využitím znalosti cudzieho jazyka.
Príprava výchovných a učebných pomôcok pre deti.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
významná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž a je zaradená medzi rizikové (napr. pedagóg, pracovník v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti, na psychiatrii a onkológii, letecký dispečer a i.).

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.),
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,
e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2342 Učitelia v predškolských zariadeniach
SK ISCO-08
2342001 Učiteľ v materskej škole
ESCO
učiteľ v predškolskom zariadení/učiteľka v predškolskom zariadení

učiteľ v predškolskom zariadení/učiteľka v predškolskom zariadení

Sekcia SK NACE Rev. 2
P Vzdelávanie

Táto sekcia zahŕňa vzdelávanie na akejkoľvek úrovni alebo v akejkoľvek profesii. Vzdelávanie môže byť poskytnuté ústnou alebo písomnou formou, prostredníctvom rádia, televízie, internetu alebo formou korešpondencie. Zahŕňa vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami v bežnom školskom systéme na jeho rôznych úrovniach ako aj vzdelávanie dospelých, programy na rozvoj gramotnosti atď. Sú tu tiež zahrnuté vojenské školy a akadémie, väzenské školy na ich príslušných úrovniach. Táto sekcia obsahuje verejné aj súkromné vzdelávanie. Pre každú úroveň vzdelávania zahŕňa aj špeciálne vzdelávanie telesne alebo duševne postihnutých žiakov. Rozdelenie kategórií v tejto sekcii je založené na úrovni vzdelávania ponúkaného tak ako je to určené úrovňami ISCED 1997. Činnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú kurzy na úrovni 0 ISCED, sú klasifikované v 85.10, na úrovni 1 ISCED sú v 85.20, úrovne 2 - 3 ISCED sú v skupine 85.3, úroveň 4 ISCED je v 85.41 a úrovne 5 - 6 ISCED sú v 85.42. Táto sekcia tiež zahŕňa kurzy spojené najmä so športovými a rekreačnými činnosťami ako napr. tenis a golf a podporné činnosti pre vzdelávanie.

Divízia SK NACE Rev. 2
85 Vzdelávanie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie