Poslať priateľovi

Doprava

Palubný sprievodca v leteckej doprave

Palubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje služby cestujúcim a posádke na palube lietadla.

Alternatívne názvy

 • Letuška
 • Stevard
 • Air Hostess
 • Steward
 • Palubný sprievodca

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

  Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

 • Úplné stredné všeobecné vzdelanie

  Úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave

3759K00 komerčný pracovník v doprave - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave

3759400 komerčný pracovník v doprave - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3759400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave-letecká doprava

3759405 komerčný pracovník v doprave-letecká doprava - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3759405 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave - letecká doprava

3759K05 komerčný pracovník v doprave - letecká doprava - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3759K05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave

3759N00 komerčný pracovník v doprave - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3759N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore komerčný pracovník v doprave - letecká doprava

3759N05 komerčný pracovník v doprave - letecká doprava - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3759N05 už bol zrušený.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore dopravná prevádzka

3757L00 dopravná prevádzka - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka a ekonomika dopravy

3760M00 prevádzka a ekonomika dopravy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelová akadémia

6323K00 hotelová akadémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu

6324M00 manažment regionálneho cestovného ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné technológie a inform.služby v cestovnom ruchu

6336M00 informačné technológie a inform.služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie - podnikanie v turistike a cestovnom ruchu

6352M02 obchod a podnikanie - podnikanie v turistike a cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6352M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore služby v cestovnom ruchu

6355M00 služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra

7357R02 cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra

7357R04 cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá

7357R06 cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry

7357R11 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii

7357R12 cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii

7357R15 cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

7357R17 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kul.v odb. komunikácii

7357R20 cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kul.v odb. komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia

7357R21 cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra

7357R22 cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá

7357R23 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá

7357R24 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry

7357R28 cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi

7357R32 cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

7357R34 cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá

7357R38 cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.-slovenč.v lingvokultúrnej kompeten.zahran.štud.

7357R43 cudzie jaz.a k.-slovenč.v lingvokultúrnej kompeten.zahran.štud. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a lit.-ruské a východoeuropské štúdiá

7362R04 slovanské jazyky a lit.-ruské a východoeuropské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovan.jaz.a lit.-rus.jaz.v interkultúrnej a obch.komun.

7362R11 slovan.jaz.a lit.-rus.jaz.v interkultúrnej a obch.komun. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - stredoeurópske štúdiá

7362R14 slovanské jazyky a literatúry - stredoeurópske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - slovanské štúdiá

7362R15 slovanské jazyky a literatúry - slovanské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika

7366R02 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a lit.-anglistika a amerikanistika

7366R03 neslovanské jazyky a lit.-anglistika a amerikanistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-maď.jazyk-editorstvo a vydavateľs.prax

7366R04 neslov.jaz.a lit.-maď.jazyk-editorstvo a vydavateľs.prax - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - maďarský jazyk a literatúra

7366R06 neslov.jaz.a lit. - maďarský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a lit.- britské a americké štúdiá

7366R10 neslovanské jazyky a lit.- britské a americké štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a l.-britské a americké štúdiá-nem.jaz.a lit.

7366R11 neslov.jaz.a l.-britské a americké štúdiá-nem.jaz.a lit. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - britské a americké štúdiá-filozofia

7366R12 neslov.jaz.a lit. - britské a americké štúdiá-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-psychológia

7366R13 neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - biológia

7366R16 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-informatika

7366R18 neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - geografia

7366R19 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá - matematika

7366R21 neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá - matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-filozofia

7366R22 neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-psychológia

7366R23 neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-geografia

7366R33 neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-filozofia

7366R41 neslov.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra

7366R48 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore dopravná prevádzka

3757400 dopravná prevádzka - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3757400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka a ekonomika dopravy

3760600 prevádzka a ekonomika dopravy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3760600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka a ekonomika dopravy

3760N00 prevádzka a ekonomika dopravy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3760N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314600 cestovný ruch - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314N00 cestovný ruch - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelová akadémia

6323600 hotelová akadémia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6323600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelová akadémia

6323L00 hotelová akadémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6323L00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu

6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6324600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu

6324N00 manažment regionálneho cestovného ruchu - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6324N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6336600 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6336600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie-podnikanie v turistike a cestovnom ruchu

6352602 obchod a podnikanie-podnikanie v turistike a cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6352602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie - podnikanie v turistike a cestovnom ruchu

6352N02 obchod a podnikanie - podnikanie v turistike a cestovnom ruchu - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6352N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore služby v cestovnom ruchu

6355600 služby v cestovnom ruchu - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6355600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore služby v cestovnom ruchu

6355N00 služby v cestovnom ruchu - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6355N00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry /Bc/

7357700 cudzie jazyky a kultúry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra /Bc/

7357702 cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra /Bc/

7357703 cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra /Bc/

7357704 cudzie jazyky a kultúry - taliansky jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra /Bc/

7357705 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá /Bc/

7357706 cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra /Bc/

7357707 cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra /Bc/

7357708 cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry /Bc/

7357709 cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika /Bc/

7357710 cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357710 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry

7357711 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky a kultúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/

7357712 cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii/Bc/

7357713 cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357714 cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/

7357715 cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357716 cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

7357717 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357718 cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra

7357719 cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

7357720 cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357720 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia/Bc/

7357721 cudzie jaz.a kul.-cudzie jaz.a interkultúrna komunikácia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra /Bc/

7357722 cudzie jazyky a kultúry - rodové štúdiá a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá

7357723 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá

7357724 cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357724 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax /Bc/

7357725 cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi /Bc/

7357726 cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357726 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a anglofónne kultúry

7357728 cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a anglofónne kultúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357728 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi

7357732 cudzie jazyky a kultúry - nemčina v hospodárskej praxi - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor/Bc/

7357734 cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357734 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá /Bc/

7357737 cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357737 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá

7357738 cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357738 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá /Bc/

7357739 cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357739 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - anglistika a amerikanistika

7357741 cudzie jazyky a kultúry - anglistika a amerikanistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357741 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

7357743 cudzie jazyky a kultúry - slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357743 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov

7357746 cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357746 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

7357748 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357748 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry

7357R00 cudzie jazyky a kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra

7357R03 cudzie jazyky a kultúry - francúzsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra

7357R05 cudzie jazyky a kultúry - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra

7357R07 cudzie jazyky a kultúry - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra

7357R08 cudzie jazyky a kultúry - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry

7357R09 cudzie jaz. a kultúry - východoslovanské jaz. a kultúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika

7357R10 cudzie jazyky a kultúry - nederlandistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii

7357R13 cudzie jaz.a kul.-francúzsky jaz. v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii

7357R14 cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii

7357R16 cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii

7357R18 cudzie jaz.a kul.-ruský jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra

7357R19 cudzie jazyky a kultúry - rómsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax

7357R25 cudzie jazyky a kul.-angličtina pre interkultúrnu prax - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi

7357R26 cudzie jaz.a k.-angličtina v medzin.obchod.a kult.praxi - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá

7357R37 cudzie jazyky a kultúry - ugrofínske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R37 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá

7357R39 cudzie jazyky a kultúry - kórejské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore anglistika a amerikanistika

7357R41 anglistika a amerikanistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov

7357R46 cudzie jazyky a kultúry - germanistika: kultúra médií a regiónov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

7357R48 cudzie jazyky a kultúry - románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R48 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore slovanské jazyky a literatúry

7362700 slovanské jazyky a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - slavistika /Bc/

7362703 slovanské jazyky a literatúry - slavistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a lit.-ruské a východoeuropské štúdiá /Bc/

7362704 slovanské jazyky a lit.-ruské a východoeuropské štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362704 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk a literatúra

7362705 slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk a literatúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk /Bc/

7362706 slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry-srbský jazyk a literatúra /Bc/

7362707 slovanské jazyky a literatúry-srbský jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362707 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore slovanské jazyky a literatúry - český jazyk a kultúra

7362709 slovanské jazyky a literatúry - český jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362709 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore slovanské jazyky a literatúry - ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

7362711 slovanské jazyky a literatúry - ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - stredoeurópske štúdiá /Bc/

7362714 slovanské jazyky a literatúry - stredoeurópske štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore slovanské jazyky a literatúry - slovanské štúdiá

7362715 slovanské jazyky a literatúry - slovanské štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7362715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry

7362R00 slovanské jazyky a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - slavistika

7362R03 slovanské jazyky a literatúry - slavistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk a literatúra

7362R05 slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk

7362R06 slovanské jazyky a literatúry - ukrajinský jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - srbský jazyk a literatúra

7362R07 slovanské jazyky a literatúry - srbský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore slovanské jazyky a literatúry - český jazyk a kultúra

7362R09 slovanské jazyky a literatúry - český jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7362R09 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry

7366700 neslovanské jazyky a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika

7366702 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a lit.-anglistika a amerikanistika /Bc/

7366703 neslovanské jazyky a lit.-anglistika a amerikanistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366703 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

7366704 neslovanské jazyky a literatúry - maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - hungarológia /Bc/

7366705 neslovanské jazyky a literatúry - hungarológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - maďarský jazyk a literatúra

7366706 neslovanské jazyky a literatúry - maďarský jazyk a literatúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry-anglický jazyk a liter. /Bc/

7366708 neslovanské jazyky a literatúry-anglický jazyk a liter. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a lit.-anglický jaz.pre komerčnú prax/Bc/

7366709 neslovanské jazyky a lit.-anglický jaz.pre komerčnú prax/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a lit.- britské a americké štúdiá /Bc/

7366710 neslovanské jazyky a lit.- britské a americké štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a l.-britské a americké štúdiá-nem.jaz.a lit./Bc/

7366711 neslov.jaz.a l.-britské a americké štúdiá-nem.jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - britské a americké štúdiá-filozofia /Bc/

7366712 neslov.jaz.a lit. - britské a americké štúdiá-filozofia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366712 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - psychológia

7366713 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - psychológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - biológia

7366716 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - biológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - chémia

7366717 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - chémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-informatika /Bc/

7366718 neslov.jaz.a lit.-britské a americké štúdiá-informatika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - geografia

7366719 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - geografia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - fyzika

7366720 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - fyzika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366720 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - matematika

7366721 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - matematika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-filozofia/Bc/

7366722 neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-filozofia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - psychológia

7366723 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - psychológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - biológia

7366731 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - biológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - chémia

7366732 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - chémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-geografia/Bc/

7366733 neslov.jaz.a lit. - nemecký jazyk a literatúra-geografia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366733 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - fyzika

7366734 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - fyzika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366734 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - matematika

7366735 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - matematika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366735 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - informatika

7366736 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - informatika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366736 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - filozofia

7366741 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - filozofia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366741 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - germanistika

7366743 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - germanistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366743 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - história

7366744 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366744 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - politológia

7366745 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - politológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366745 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - religionistika

7366746 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - religionistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366746 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra

7366748 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366748 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika

7366751 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366751 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - história

7366753 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366753 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - politológia

7366754 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - politológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366754 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - religionistika

7366755 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - religionistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366755 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - slovenský jazyk a literatúra

7366757 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - slovenský jazyk a literatúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7366757 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry

7366R00 neslovanské jazyky a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - hungarológia

7366R05 neslovanské jazyky a literatúry - hungarológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglický jazyk a literatúra

7366R08 neslovanské jazyky a literatúry - anglický jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a lit.-anglický jaz.pre komerčnú prax

7366R09 neslovanské jazyky a lit.-anglický jaz.pre komerčnú prax - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - chémia

7366R17 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - fyzika

7366R20 neslovanské jazyky a literatúry - britské a americké štúdiá - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - biológia

7366R31 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - chémia

7366R32 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - fyzika

7366R34 neslovanské jazyky a literatúry - nemecký jazyk a literatúra - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-matematika

7366R35 neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R35 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-informatika

7366R36 neslov.jaz.a lit.-nemecký jazyk a literatúra-informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R36 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore nesl.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-germanistika

7366R43 nesl.jaz.a lit.-anglistika a amerikanistika-germanistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R43 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - história

7366R44 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - politológia

7366R45 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - politológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - religionistika

7366R46 neslovanské jazyky a literatúry - anglistika a amerikanistika - religionistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore nesl.jaz.a lit.-germanistika

7366R51 nesl.jaz.a lit.-germanistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R51 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - história

7366R53 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R53 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - politológia

7366R54 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - politológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R54 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - religionistika

7366R55 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - religionistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R55 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - slovenský jazyk a literatúra

7366R57 neslovanské jazyky a literatúry - germanistika - slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7366R57 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore anglický jazyk /Bc/

7372700 anglický jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7372700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore anglický jazyk

7372R00 anglický jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7372R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore nemecký jazyk /Bc/

7373700 nemecký jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7373700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore nemecký jazyk

7373R00 nemecký jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7373R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore francúzsky jazyk /Bc/

7374700 francúzsky jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7374700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore francúzsky jazyk

7374R00 francúzsky jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7374R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore španielsky jazyk /Bc/

7375700 španielsky jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7375700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore španielsky jazyk

7375R00 španielsky jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7375R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore taliansky jazyk /Bc/

7378700 taliansky jazyk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7378700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore taliansky jazyk

7378R00 taliansky jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7378R00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ruský jazyk

7379700 ruský jazyk - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7379700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ruský jazyk

7379R00 ruský jazyk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7379R00 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - základy cestovného ruchu

7902562 gymnázium - základy cestovného ruchu - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902562 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Vnútorná stabilita
bežná

Bežná úroveň vnútornej stability umožňuje konštruktívne zvládať problémy, konflikty a kritiku.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

K zdravotným ťažkostiam uvedeným pri chorobách znemožňujúcich jemnú motoriku sa pridávajú poruchy koordinácie zapríčinené chorobami centrálneho nervového systému (napr. choroby mozgu alebo miechy degenaratívneho pôvodu alebo následky zápalových, či cievnych chorôb); Parkinsonova choroba; Myasthenia gravis; arterioskleróza mozgových ciev.

Tieto choroby obmedzujú práce vyžadujúce jemné ovládanie prístrojov (rukami alebo nohami), či náročnú koordináciu pohybov prstov rúk pri práci. Ťažké formy uvedených chorôbvylučujú vykonávanie prác vyžadujúcich jemnú motoriku a koordináciu končatín.

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:G09; G20; G25; G56; G70; M00-M25; M60-M79; R25-R29; Z57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu

Ide o choroby spojivového systému (kostrovej, svalovej sústavy, šliach), ako napr. systémové choroby spojiva; chronické zápalové (Bechterevova choroba) a degeneratívne choroby pohybového aparátu, vrátane chrbtice; reumatizmus; osteomyelitída; osteoporóza (rednutie kostí); skolióza ťažkého stupňa; významné vrodené deformácie chrbtice a trupu; opakované zdravotné ťažkosti pôvodom z chrbtice.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupuvylučujú vykonávanie takých prác, ktoré sú spojené s dvíhaním a premiestňovaním bremien a prác, pri ktorých sú už prekročené kritériá zodpovedajúce 2. kategórii prác pre rizikový faktor – fyzická práca.Vylúčenéje najmä vykonávanie prác s rizikovým faktorom fyzická záťaž 3. alebo 4. kategórie, s nadmerným zaťažovaním chrbtice a trupu pri práci.

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu (s faktorom fyzická záťaž) rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; Q76; T90-T93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy sluchu
slovník
Prognosticky závažné poruchy sluchu

Patria sem ťažké vrodené poruchy sluchu; poruchy sluchu po zápalových chorobách; následkom poškodenia sluchu hlukom (napr. nedostatočnou ochranou sluchu pri streľbách, pri práci v hlučnom prostredí, hrou v hlučných kapelách, po akutraume – úraz spôsobený mimoriadne nadmerným pôsobení hluku, napr. pri výbuchu nálože).

Prognosticky závažné postupujúce poruchy sluchu, po dosiahnutí stanovených limitov, vylučujú spôsobilosť vykonávať práce, pri ktorých je dôležitá orientácia podľa sluchu (napr. práce železničiarov na koľajisku, práca hasičov, policajtov). Nesprávne pracovné zaradenie osôb s poškodením sluchu rôzneho pôvodu na hlučné pracovisko vedie k rýchlejšej progresii a k zhoršeniu prognózy straty sluchu – vedúcej niekedy až k hluchote.

Mimoriadna pozornosť sa preto venuje pri zaradení osôb s poškodením sluchu do práce s rizikovým faktorom – hluk. Výsledky vyšetrení sluchu lekárom ORL je potrebné, z hľadiska spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu, pri ktorej je vystavený hluku, posudzovať individuálne a vždy komplexne s konkrétnymi údajmi o miere a dobe vystavenia hluku pri práci.O obmedzení, alebo vylúčení spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu v riziku hluku rozhoduje posudzujúci lekár klinického pracovného lekárstva (na základe aktuálnych výsledkov prieskumu miery a spôsobu pôsobenia hluku pri práci vyhodnotených pracovnou zdravotnou službou).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H80; H81; H83; H90; H91; H95.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby s potenciálnymi stavmi bezvedomia
slovník
Choroby s potenciálnymi stavmi bezvedomia

Zaraďujeme sem choroby, ako sú napr.: epilepsia (bezvedomie pri záchvate kŕčov); paroxyzmálne (záchvatovité) arytmie (poruchy srdcového rytmu) vedúce k náhlemu kritickému obmedzeniu prietoku krvi cievnym riečiskom mozgu; cukrovka s potenciálnymi komplikáciami, ako sú: stavy bezvedomia z príliš nízkej alebo vysokej hladiny cukru v krvi; cievne mozgové choroby alebo choroby krkavíc vyvolané po náhlom znížení prietoku krvi mozgom; stavy porúch vedomia rôzneho stupňa; stavy embolizácie (vniknutie krvných zrazenín zo srdca do cievneho riečiska mozgu s upchatím jeho častí).

Vylúčená je spôsobilosť vykonávať práce, pri ktorých môže dôjsť k vlastnému ohrozeniu alebo ohrozeniu iných, práce vo výškach alebo nad hĺbkami. Pri posudzovaní prípadnej miery obmedzenia spôsobilosti osôb s týmito chorobami je dôležitá (mimo konzultácií s príslušnými odborníkmi – napr. kardiológ, neurológ o aktuálnej kontrole ich zdravotného stavu, aj možná miera prispôsobenia a bezpečnosti danej práce.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
E10; I49; I50; S06.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Záchvatové a kolapsové stavy
slovník
Záchvatové a kolapsové stavy

Najčastejším ochorením tohto typu, ktoré vedie k obmedzeniu vo výbere zamestnania, je epilepsia (padúcnica), ktorá sa prejavuje náhlymi kŕčmi svalstva celého tela. Kolapsové stavy (odpadnutie, prechodná strata vedomia) z inej príčiny (znížený prietok krvi mozgom) môžu vznikať pri práci (napr. pri niektorých vážnych náhlych poruchách srdcového rytmu – nepravidelnej činnosti, príliš vysokej alebo pomalej srdcovej frekvencii) alebo pri náhlej nedostatočnej výkonnosti srdcového svalu (pri vážnych srdcových chorobách rôzneho pôvodu). Kolapsový stav môže sprevádzať komplikácia chorôb, ako je krvácanie, alebo môže byť prejavom straty vody z organizmu nadmerným potením sa (napr. pri prácach vykonávaných pri vysokých teplotách, alebo napr. pri presune krvi do dolnej polovice tela po dlhom státí na mieste).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
E16; G40; G41; G43; G45; I11; I20; I26; I44; I46; I47; I49; I74; J46; R55; R56; R57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Fóbicko-anxiózne poruchy
slovník
Fóbicko-anxiózne poruchy

Patrí sem napr. klaustrofóbia (chorobný strach z uzavretých priestorov – napr. výťahu, vlaku, lietadla, jaskyne, malých miestností, ktorý sa spája s úzkosťou, vegetatívnou reakciou –zrýchlenie pulzu, potenie a pod., niekedy aj s odpadnutím). Má charakter psychického bloku a môže ľudí obmedzovať pri práci v uzavretých priestoroch (bane, tunely), prípadne pri práci vyžadujúcej transport výťahom, cestovanie lietadlom a pod. Existujú aj iné fóbie obmedzujúce výber povolania (napr. chorobný strach z výšok).

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F40.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
slovník
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

Ide o vleklé choroby postihujúce kosti, svaly, šľachy a ich úpony a zhyby, ktoré zapríčiňujú obmedzenie pohyblivosti a svalovej sily. Patria sem napr. zápalové choroby zhybov (artritídy), infekčného, reumatického, psoriatického a iného pôvodu; ďalej degeneratívne choroby zhybov, ako sú napr. artrózy kolenného alebo bedrového zhybu (gonartróza alebo koxartróza); celkové choroby spojivového tkaniva (napr. lupus erythematodes, polyarteritis nodosa, dermatomyozitída); choroby chrbtice (napr. osteochondróza, spondylóza, spondyartróza); choroby šliach (entezopatie).

Patria sem aj neskoré následky poranení pohybového aparátu. Sú to poúrazové stavy pohybového systému, po stabilizácii stavu liečbou (vrátane rehabilitačnej liečby), predovšetkým dlhodobo obmedzujúce pohyb v rámci výkonu práce (poruchou funkcie alebo bolesťou) a tým aj spôsobilosť vykonávať prácu vyžadujúcu si potrebnú pohyblivosť príslušnej časti pohybového aparátu, či potrebnú svalovú silu.Môže ísť o práce nielen so zvýšenými nárokmi na celkovú fyzickú zdatnosť, ale aj o práce so zvýšenými nárokmi na fyzickú výkonnosť jednotlivých častí pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie danej konkrétnej práce.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti závisí aj od kategorizácie práce (napr. miera pôsobenia ukazovateľov fyzickej záťaže nesmie prekročiť hodnoty stanovené príslušnou legislatívou pre 2. kategóriu fyzickej záťaže celkovo alebo pre jednotlivé časti pohybového aparátu). Pri prácach s výskytom faktorov vyššej fyzickej záťaže (celkovej a/alebo len časti pohybového aparátu) u zamestnancov s chorobami pohybového systému obmedzujúcimi pohyblivosť a svalovú silu, o spôsobilosti dlhodobo vykonávať danú konkrétnu prácu rozhoduje výhradne vyšetrujúci lekár pracovnej zdravotnej služby. Realizuje sa to na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe konkrétneho zdravotného posúdenia práce a pracovného prostredia (nárokov konkrétnej práce na narušený zdravotný potenciál zamestnanca).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; T90-T93; Z57; R62.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby chrbtice
slovník
Prognosticky závažné choroby chrbtice

Ide o choroby chrbtice, u ktorých nie je predpoklad, že sa ani pri liečbe založenej na najnovších poznatkoch súčasnej medicíny overených praxou môžu významne zlepšiť. Naopak je odôvodnená prognóza, že u nich dôjde časom k zhoršeniu zdravotného stavu. Ide napr. o závažné degeneratívne choroby stavcov; medzistavcových platničiek s poškodením príslušných nervov (porucha citlivosti a svalovej pohyblivosti); choroby nervov vychádzajúcich z chrbtice (napr. Lumboischiadický syndróm (LIS) – ide o bolesti vznikajúce v bedrovej oblasti s vyžarovaním do zadnej časti dolných končatín. Môže ísť aj o Cervikobrachiálny syndróm (CBS) – ide o bolesti vznikajúce v dolnej časti krčnej chrbtice s vyžarovaním do ramien.

Pri týchto chorobách sú relatívne vylúčené práce, ktoré vedú k nadmernej záťaži cieľového orgánu pracovnej záťaže – chrbtice, napr. robotnícke profesie (dvíhanie a prenášanie nadmerných bremien, fyzicky náročná práca vo vynútenej polohe chrbtice, ako aj iné profesie, ktorých cieľovým orgánom, ktorý sa zaťažuje pri fyzickej pracovnej záťaži, je najmä chrbtica a ktoré, podľa kategorizácie prác, zodpovedajú príslušným kritériám zaradenia minimálne do 2. kategórie prác).

O miere obmedzenia spôsobilosti v týchto prípadoch rozhoduje vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.Práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie prác môže jedinec vykonávať len na základe posúdenia spôsobilosti lekárom klinického pracovného lekárstva v rámci pracovnej zdravotnej služby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M40-M43; M45-M54; Q76.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

Patria sem chronické choroby pohybového a nervového systému, napr. polyartróza; reumatoidná artritída; mononeuropatie končatín; dystónia. Pri posúdení relatívnej spôsobilosti vykonávať danú prácu sa berie do úvahy stupeň a dynamika priebehu choroby, ako aj miera a doba expozície prácou vyžadujúcou udržanie potrebnej úrovne fungovania jemnej motoriky a koordinácie pohybov.

Individuálne rozdiely v miere znemožnenia vykonávania danej práce, ako aj vplyvu práce na priebeh choroby, si vyžadujú relatívne posudzovanie obmedzenia vykonávať prácu, resp. rozhodnutia o postupnej úmernej redukcii pracovnej záťaže podľa vývoja zdravotného stavu.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G24; G56; M06; M15.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
slovník
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému

Ide o následky poranení pohybového aparátu. Sú to stavy po úrazoch a operáciách pohybového systému alebo ich následky po ukončení liečby (vrátane rehabilitačnej liečby), predovšetkým obmedzujúce pohyb v rámci výkonu práce (poruchou funkcie alebo bolesťou), a tým aj spôsobilosť vykonávať prácu vyžadujúcu potrebnú pohyblivosť príslušnej časti pohybového aparátu, ako aj potrebnú svalovú silu. Ide o stavy, ktoré sa vysokou mierou pravdepodobnosti (napriek liečbe založenej na najnovších poznatkoch súčasnej medicíny overených praxou) môžu v budúcnosti zhoršovať, a preto si vyžadujú vysokú mieru ochrany pred podielom práce, v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu jedinca, ako aj so znížením jeho pracovnej výkonnosti.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti – relatívne obmedzenie výkonu práce chorobou závisí od kategorizácie práce(napr. miera pôsobenia ukazovateľov fyzickej záťaže nesmie prekročiť hodnoty stanovené príslušnou legislatívou pre 2. kategóriu fyzickej záťaže celkovo alebo podľa jednotlivých častí pohybového aparátu).Práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie pre rizikový faktor – fyzická záťaž (pri uvedených chorobách) úplne vylučujú výkon zamestnania. Vyšetrujúci lekár rozhoduje o miere obmedzenia na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:G97; M84; T90-T93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku

Patria sem predovšetkým stavy po amputácii alebo anatomickej deformácii s funkčným obmedzením prstov rúk alebo ich článkov; ochorenia ciev alebo nervov, šliach; stavy po úrazoch so znehybnením alebo znížením funkčnej motorickej (pohybovej) alebo senzitívnej (celistvostnej) schopnosti.

Choroby vylučujúce zdravotnú spôsobilosťpostihnutej osobyna ich vykonávaniesú napr.: ťažké artrózy a artritídy prstov rúk; abnormálne mimovoľné pohyby rúk (napr. pri ťažkej forme Parkinsonovej choroby) alebo následky kompresie nervov (závažný syndróm karpálneho tunela). Z profesií ide napr. o ručnú pracovnú činnosť pri pracovnej manipulácii s drobnými predmetmi, vyžadujúcu presné pohyby prstami na malú vzdialenosť (napr. práca hodinára, šperkára, výšivkárky, jemného mechanika a pod., ktorých ťažké formy týchto chorôbvylučujúvykonávanie prác vyžadujúcich jemnú motoriku končatín).

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:G55; M00-M25; M60-M79; R25.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické zápaly stredného ucha
slovník
Chronické zápaly stredného ucha

Vznikajú v dôsledku neliečených akútnych zápalov, úrazov alebo závažných ochorení (napr. pri cukrovke; pri chronických zápaloch nosa a prínosových dutín). Prejavujú sa bolestivosťou, dlhotrvajúcim hnisavým výtokom z ucha, perforáciou (prederavením) ušného bubienka a následnou poruchou sluchu.

Ľudia s týmto ochorením by nemali pracovať v prašnom prostredí; nevhodné sú práce v prostredí s výparmi rozpúšťadiel, leptavých látok, ale napr. aj zamestnania, ako napr.: potápači, plavčíci alebo personál v lietadlách. Pri sprievodnej poruche sluchu nie sú vhodné práce vyžadujúce neporušenú sluchovú komunikačnú spôsobilosť.

Vhodnosť pracovného zaradenia by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva s prihliadnutím na faktory práce a pracovného prostredia vyšetrovaného zamestnanca, ako aj na požiadavky na jeho neporušený sluch.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H75.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Tinnitus
slovník
Tinnitus

Je subjektívne vnímaný zvuk v jednom alebo oboch ušiach (pískanie, šumenie, zvonenie, hučanie). Môže byť občasný alebo trvalý, môže mať rôznu intenzitu, býva spojený s poruchou sluchu. Príčinou sú poškodenia vnútorného alebo stredného ucha; niekedy sa vyskytuje pri artériovej hypertenzii (zvýšenom krvnom tlaku); cukrovke; ateroskleróze alebo po úrazoch hlavy a krku.

Pre ľudí trpiacich tinnitom nie sú vhodné práce v hluku alebo vyžadujúce neporušené sluchové funkcie (napr. práce na koľajniciach).

Vhodnosť pracovného zaradenia vyšetrovaného zamestnanca by mal individuálne posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva s prihliadnutím na konkrétne rizikové faktory pri práci zistené ich prieskumom pracovnou zdravotnou službou.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme napr. zaradiť chorobu:
H93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závrat akéhokoľvek pôvodu
slovník
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Je vnímaný ako pocit pohybu okolitého priestoru alebo vlastného tela, zvyčajne sa prejavuje občasným alebo trvalým pocitom točenia hlavy, ktorý je sprevádzaný žalúdočnou nevoľnosťou až vracaním; poruchou chôdze a rovnováhy; poruchou sluchu; prípadne ďalšími celkovými príznakmi (bledosť, potenie, pocit straty priestorovej orientácie a pod.). Závrat je často spojený so závažnými ochoreniami.

Ľudia trpiaci závratmi sú dočasne alebo trvalo nespôsobilí vykonávať práce vo výškach; pri strojoch; fyzicky namáhavé práce; nesmú pracovať ako vodiči dopravných prostriedkov; v prostredí s organickými rozpúšťadlami a pod.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
R26; R27; R42.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Poskytovanie služieb tuzemským aj zahraničným cestujúcim a posádke na palube dopravného lietadla.
Dopĺňanie zásob tovaru, záchranných a ďalších prostriedkov.
Údržba palubného zariadenia na obsluhu cestujúcich a riešenie neštandardných situácií na palube lietadla.
Organizovanie obsluhy a poskytovanie ďalších služieb na palube lietadla, koordinácia práce medzi palubným a pozemným personálom.
Materiálne, ekonomické a zdravotnícke zabezpečovanie letu, vrátane obsluhy cestujúcich.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
významná

Práca vykonávaná v nevhodných pracovných polohách, s obmedzením pohybu končatín, vynúteným tempom práce alebo práca, ktorá sa preukázateľne podieľa na zmene zdravotného stavu (najmä poškodenie podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia); práca je zaradená medzi rizikové (napr. baník, pracovník pri výrobnej linke, zdravotná sestra, masér, ošetrovateľ a i.).


(3. kategória prác)
Manipulácia s bremenami
čiastočná

Práca spojená s ručným premiestňovaním bremien, ktorých hmotnosť nepresahuje hodnoty ustanovené v príslušnom predpise.

Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Záťaž vibráciami
čiastočná

Práca, pri ktorej sú zvýšené hodnoty pôsobiacich vibrácií, tieto však nedosahujú hodnoty, pri ktorých sa vyhlasuje riziková práca.

Záťaž zvýšeným tlakom vzduchu
čiastočná

Tlak vzduchu do 100 kPascalov, ktorý pri práci pod hladinou zodpovedá hĺbke do 10 m.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v dopravnom prostriedku
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo výškach
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
5 Klasifikácie
ISCO-08
5111 Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08
5111001 Palubný sprievodca v leteckej doprave
ESCO
palubný sprievodca v leteckej doprave/palubná sprievodkyňa v leteckej doprave

palubný sprievodca v leteckej doprave/palubná sprievodkyňa v leteckej doprave

Sekcia SK NACE Rev. 2
H Doprava a skladovanie

Táto sekcia zahŕňa prepravu osôb a tovaru v pravidelnej ako aj v nepravidelnej doprave, železničnej, potrubnej, cestnej, vodnej a leteckej a vedľajšie činnosti v doprave ako sú napr. činnosti v staničných a parkovacích zariadení, manipulácia s nákladom, skladovanie atď. Do tejto sekcie patrí aj prenájom dopravných prostriedkov s vodičom alebo obsluhou. Tiež zahŕňa činnosť pošty a iných poštových podnikov (kuriérske služby).

Táto sekcia vylučuje: generálne opravy alebo úpravy dopravných zariadení, okrem motorových vozidiel, pozri skupinu 33.1, výstavbu, údržbu a opravy ciest, železníc, prístavov, letísk, pozri divíziu 42, údržbu a opravu motorových vozidiel, pozri 45.20, prenájom dopravných prostriedkov bez vodiča alebo obsluhy, pozri 77.1, 77.3.

Divízia SK NACE Rev. 2
51 Letecká doprava

Táto divízia zahŕňa prepravu osôb alebo tovaru vzduchom alebo kozmickým priestorom.

Táto divízia vylučuje: postrek poľnohospodárskych plodín, pozri 01.61, kontrolu a opravu lietadiel alebo leteckých motorov, pozri 33.16, prevádzku letísk, pozri 52.23, vzdušnú reklamu (písanie reklamy na oblohe), pozri 73.11, letecké snímkovanie, pozri 74.20.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie