Poslať priateľovi

Polygrafia

Notograf  

Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.

Alternatívne názvy

  • Zhotoviteľ notových materiálov
  • Music Copyist

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vyššie odborné vzdelanie

    Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) získa žiak úspešným absolvovaním
    a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný špecialista so skratkou DiS; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,
    b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec so skratkou DiS.art, titul sa uvádza za priezviskom.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211R02 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211R04 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie-spev (operný a koncertný spev,oper.réž.)

8211R05 hudobné umenie-spev (operný a koncertný spev,oper.réž.) - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211R14 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211R55 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211R56 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória

8211R97 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie

8211R00 hudobné umenie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje

8211R03 hudobné umenie - dychové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje

8211R06 hudobné umenie - strunové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211R07 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - cirkevná hudba

8211R08 hudobné umenie - cirkevná hudba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - záujmové hudobné súbory

8211R15 hudobné umenie - záujmové hudobné súbory - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie zboru

8211R17 hudobné umenie - dirigovanie zboru - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru

8211R20 hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211R24 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra

8211R27 hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211R28 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie orchestra

8211R29 hudobné umenie - dirigovanie orchestra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje

8211R30 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R30 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri

8211R31 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe

8211R32 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne

8211R33 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch

8211R34 hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - orchestrálne nástroje

8211R39 hudobné umenie - orchestrálne nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje

8211R40 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R40 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote

8211R41 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute

8211R42 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R42 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji

8211R43 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R43 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete

8211R44 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu

8211R45 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne

8211R46 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke

8211R47 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R47 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube

8211R48 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R48 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná tvorba a teória

8211R53 hudobné umenie - hudobná tvorba a teória - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R53 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje

8211R60 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R60 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare

8211R61 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe

8211R62 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach

8211R63 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase

8211R64 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole

8211R65 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele

8211R66 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie-dramaturgia a manažment hudobného umenia

8211R69 hudobné umenie-dramaturgia a manažment hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R69 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne

8211R70 hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - vokálna interpretácia

8211R71 hudobné umenie - vokálna interpretácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R71 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretácia muzikálového umenia

8211R73 hudobné umenie - interpretácia muzikálového umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R73 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia

8211R74 hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a tvorba

8211R75 hudobné umenie - hudobná teória a tvorba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211R96 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R96 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211T02 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211T04 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev

8211T05 hudobné umenie - spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211T14 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211T55 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211T56 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória

8211T97 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie

8211T00 hudobné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje

8211T03 hudobné umenie - dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje

8211T06 hudobné umenie - strunové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211T07 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - cirkevná hudba

8211T08 hudobné umenie - cirkevná hudba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - komorná hra

8211T10 hudobné umenie - komorná hra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie zboru

8211T17 hudobné umenie - dirigovanie zboru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - koncertný spev

8211T18 hudobné umenie - koncertný spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operný spev

8211T19 hudobné umenie - operný spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru

8211T20 hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba

8211T21 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra

8211T22 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211T24 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia

8211T25 hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operná réžia

8211T26 hudobné umenie - operná réžia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra

8211T27 hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211T28 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie orchestra

8211T29 hudobné umenie - dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje

8211T30 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T30 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri

8211T31 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe

8211T32 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne

8211T33 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch

8211T34 hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - orchestrálne nástroje

8211T39 hudobné umenie - orchestrálne nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje

8211T40 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T40 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote

8211T41 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute

8211T42 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T42 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji

8211T43 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T43 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete

8211T44 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu

8211T45 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne

8211T46 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke

8211T47 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T47 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube

8211T48 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T48 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná tvorba a teória

8211T53 hudobné umenie - hudobná tvorba a teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T53 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje

8211T60 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T60 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare

8211T61 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe

8211T62 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach

8211T63 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase

8211T64 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole

8211T65 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele

8211T66 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne

8211T70 hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - vokálna interpretácia

8211T71 hudobné umenie - vokálna interpretácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T71 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia

8211T74 hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a tvorba

8211T75 hudobné umenie - hudobná teória a tvorba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211T96 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T96 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Technický talent
bežná

Bežná úroveň technického talentu umožňuje úspešne riešiť každodenné technické problémy.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Prognosticky závažné poruchy zraku
slovník
Prognosticky závažné poruchy zraku

Patria sem vrodené ale aj získané ochorenia vedúce, aj napriek liečbe, k postupnému vážnemu poškodeniu zraku (poškodenie sietnice pri cukrovke; alebo opakované odtrhnutia sietnice; niektoré formy zeleného zákalu a ďalšie).

Pri týchto ochoreniach sú niektoré zamestnania nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia. Posudzovanie spôsobilosti alebo obmedzenia vykonávania danej práce závisí od druhu a stupňa poškodenia zraku a od nárokov konkrétnej práce na požadované zrakové funkcie, napr. práca rušňovodiča; vlakového a leteckého dispečera; hodinára; jemného mechanika; kontrolóra výrobných procesov a výrobkov; práca pri obsluhe riadiacich centier; žeriavnika; viazača žeriavových bremien, vodiča stavebných a banských strojov; obsluha tlakových nádob; práca s výbušninami; vedenie motorových vozidiel nákladnej, hromadnej dopravy, vozidiel s výstražnými znameniami, trolejbusov a električiek. Dôležitým faktorom je aj možnosť negatívneho spolupôsobenia faktorov práce na zhoršení stupňa poškodenia zraku (napr. práca so zobrazovacou jednotkou viac ako polovicu pracovnej doby; práca s laserom; práca zvárača a pod.).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. s prihliadnutím na zvýšenú zrakovú záťaž pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H53; H54.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Rytie notových osnov na tlač notového papiera.
Rytie notových osnov partitúrového papiera s označením nástroja a všetkých kľúčov.
Rytie a vykonávanie korektúr detských hudobných skladieb a pesničiek do spevníkov v stupnici C-dur s prípadným výskytom posuvných značiek, kde notácia je v rozsahu notovej osnovy pri rytme základných notových hodnôt (celé, polové a štvrťové noty) s podkladaním jednoriadkových textov bez ryteckých doplnkov (oblúčikov a dynamických znamienok).
Rytie a vykonávanie korektúr pedagogických diel hlasových, rytmicky a graficky vykonávaných v rozsahu veľkosti jedného typu osnovy (garnitúry) bez striedania rytmického rozvrhnutia a hudobných diel vokálnych, jednoduchých klavírnych, harmonikových a orchestrálnych aj s textami.
Rytie a vykonávanie korektúr hlasov pre detský zbor a jednoduchých detských skladieb, notových príkladov pre knižnú a hudobnú literatúru od strednej do najväčšej veľkosti bez akordickej obťažnosti (č. 6-3), detských hudobných skladieb v rozsahu jednej oktávy bez akordickej obťažnosti, pesničiek a spevníčkov všetkých notových hodnôt s viacriadkovým podkladaním textov.
Rytie a vykonávanie korektúr operných klavírnych výťahov a koncertných diel všetkých úprav, obťažných klavírnych skladieb (rytmicky a akordicky zložených), študijných partitúr komorných a symfonických diel, náročných spevníkov a zborníkov s harmonikovým a gitarovým sprievodom, súborových partitúr a obťažných pedagogických diel (obťažných prác razených a rytých menšími typmi).
Zhotovovanie komplexných podkladov (celých strán textu, vrátane farebných litografií) na výrobu tlačových foriem na integrovaných systémových pracoviskách, vrátane využívania grafických počítačových programov.
Používanie všetkých programov pri znalosti počítačovej siete, vrátane osvitových jednotiek, nastavovanie a oživovanie jednotlivých komponentov (správca siete).

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
5 Klasifikácie
ISCO-08
3435 Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435005 Notograf
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

Táto divízia zahŕňa prevádzkovanie zariadení a poskytovanie služieb na uspokojenie záujmov zákazníkov v oblastiach kultúry a zábavy. Zahŕňa produkciu, propagáciu a účasť na živých predstaveniach, udalostiach, alebo výstavách určených pre verejnosť; poskytovanie umeleckých, tvorivých a technických skúseností na výrobu umeleckých produktov a živých predstavení.

Táto divízia vylučuje: činnosť múzeí všetkých druhov, botanických a zoologických záhrad, ochrana historických pamiatok a činnosti súvisiace s prírodnými rezerváciami, pozri divíziu 91, činnosť herní a stávkových kancelárií, pozri divíziu 92, športové, zábavné a rekreačné činnosti, pozri divíziu 93.

Niektoré jednotky, ktoré zabezpečujú kultúrne, zábavné a rekreačné zariadenia a služby sú zaradené do iných divízií ako napr.: výroba filmov a videozáznamov a ich distribúcia, pozri 59.11, 59.12, 59.13, premietanie filmov, pozri 59.14, rozhlasové a televízne vysielanie, pozri 60.1, 60.2.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 5
ISCED
554

Vyššie odborné vzdelanie

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie