Poslať priateľovi

Samospráva

Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny

Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612R00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov

1612R02 environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615R00 environmentálny manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615T07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626R00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626R04 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626R14 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxTxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxVxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geoekológia a krajinné plánovanie

1316804 geografia - geoekológia a krajinné plánovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geoekológia a krajinné plánovanie

1316T04 geografia - geoekológia a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geoekológia a krajinné plánovanie

1316U04 geografia - geoekológia a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná ekológia

1522800 aplikovaná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1522800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná ekológia

1522S00 aplikovaná ekológia - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1522S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekológia lesa

1523800 ekológia lesa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1523800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekológia lesa

1523S00 ekológia lesa - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1523S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentalistika /Bc/

1601700 environmentalistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika-environmentálne plánovanie a manažment

1601803 environmentalistika-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentalistika

1601R00 environmentalistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment

1601T03 environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment

1601U03 environmentalistika - environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna výchova /Bc/

1604700 environmentálna výchova /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1604700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna výchova

1604R00 environmentálna výchova - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1604R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia /Bc/

1605700 environmentálna ekológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/

1605701 environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605704 environmentálna ekológia - ekochémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/

1605705 environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia /Bc/

1605706 environmentálna ekológia - environmentálna chémia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605803 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia

1605R00 environmentálna ekológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605R01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605R04 environmentálna ekológia - ekochémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia

1605R05 environmentálna ekológia - muzeológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia

1605R06 environmentálna ekológia - environmentálna chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605T03 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo /Bc/

1612700 environmentálne inžinierstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov /Bc/

1612702 environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb/Bc/

1612704 environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-inžinierstvo živ.prostredia/Bc/

1612705 environmentálne inžinierstvo-inžinierstvo živ.prostredia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore environmentálne inžinierstvo - stavby s environmentálnym určením

1612707 environmentálne inžinierstvo - stavby s environmentálnym určením - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia /Bc/

1612709 environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb

1612R04 environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - inžinierstvo životného prostredia

1612R05 environmentálne inžinierstvo - inžinierstvo životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením

1612R07 environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia

1612R09 environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment /Bc/

1615700 environmentálny manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov /Bc/

1615702 environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-manažment životného prostredia/Bc/

1615703 environmentálny manažment-manažment životného prostredia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariad./Bc/

1615705 environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariad./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž.výchovn.zariadení /Bc/

1615706 environment.manažm.-environment.manaž.výchovn.zariadení /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo /Bc/

1615709 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-riadenie životného prostredia /Bc/

1615711 environmentálny manažment-riadenie životného prostredia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615807 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov

1615R02 environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - manažment životného prostredia

1615R03 environmentálny manažment - manažment životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení

1615R05 environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení

1615R06 environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo

1615R09 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-riadenie životného prostredia

1615R11 environmentálny manažment-riadenie životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615U07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny /Bc/

1626700 ochrana a využívanie krajiny /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika /Bc/

1626704 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny /Bc/

1626705 ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu /Bc/

1626706 ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody /Bc/

1626709 ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochr.a využ.krajiny-životné prostred.a regionálny rozvoj/Bc/

1626710 ochr.a využ.krajiny-životné prostred.a regionálny rozvoj/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie /Bc/

1626711 ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626714 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626721 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626721 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny

1626R05 ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu

1626R06 ochrana a využívanie krajiny - starostlivosť o krajinu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody

1626R09 ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie a regionálny rozvoj

1626R10 ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie a regionálny rozvoj - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie

1626R11 ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626R21 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment)

1626R21 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (2. odb.1615R00 environmentálny manažment) - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xx8xx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 16xx8xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xx9xx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 16xx9xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxUxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 16xxUxx žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/

4136700 manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4136700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manžment životného prostredia a regionálny rozvoj

4136R00 manžment životného prostredia a regionálny rozvoj - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4136R00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia

1303V00 regionálna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia-regionálna geografia a region. rozvoj

1303V02 regionálna geografia-regionálna geografia a region. rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia

1316R00 geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316R02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geog.-geog.a demog.v štát.správe a samospráve

1316R45 geog.-geog.a demog.v štát.správe a samospráve - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia

1316T00 geografia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316T02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia a rozvoj regiónov

1316T47 geografia - geografia a rozvoj regiónov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedológia

1525V00 pedológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612T00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612T00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612T02 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením

1612T07 environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612V00 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612V02 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612V02 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615T00 environmentálny manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615T07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo

1615T09 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment

1615V00 environmentálny manažment - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1622R00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia

1622R02 všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity

1622R03 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1622V00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol.

1622V01 všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol. - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity

1622V03 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624T03 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana

1624V06 synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626R14 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626T00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626T00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626T04 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626T07 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626T08 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626V04 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626V07 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626V08 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xxRxx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie

4127T07 krajinárstvo - krajinárstvo a krajinné plánovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo

4127V00 krajinárstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore krajinárstvo - krajinné inžinierstvo

4127V02 krajinárstvo - krajinné inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hygiena chovu zvierat a životné prostredie

4345V00 hygiena chovu zvierat a životné prostredie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore humánna geografia

1302900 humánna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1302900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore humánna geografia

1302V00 humánna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1302V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia

1303900 regionálna geografia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1303900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore regionálna geografia - regionálna geografia a regionálny rozvoj

1303902 regionálna geografia - regionálna geografia a regionálny rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1303902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomická a regionálna geografia

1312800 ekonomická a regionálna geografia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1312800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - humánna geografia

1313801 geografia a kartografia - humánna geografia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1313801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia

1313802 geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1313802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia-reg.geograf.,ochrana a plán.krajiny

1313804 geografia a kartografia-reg.geograf.,ochrana a plán.krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1313804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - humánna geografia

1313T01 geografia a kartografia - humánna geografia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1313T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia

1313T02 geografia a kartografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1313T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia a kartografia - regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny

1313T04 geografia a kartografia - regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1313T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia a verejná správa /Bc/

1314700 geografia a verejná správa /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1314700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia a verejná správa

1314R00 geografia a verejná správa - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1314R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia /Bc/

1316700 geografia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji /Bc/

1316702 geografia - geografia v regionálnom rozvoji /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v štátnej správe a samospráve /Bc/

1316717 geografia - geografia v štátnej správe a samospráve /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore geografia - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

1316745 geografia - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316745 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia

1316800 geografia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316802 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - fyzická geografia a geoekológia

1316805 geografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia a rozvoj regiónov

1316847 geografia - geografia a rozvoj regiónov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1316847 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore geografia - geografia v štátnej správe a samospráve

1316R17 geografia - geografia v štátnej správe a samospráve - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - fyzická geografia a geoekológia

1316T05 geografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia

1316U00 geografia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - geografia v regionálnom rozvoji

1316U02 geografia - geografia v regionálnom rozvoji - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geografia - fyzická geografia a geoekológia

1316U05 geografia - fyzická geografia a geoekológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1316U05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia

1524800 všeobecná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1524800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia

1524S00 všeobecná ekológia - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1524S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedológia

1525900 pedológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1525900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana prírodného prostredia

1531800 ochrana prírodného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1531800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - ochrana diverzity biologických systémov

1536825 biológia - ochrana diverzity biologických systémov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1536825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia - ochrana diverzity biologických systémov

1536T25 biológia - ochrana diverzity biologických systémov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1536T25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika

1601801 environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálna geochémia

1601802 environmentalistika - environmentálna geochémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - pedológia

1601804 environmentalistika - pedológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentalistika /Ochrana a tvorba životného prostredia/

1601900 environmentalistika /Ochrana a tvorba životného prostredia/ - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1601900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika

1601T01 environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálna geochémia

1601T02 environmentalistika - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - pedológia

1601T04 environmentalistika - pedológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika

1601U01 environmentalistika - ekosozológia a fyziotaktika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - environmentálna geochémia

1601U02 environmentalistika - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - pedológia

1601U04 environmentalistika - pedológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentalistika

1601V00 environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1601V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/

1605701 environmentálna ekológia - environmentálna výchova /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/

1605705 environmentálna ekológia - muzeológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia

1605800 environmentálna ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605801 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605801 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605802 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605802 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605803 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605804 environmentálna ekológia - ekochémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia

1605806 environmentálna ekológia - environmentálna chémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1605806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605R01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna ekológia - muzeológia

1605R05 environmentálna ekológia - muzeológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia

1605T00 environmentálna ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605T01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna výchova

1605T01 environmentálna ekológia - environmentálna výchova - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605T02 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekomuzeológia

1605T02 environmentálna ekológia - ekomuzeológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - krajinná ekológia

1605T03 environmentálna ekológia - krajinná ekológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - ekochémia

1605T04 environmentálna ekológia - ekochémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálna ekológia - environmentálna chémia

1605T06 environmentálna ekológia - environmentálna chémia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1605T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612800 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612800 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612802 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálna analýza

1612803 environmentálne inžinierstvo-environmentálna analýza - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmen. inž.-environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo

1612806 environmen. inž.-environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením

1612807 environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612809 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo

1612900 environmentálne inžinierstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612902 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov

1612902 environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inžin. stavieb

1612904 environmentálne inžinierstvo-environmentálne inžin. stavieb - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612909 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612909 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612909 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1612909 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - environmentálna analýza

1612T03 environmentálne inžinierstvo - environmentálna analýza - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo

1612T06 environmentálne inžinierstvo - environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612T09 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo - environmentálne inžinierstvo stavieb

1612V04 environmentálne inžinierstvo - environmentálne inžinierstvo stavieb - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612V09 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia

1612V09 environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615800 environmentálny manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov

1615802 environmentálny manažment-manažment prírodných zdrojov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariadení

1615805 environment.manažm.-environment.manaž. múzejných zariadení - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environment.manaž.výchovných zariadení

1615806 environment.manažm.-environment.manaž.výchovných zariadení - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615807 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo

1615809 environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment

1615900 environmentálny manažment - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažm.-environment.politika v organizáciách

1615901 environmentálny manažm.-environment.politika v organizáciách - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo

1615909 environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615909 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - sanácia environmentálnych záťaží

1615913 environmentálny manažment - sanácia environmentálnych záťaží - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1615913 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov

1615T02 environmentálny manažment - manažment prírodných zdrojov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení

1615T05 environmentálny manažment - environmentálny manažment múzejných zariadení - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení

1615T06 environmentálny manažment - environmentálny manažment výchovných zariadení - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment

1615U00 environmentálny manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment

1615U07 environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálna politika v organizáciách

1615V01 environmentálny manažment - environmentálna politika v organizáciách - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo

1615V09 environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažm.-sanácia environmentálnych záťaží

1615V13 environmentálny manažm.-sanácia environmentálnych záťaží - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technológia životného prostredia

1620800 technológia životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1620800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technológia životného prostredia

1620T00 technológia životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1620T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií /Bc/

1622700 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia /Bc/

1622702 všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity/Bc/

1622703 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1622900 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol.

1622901 všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol. - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity

1622903 vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1622903 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624703 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1624703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624803 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1624803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana

1624906 synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1624906 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov

1624R03 synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1624R03 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies

1626714 ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626800 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626800 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny

1626803 ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626804 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny

1626805 ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626807 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626808 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626900 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity

1626902 ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika

1626904 ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626907 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626907 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia

1626908 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626908 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626925 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1626925 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny

1626T03 ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny

1626T05 ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626U00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626U00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny

1626U03 ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626U07 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny

1626V00 ochrana a využívanie krajiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity

1626V02 ochrana a využívanie krajiny - ochrana prírody a biodiverzity - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia

1626V25 ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V25 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ochrana životného prostredia

16xx7xx skupina odborov Ochrana životného prostredia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 16xx7xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia /Bc/

2361700 technika ochrany životného prostredia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2361700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia

2361800 technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2361800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia

2361R00 technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2361R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia

2361T00 technika ochrany životného prostredia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2361T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika

3915800 environmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika

3915800 environmentalistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov

3915801 environmentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentalistika

3915900 environmentalistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3915900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore enviromentalistika

3915T00 enviromentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3915T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore enviromentalistika

3915T00 enviromentalistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3915T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore enviromentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov

3915T01 enviromentalistika - spracovanie a recyklácia odpadov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3915T01 žiadna škola.