Poslať priateľovi

Samospráva

Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny

Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612R00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov

1612R02 environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615R00 environmentálny manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615T07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626R00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626R04 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626R14 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxTxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxVxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geoekológia a krajinné plánovanie

1316804 geografia - geoekológia a krajinné plánovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geoekológia a krajinné plánovanie

1316T04 geografia - geoekológia a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geoekológia a krajinné plánovanie

1316U04 geografia - geoekológia a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná ekológia

1522800 aplikovaná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1522800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná ekológia

1522S00 aplikovaná ekológia - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1522S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekológia lesa

1523800 ekológia lesa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1523800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekológia lesa

1523S00 ekológia lesa - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1523S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentalistika /Bc/

1601700 environmentalistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika-environmentálne plánovanie a manažment

1601803 environmentalistika-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentalistika

1601R00 environmentalistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment

1601T03 environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment

1601U03 environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna výchova /Bc/

1604700 environmentálna výchova /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1604700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna výchova

1604R00 environmentálna výchova - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1604R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia /Bc/

1605700 environmentálna ekológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/

1605701 environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605704 environmentálna ekológia - ekochémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/

1605705 environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia /Bc/

1605706 environmentálna ekológia - environmentálna chémia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605803 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia

1605R00 environmentálna ekológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605R01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605R04 environmentálna ekológia - ekochémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia

1605R05 environmentálna ekológia - muzeológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia

1605R06 environmentálna ekológia - environmentálna chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605T03 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo /Bc/

1612700 environmentálne inžinierstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov /Bc/

1612702 environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb/Bc/

1612704 environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-inžinierstvo živ.prostredia/Bc/

1612705 environmentálne inžinierstvo-inžinierstvo živ.prostredia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore environmentálne inžinierstvo - stavby s environmentálnym určením

1612707 environmentálne inžinierstvo - stavby s environmentálnym určením - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia /Bc/

1612709 environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb

1612R04 environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - inžinierstvo životného prostredia

1612R05 environmentálne inžinierstvo - inžinierstvo životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením

1612R07 environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia

1612R09 environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment /Bc/

1615700 environmentálny manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov /Bc/

1615702 environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-manažment životného prostredia/Bc/

1615703 environmentálny manažment-manažment životného prostredia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariad./Bc/

1615705 environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariad./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž.výchovn.zariadení /Bc/

1615706 environment.manažm.-environment.manaž.výchovn.zariadení /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo /Bc/

1615709 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-riadenie životného prostredia /Bc/

1615711 environmentálny manažment-riadenie životného prostredia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615807 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov

1615R02 environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - manažment životného prostredia

1615R03 environmentálny manažment - manažment životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení

1615R05 environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení

1615R06 environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo

1615R09 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-riadenie životného prostredia

1615R11 environmentálny manažment-riadenie životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615U07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny /Bc/

1626700 ochrana a využívanie krajiny /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika /Bc/

1626704 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny /Bc/

1626705 ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu /Bc/

1626706 ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody /Bc/

1626709 ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochr.a využ.krajiny-životné prostred.a regionálny rozvoj/Bc/

1626710 ochr.a využ.krajiny-životné prostred.a regionálny rozvoj/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie /Bc/

1626711 ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626714 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626721 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626721 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny

1626R05 ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu

1626R06 ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody

1626R09 ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie a regionálny rozvoj

1626R10 ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie a regionálny rozvoj - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie

1626R11 ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626R21 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626R21 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xx8xx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 16xx8xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xx9xx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 16xx9xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxUxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 16xxUxx žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/

4136700 manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4136700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manžment životného prostredia a regionálny rozvoj

4136R00 manžment životného prostredia a regionálny rozvoj - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4136R00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia

1303V00 regionálna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia-regionálna geografia a region. rozvoj

1303V02 regionálna geografia-regionálna geografia a region. rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia

1316R00 geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316R02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geog.-geog.a demog.v štát.správe a samospráve

1316R45 geog.-geog.a demog.v štát.správe a samospráve - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia

1316T00 geografia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316T02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia a rozvoj regiónov

1316T47 geografia - geografia a rozvoj regiónov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedológia

1525V00 pedológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612T00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612T00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612T02 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením

1612T07 environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612V00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612V02 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612V02 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615T00 environmentálny manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615T07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo

1615T09 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment

1615V00 environmentálny manažment - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1622R00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia

1622R02 všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity

1622R03 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1622V00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol.

1622V01 všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol. - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity

1622V03 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624T03 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana

1624V06 synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626R14 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626T00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626T00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626T04 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626T07 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626T08 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626V04 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626V07 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626V08 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxRxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie

4127T07 krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo

4127V00 krajinárstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo - krajinné inžinierstvo

4127V02 krajinárstvo - krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hygiena chovu zvierat a životné prostredie

4345V00 hygiena chovu zvierat a životné prostredie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore humánna geografia

1302900 humánna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1302900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore humánna geografia

1302V00 humánna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1302V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia

1303900 regionálna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1303900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia - regionálna geografia a regionálny rozvoj

1303902 regionálna geografia - regionálna geografia a regionálny rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1303902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomická a regionálna geografia

1312800 ekonomická a regionálna geografia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1312800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - humánna geografia

1313801 geografia a kartografia - humánna geografia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1313801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia

1313802 geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1313802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia-reg.geograf.,ochrana a plán.krajiny

1313804 geografia a kartografia-reg.geograf.,ochrana a plán.krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1313804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - humánna geografia

1313T01 geografia a kartografia - humánna geografia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1313T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia

1313T02 geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1313T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny

1313T04 geografia a kartografia - regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1313T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia a verejná správa /Bc/

1314700 geografia a verejná správa /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1314700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia a verejná správa

1314R00 geografia a verejná správa - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1314R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia /Bc/

1316700 geografia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji /Bc/

1316702 geografia - geografia v regionálnom rozvoji /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v štátnej správe a samospráve /Bc/

1316717 geografia - geografia v štátnej správe a samospráve /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore geografia - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

1316745 geografia - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316745 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia

1316800 geografia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316802 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - fyzická geografia a geoekológia

1316805 geografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia a rozvoj regiónov

1316847 geografia - geografia a rozvoj regiónov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316847 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v štátnej správe a samospráve

1316R17 geografia - geografia v štátnej správe a samospráve - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - fyzická geografia a geoekológia

1316T05 geografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia

1316U00 geografia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316U02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - fyzická geografia a geoekológia

1316U05 geografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia

1524800 všeobecná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1524800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia

1524S00 všeobecná ekológia - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1524S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedológia

1525900 pedológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1525900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana prírodného prostredia

1531800 ochrana prírodného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1531800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - ochrana diverzity biologických systémov

1536825 biológia - ochrana diverzity biologických systémov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - ochrana diverzity biologických systémov

1536T25 biológia - ochrana diverzity biologických systémov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536T25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika

1601801 environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálna geochémia

1601802 environmentalistika - environmentálna geochémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - pedológia

1601804 environmentalistika - pedológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentalistika /Ochrana a tvorba životného prostredia/

1601900 environmentalistika /Ochrana a tvorba životného prostredia/ - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika

1601T01 environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálna geochémia

1601T02 environmentalistika - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - pedológia

1601T04 environmentalistika - pedológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika

1601U01 environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálna geochémia

1601U02 environmentalistika - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - pedológia

1601U04 environmentalistika - pedológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentalistika

1601V00 environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/

1605701 environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/

1605705 environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia

1605800 environmentálna ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605801 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605801 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605802 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605802 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605803 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605804 environmentálna ekológia - ekochémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia

1605806 environmentálna ekológia - environmentálna chémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605R01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia

1605R05 environmentálna ekológia - muzeológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia

1605T00 environmentálna ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605T01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605T01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605T02 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605T02 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605T03 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605T04 environmentálna ekológia - ekochémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia

1605T06 environmentálna ekológia - environmentálna chémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612800 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612800 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612802 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálna analýza

1612803 environmentálne inžinierstvo-environmentálna analýza - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmen. inž.-environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo

1612806 environmen. inž.-environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením

1612807 environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612809 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612900 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612902 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612902 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inžin. stavieb

1612904 environmentálne inžinierstvo-environmentálne inžin. stavieb - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612909 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612909 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612909 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612909 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - environmentálna analýza

1612T03 environmentálne inžinierstvo - environmentálna analýza - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo

1612T06 environmentálne inžinierstvo - environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612T09 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - environmentálne inžinierstvo stavieb

1612V04 environmentálne inžinierstvo - environmentálne inžinierstvo stavieb - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612V09 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612V09 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615800 environmentálny manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov

1615802 environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariadení

1615805 environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariadení - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž.výchovných zariadení

1615806 environment.manažm.-environment.manaž.výchovných zariadení - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615807 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo

1615809 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment

1615900 environmentálny manažment - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažm.-environment.politika v organizáciách

1615901 environmentálny manažm.-environment.politika v organizáciách - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo

1615909 environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615909 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - sanácia environmentálnych záťaží

1615913 environmentálny manažment - sanácia environmentálnych záťaží - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615913 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov

1615T02 environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení

1615T05 environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení

1615T06 environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615U00 environmentálny manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615U07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálna politika v organizáciách

1615V01 environmentálny manažment - environmentálna politika v organizáciách - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo

1615V09 environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažm.-sanácia environmentálnych záťaží

1615V13 environmentálny manažm.-sanácia environmentálnych záťaží - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technológia životného prostredia

1620800 technológia životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1620800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technológia životného prostredia

1620T00 technológia životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1620T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií /Bc/

1622700 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia /Bc/

1622702 všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity/Bc/

1622703 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1622900 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol.

1622901 všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol. - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity

1622903 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622903 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624703 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1624703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624803 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1624803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana

1624906 synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1624906 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624R03 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1624R03 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626714 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626800 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626800 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny

1626803 ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626804 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny

1626805 ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626807 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626808 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626900 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity

1626902 ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626904 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626907 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626907 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626908 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626908 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626925 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626925 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny

1626T03 ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny

1626T05 ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626U00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626U00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny

1626U03 ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626U07 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626V00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity

1626V02 ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626V25 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V25 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xx7xx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 16xx7xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia /Bc/

2361700 technika ochrany životného prostredia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2361700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia

2361800 technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2361800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia

2361R00 technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2361R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia

2361T00 technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2361T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika

3915800 environmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika

3915800 environmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov

3915801 environmentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentalistika

3915900 environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore enviromentalistika

3915T00 enviromentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3915T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore enviromentalistika

3915T00 enviromentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3915T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore enviromentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov

3915T01 enviromentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3915T01 žiadna škola.