Poslať priateľovi

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Preventivár požiarnej ochrany obce

Preventivár požiarnej ochrany obce realizuje pre obec plnenie vybraných povinností a činností v oblasti požiarnej ochrany. Zabezpečuje plnenie tých povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a svojou činnosťou zvyšuje zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Alternatívne názvy

  • Preventista požiarnej ochrany v obci
  • Preventista obce
  • Preventivár obce
  • Požiarny preventivár obce

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné všeobecné vzdelanie

    Úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana

3650M05 staviteľstvo - požiarna ochrana - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ochrana osôb a majetku pred požiarom

3964M00 ochrana osôb a majetku pred požiarom - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3965M00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ochrana osôb a majetku

9245M00 ochrana osôb a majetku - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pozemne staviteľstvo - požiarna ochrana

3632603 pozemne staviteľstvo - požiarna ochrana - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3632603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pozemné staviteľstvo - požiarna ochrana

3632M03 pozemné staviteľstvo - požiarna ochrana - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3632M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana

3650605 staviteľstvo - požiarna ochrana - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana

3650N05 staviteľstvo - požiarna ochrana - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore požiarna ochrana

3963600 požiarna ochrana - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3963600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore požiarna ochrana

3963M00 požiarna ochrana - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3963M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ochrana osôb a majetku pred požiarom

3964600 ochrana osôb a majetku pred požiarom - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3964600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ochrana osôb a majetku pred požiarom

3964N00 ochrana osôb a majetku pred požiarom - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3964N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3965600 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3965600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3965N00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3965N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ochrana osôb a majetku

9245600 ochrana osôb a majetku - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9245600 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik požiarnej techniky

2418K00 mechanik požiarnej techniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo

3650M00 staviteľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - pozemné staviteľstvo

3650M01 staviteľstvo - pozemné staviteľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - dopravné staviteľstvo

3650M02 staviteľstvo - dopravné staviteľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana

3650M05 staviteľstvo - požiarna ochrana - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov

3650M06 staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - technické zariadenie budov

3650M07 staviteľstvo - technické zariadenie budov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment

3650M10 staviteľstvo - stavebný manažment - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore požiarna technika

2416400 požiarna technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2416400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore požiarna technika

2416K00 požiarna technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2416K00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik požiarnej techniky

2418400 mechanik požiarnej techniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2418400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo

3650600 staviteľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - pozemné staviteľstvo

3650601 staviteľstvo - pozemné staviteľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - dopravné staviteľstvo

3650602 staviteľstvo - dopravné staviteľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - železničné staviteľstvo

3650603 staviteľstvo - železničné staviteľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - vodohospodárske stavby

3650604 staviteľstvo - vodohospodárske stavby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana

3650605 staviteľstvo - požiarna ochrana - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov

3650606 staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - technické zariadenie budov

3650607 staviteľstvo - technické zariadenie budov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650607 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - ekologické staviteľstvo

3650608 staviteľstvo - ekologické staviteľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650608 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - hydroekologické stavby

3650609 staviteľstvo - hydroekologické stavby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650609 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment

3650610 staviteľstvo - stavebný manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650610 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - železničné staviteľstvo

3650M03 staviteľstvo - železničné staviteľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650M03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - vodohospodárske stavby

3650M04 staviteľstvo - vodohospodárske stavby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650M04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - ekologické staviteľstvo

3650M08 staviteľstvo - ekologické staviteľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650M08 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - hydroekologické stavby

3650M09 staviteľstvo - hydroekologické stavby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650M09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo

3650N00 staviteľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3650N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - pozemné staviteľstvo

3650N01 staviteľstvo - pozemné staviteľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3650N01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - dopravné staviteľstvo

3650N02 staviteľstvo - dopravné staviteľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - železničné staviteľstvo

3650N03 staviteľstvo - železničné staviteľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - vodohospodárske stavby

3650N04 staviteľstvo - vodohospodárske stavby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana

3650N05 staviteľstvo - požiarna ochrana - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov

3650N06 staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - technické zariadenie budov

3650N07 staviteľstvo - technické zariadenie budov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - ekologické staviteľstvo

3650N08 staviteľstvo - ekologické staviteľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N08 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - hydroekologické stavby

3650N09 staviteľstvo - hydroekologické stavby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3650N09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment

3650N10 staviteľstvo - stavebný manažment - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3650N10 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Technický talent
bežná

Bežná úroveň technického talentu umožňuje úspešne riešiť každodenné technické problémy.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Analytické myslenie
bežná

Bežná úroveň analytického myslenia umožňuje zapojiť logiku do riešenia bežných úloh, vnímať súvislosti a vyvodzovať závery.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy zraku
slovník
Prognosticky závažné poruchy zraku

Patria sem vrodené ale aj získané ochorenia vedúce, aj napriek liečbe, k postupnému vážnemu poškodeniu zraku (poškodenie sietnice pri cukrovke; alebo opakované odtrhnutia sietnice; niektoré formy zeleného zákalu a ďalšie).

Pri týchto ochoreniach sú niektoré zamestnania nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia. Posudzovanie spôsobilosti alebo obmedzenia vykonávania danej práce závisí od druhu a stupňa poškodenia zraku a od nárokov konkrétnej práce na požadované zrakové funkcie, napr. práca rušňovodiča; vlakového a leteckého dispečera; hodinára; jemného mechanika; kontrolóra výrobných procesov a výrobkov; práca pri obsluhe riadiacich centier; žeriavnika; viazača žeriavových bremien, vodiča stavebných a banských strojov; obsluha tlakových nádob; práca s výbušninami; vedenie motorových vozidiel nákladnej, hromadnej dopravy, vozidiel s výstražnými znameniami, trolejbusov a električiek. Dôležitým faktorom je aj možnosť negatívneho spolupôsobenia faktorov práce na zhoršení stupňa poškodenia zraku (napr. práca so zobrazovacou jednotkou viac ako polovicu pracovnej doby; práca s laserom; práca zvárača a pod.).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. s prihliadnutím na zvýšenú zrakovú záťaž pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H53; H54.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Kontrola stavu hasiacich prístrojov a iných hasiacich prostriedkov a materiálu. Kontrola dodržiavania základných pravidiel požiarnej bezpečnosti.
Zaisťovanie úplnosti a prevádzkyschopnosti vecných prostriedkov požiarnej ochrany.
Aplikácia požiarnych predpisov a realizácia protipožiarnych opatrení vlastnými silami alebo prostredníctvom iných špecializovaných organizácii.
Komplexné kontroly protipožiarnej pripravenosti podľa príslušných predpisov a predkladanie návrhov na odstraňovanie nedostatkov. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych opatrení.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Celková fyzická záťaž
čiastočná

Fyzická práca, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaja a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu.

Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž chemickými faktormi
čiastočná

Hodnoty chemických faktorov v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Preventivár požiarnej ochrany obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obec vykonáva činnosti súvisiace s organizovaním a vyhodnocovaním preventívnych protipožiarnych kontrol v obci a vykonáva školenia kontrolných skupín obce. Vypracováva dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť v obci.

Podľa § 9, ods. 6 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 15 ods. 2 plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Podľa § 11, ods. 3 absolventom stredných škôl so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa najmenej podmienky odbornej spôsobilosti [...] preventivára požiarnej ochrany obce, možno vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti [...] preventivára požiarnej ochrany obce bez overenia vedomostí do piatich rokov od skončenia štúdia. [...] Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

Podľa § 11, ods. 6 odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva po absolvovaní odbornej prípravy preventivárovi požiarnej ochrany obce okresné riaditeľstvo.

Podľa § 12, ods. 1 odbornú prípravu [...] preventivárov požiarnej ochrany obce [...] vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
5 Klasifikácie
ISCO-08
5411 Hasiči
SK ISCO-08
3112005 Technik požiarnej ochrany
ESCO
technik požiarnej ochrany/technička požiarnej ochrany

technik požiarnej ochrany/technička požiarnej ochrany

Sekcia SK NACE Rev. 2
O Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Do tejto sekcie patria služby štátneho charakteru bežne vykonávané verejnou správou. Tieto činnosti zahrňujú uzákonenie a právny výklad zákonov a zabezpečenie ich dodržiavania ako aj správu programov, ktoré sú na nich založené, činnosti v oblasti legislatívy, daní, národnej obrany, verejného poriadku a bezpečnosti, imigračné služby, služby v oblasti zahraničných vecí a správy vládnych programov. Táto časť zahŕňa aj povinné činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Právna alebo inštitucionálna forma sama o sebe nie je určujúcim faktorom, aby daná činnosť bola zaradená do tejto sekcie, určujúcim faktorom je skôr charakter činnosti popísaný v predchádzajúcom odstavci. To znamená, že činnosti uvedené na iných miestach v NACE nespadajú do tejto sekcie, aj keď ich vykonávajú subjekty verejnej správy. Napríklad správa vzdelávacieho systému (napr. nariadenia, kontroly, učebné osnovy) spadá do tejto sekcie, ale vyučovanie samotné nie (pozri sekcia P). Väzenské a vojenské nemocnice sú zaradené pod zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (pozri sekcia Q). Podobne aj niektoré činnosti popísané v tejto sekcii môžu byť vykonávané mimovládnymi jednotkami.

Divízia SK NACE Rev. 2
84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
344

Úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie