Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy ako súčasti školského vzdelávacieho programu športovej školy alebo školy so športovou triedou. Riadi športovú prípravu žiakov so zameraním na dosiahnutie vysokej športovej výkonnosti, vypracúva komplexné plány športovej prípravy žiakov alebo družstva.

Alternatívne názvy

  • Tréner športovej triedy a športovej školy

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy

6317676 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317676 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore športový manažment

6343600 športový manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6343600 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Vedy o telesnej kultúre

74xx7xx skupina odborov Vedy o telesnej kultúre - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 74xx7xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Vedy o telesnej kultúre

74xx8xx skupina odborov Vedy o telesnej kultúre - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 74xx8xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v skupine odborov Vedy o telesnej kultúre

74xx9xx skupina odborov Vedy o telesnej kultúre - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 74xx9xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ - telesná výchova

7611867 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ - telesná výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7611867 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-telesná výchova

7612867 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-telesná výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7612867 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.-telesná vých.jednopredmet.

7612897 učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.-telesná vých.jednopredmet. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7612897 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.pre II.st.ZŠ-telesná výchova

7615867 učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.pre II.st.ZŠ-telesná výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7615867 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore predmety a metodiky predmetov pre 1.-5. ročník ZDŠ + telesná výchova

7623812 predmety a metodiky predmetov pre 1.-5. ročník ZDŠ + telesná výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7623812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aprobačné predmety - telesná výchova

7624845 aprobačné predmety - telesná výchova - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7624845 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika + telesná výchova

7625610 špeciálna pedagogika + telesná výchova - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7625610 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo telesnej výchovy pre školy II. cyklu

7629800 učiteľstvo telesnej výchovy pre školy II. cyklu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7629800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7658773 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7658789 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658789 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy

7658873 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy /Bc/

7801773 uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7801773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.aked.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy

7801873 uč.aked.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7801873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a telesnej výchovy /Bc/

7802773 uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7802773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a telesnej výchovy

7802873 uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7802873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo enviromentalistiky a telesnej výchovy

7803773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo enviromentalistiky a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7803773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo enviromentalistiky a telesnej výchovy

7803873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo enviromentalistiky a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7803873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy /Bc/

7804773 uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7804773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy

7804873 uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7804873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy /Bc/

7805773 uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7805773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy

7805873 uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7805873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geológie a telesnej výchovy

7806773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geológie a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7806773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geológie a telesnej výchovy

7806873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geológie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7806873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a telesnej výchovy

7807773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7807773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a telesnej výchovy

7807873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7807873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy /Bc/

7808773 uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7808773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy

7808873 uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7808873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy /Bc/

7809773 uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7809773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy

7809873 uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7809873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a telesnej výchovy /Bc/

7813773 uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7813773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a telesnej výchovy

7813873 uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7813873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a telesnej výchovy /Bc/

7814773 uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7814773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu a telesnej výchovy

7814873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7814873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a telesnej výchovy /Bc/

7815773 uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7815773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a telesnej výchovy

7815873 uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7815873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo náuky o spoločnosti a telesnej výchovy

7816773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo náuky o spoločnosti a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7816773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo náuky o spoločnosti a telesnej výchovy

7816873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo náuky o spoločnosti a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7816873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo občianskej výchovy a telesnej výchovy

7817773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo občianskej výchovy a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7817773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo občianskej výchovy a telesnej výchovy

7817873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo občianskej výchovy a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7817873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a telesnej výchovy /Bc/

7818773 uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7818773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a telesnej výchovy

7818873 uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7818873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy /Bc/

7819773 uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7819773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy

7819873 uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7819873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy

7820773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7820773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy

7820873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7820873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a telesnej vých./Bc/

7822773 uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a telesnej vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7822773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a telesnej výchovy

7822873 uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7822873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7823773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7823773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7823873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7823873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo latinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7824773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo latinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7824773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo latinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7824873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo latinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7824873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a telesnej vých./Bc/

7825773 uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a telesnej vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7825773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a lit. a telesnej výchovy

7825873 uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a lit. a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7825873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u.nemeckého jaz. a lit. a telesnej výchovy/Bc/

7826773 uč.akad.pred.-u.nemeckého jaz. a lit. a telesnej výchovy/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7826773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a telesnej výchovy

7826873 uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7826873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7827773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7827773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7827873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7827873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. sloven.jaz. a lit. a telesnej výchovy /Bc/

7828773 uč.akad.pred.-u. sloven.jaz. a lit. a telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7828773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a telesnej výchovy

7828873 uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7828873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7829773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7829773 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7830773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7830773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7830873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7830873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7831773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7831773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7831873 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7831873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy

7832773 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7832773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej vých.a telesnej vých./Bc/

7865773 uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej vých.a telesnej vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7865773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej výchovy a telesnej vých.

7865873 uč.umel.a vých.pred.-u. estetickej výchovy a telesnej vých. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7865873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a telesnej výchovy

7866773 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7866773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a telesnej výchovy

7866873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7866873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a telesnej výchovy

7867773 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7867773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a telesnej výchovy

7867873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7867873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. náboženskej vých.a telesn. vých./Bc/

7870773 uč.umel.a vých.pred.-u. náboženskej vých.a telesn. vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7870773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo náboženskej výchovy a telesnej výchovy

7870873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo náboženskej výchovy a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7870873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. nábož. vých.(kat) a telesn.vých./Bc/

7871773 uč.umel.a vých.pred.-u. nábož. vých.(kat) a telesn.vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7871773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) a telesnej výchovy

7871873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7871873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie /Bc/

7873701 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a ekológie /Bc/

7873702 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a ekológie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej v. a enviromentalistiky/Bc/

7873703 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej v. a enviromentalistiky/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a fyziky /Bc/

7873704 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a fyziky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie /Bc/

7873705 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a geológie

7873706 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a geológie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a chémie /Bc/

7873707 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a chémie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a informatiky /Bc/

7873708 uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a informatiky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky/Bc/

7873709 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a histórie /Bc/

7873713 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a histórie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a dejepisu /Bc/

7873714 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a dejepisu /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a filozofie

7873715 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a filozofie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesn. v. a náuky o spoločnosti/Bc/

7873716 uč.umel.a vých.pred.-u. telesn. v. a náuky o spoločnosti/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a občiansk. vých./Bc/

7873717 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a občiansk. vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a pedagogiky/Bc/

7873718 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a pedagogiky/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873718 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a psychológie /Bc/

7873719 uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a psychológie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. teles. vých. a vých.k občianstvu/Bc/

7873720 uč.umel.a vých.pred.-u. teles. vých. a vých.k občianstvu/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873720 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit./Bc/

7873722 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873722 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a fran.jaz.a lit./Bc/

7873723 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a fran.jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a latinského jazyka a literatúry

7873724 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a latinského jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873724 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a maďarského jazyka a literatúry

7873725 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a maďarského jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nem. jaz.a lit./Bc/

7873726 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nem. jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a rus. jaz.a lit./Bc/

7873727 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a rus. jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873727 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slov.jaz.a lit./Bc/

7873728 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slov.jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873728 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a špan.jaz.a lit./Bc/

7873729 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a špan.jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873729 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a tal. jaz.a lit./Bc/

7873730 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a tal. jaz.a lit./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873730 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a ukrajinského jazyka a literatúry

7873731 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a ukrajinského jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry

7873732 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a estetiky /Bc/

7873764 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a estetiky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873764 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a estetick. vých./Bc/

7873765 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a estetick. vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873765 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a etickej výchovy/Bc/

7873766 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a etickej výchovy/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873766 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a hudobnej vých. /Bc/

7873767 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a hudobnej vých. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873767 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a katechetiky evanjelikálnych cirkví

7873769 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a katechetiky evanjelikálnych cirkví - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873769 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých.a nábožensk. vých./Bc/

7873770 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých.a nábožensk. vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873770 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. tel. vých.a nábožen. vých.(kat.)/Bc/

7873771 uč.umel.a vých.pred.-u. tel. vých.a nábožen. vých.(kat.)/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873771 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a výtvarnej vých./Bc/

7873775 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a výtvarnej vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873775 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a hudobného um. /Bc/

7873780 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a hudobného um. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873780 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a výtvarného um. /Bc/

7873786 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a výtvarného um. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873786 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a technick. vých./Bc/

7873797 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a technick. vých./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873797 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a techniky /Bc/

7873798 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a techniky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873798 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie

7873801 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesneej výchovy a ekológie

7873802 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesneej výchovy a ekológie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a enviromentalistiky

7873803 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a enviromentalistiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a fyziky

7873804 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a fyziky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

7873805 uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a geografie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a geológie

7873806 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a geológie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a chémie

7873807 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a chémie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a informatiky

7873808 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a informatiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky

7873809 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a histórie

7873813 uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a histórie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a dejepisu

7873814 uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a dejepisu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a filozofie

7873815 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a filozofie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a náuky o spoločnosti

7873816 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a náuky o spoločnosti - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-uč.telesnej vých. a občianskej výchovy

7873817 uč.umel.a vých.pred.-uč.telesnej vých. a občianskej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesneej výchovy a pedagogiky

7873818 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesneej výchovy a pedagogiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a psychológie

7873819 uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a psychológie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873819 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a vých. k občianstvu

7873820 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a vých. k občianstvu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a anglick. jaz.a lit.

7873822 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a anglick. jaz.a lit. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a francúz. jaz.a lit.

7873823 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a francúz. jaz.a lit. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873823 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a latinského jazyka a literatúry

7873824 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a latinského jazyka a literatúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873824 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a maďarského jazyka a literatúry

7873825 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a maďarského jazyka a literatúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nemeck. jaz. a lit.

7873826 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nemeck. jaz. a lit. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873826 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a ruského jaz. a lit.

7873827 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a ruského jaz. a lit. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873827 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slovens.jaz. a lit.

7873828 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slovens.jaz. a lit. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873828 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry

7873829 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873829 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry

7873830 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873830 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a ukrajinského jazyka a literatúry

7873831 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a ukrajinského jazyka a literatúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873831 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry

7873832 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873832 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a estetiky

7873864 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a estetiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873864 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a estetickej výchovy

7873865 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a estetickej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873865 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a etickeej výchovy

7873866 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a etickeej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873866 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a hudobnej výchovy

7873867 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a hudobnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873867 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a katechetiky evanjelikálnych cirkví

7873869 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a katechetiky evanjelikálnych cirkví - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873869 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a náboženskej výchovy

7873870 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a náboženskej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873870 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesn.vých.a nábožens. vých.(kat.)

7873871 uč.umel.a vých.pred.-u. telesn.vých.a nábožens. vých.(kat.) - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873871 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a výtvarnej výchovy

7873875 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a výtvarnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873875 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a hudobného umenia

7873880 uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a hudobného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873880 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej vých. a výtvarného umenia

7873886 uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej vých. a výtvarného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873886 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a technickej výchovy

7873897 uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a technickej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873897 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a techniky

7873898 uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a techniky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7873898 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy a telesnej výchovy

7875773 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7875773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy a telesnej výchovy

7875873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7875873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a telesnej výchovy

7880773 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7880773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a telesnej výchovy

7880873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7880873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia a telesnej výchovy

7886773 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7886773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia a telesnej výchovy

7886873 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7886873 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a telesnej výchovy

7897773 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a telesnej výchovy

7897873 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897873 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - telesná výchova

7901512 gymnázium - telesná výchova - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7901512 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - telesná výchova

7902576 gymnázium - telesná výchova - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902576 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - šport

7902577 gymnázium - šport - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902577 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...
Detailné a upresňujúce informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre toto zamestnanie nájdete tu.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 6 mesiacov
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Trpezlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň trpezlivosti umožňuje nadpriemernú vytrvalosť pri dosahovaní cieľov.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Dominantnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň dominantnosti umožňuje získať vplyvnú pozíciu a rozhodovať o dianí.

Cieľavedomosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň cieľavedomosti umožňuje uplatniť silnú vnútornú motiváciu na neustále napredovanie.

Komunikatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň komunikatívnosti umožňuje intenzívne nadväzovať nové a rozvíjať získané kontakty.

Asertivita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň asertivity umožňuje dôrazne a aktívne prejaviť svoje názory.

Iniciatívnosť
bežná

Bežná úroveň iniciatívnosti umožňuje aktívne sa zapájať do pracovných činností.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Analytické myslenie
bežná

Bežná úroveň analytického myslenia umožňuje zapojiť logiku do riešenia bežných úloh, vnímať súvislosti a vyvodzovať závery.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Alergia na chlad
slovník
Alergia na chlad

Prejavuje sa zväčša vodnatou nádchou, zriedkavejšie svrbivou vyrážkou, zvýšeným slzením a podráždením očných spojoviek. Po zistení alergie na chlad je postihnutý vylúčený z pracovných činností, pri ktorých je vystavený pôsobeniu chladu (napr. práca v mraziarenských boxoch, v prievane a pod.).

O vylúčení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár na základe priebehu choroby, ako aj druhu a miery rizikových faktorov práce (podľa posudkov pracovnej zdravotnej služby o rizikách poškodenia zdravia pri práci).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
J30.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy reči
slovník
Poruchy reči

Ide o poruchy ako zajakávanie sa, ale aj závažnejšie poruchy, napr. afázia, t.j. neschopnosť vyjadriť myšlienky (expresívna) alebo aj rozumieť (percepčná), ktoré môžu znamenať značné obmedzenia vo výbere zamestnania (napr. tlmočník, hovorca). Môže ísť aj o prognosticky závažné poruchy reči, ako napr. príznak po mozgovocievnych príhodách.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti postihnutého zamestnania si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom, foniatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia významným znížením komunikačných schopností.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F80; F98; I60-I67; R47; R49.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
slovník
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

Ide o vleklé choroby postihujúce kosti, svaly, šľachy a ich úpony a zhyby, ktoré zapríčiňujú obmedzenie pohyblivosti a svalovej sily. Patria sem napr. zápalové choroby zhybov (artritídy), infekčného, reumatického, psoriatického a iného pôvodu; ďalej degeneratívne choroby zhybov, ako sú napr. artrózy kolenného alebo bedrového zhybu (gonartróza alebo koxartróza); celkové choroby spojivového tkaniva (napr. lupus erythematodes, polyarteritis nodosa, dermatomyozitída); choroby chrbtice (napr. osteochondróza, spondylóza, spondyartróza); choroby šliach (entezopatie).

Patria sem aj neskoré následky poranení pohybového aparátu. Sú to poúrazové stavy pohybového systému, po stabilizácii stavu liečbou (vrátane rehabilitačnej liečby), predovšetkým dlhodobo obmedzujúce pohyb v rámci výkonu práce (poruchou funkcie alebo bolesťou) a tým aj spôsobilosť vykonávať prácu vyžadujúcu si potrebnú pohyblivosť príslušnej časti pohybového aparátu, či potrebnú svalovú silu.Môže ísť o práce nielen so zvýšenými nárokmi na celkovú fyzickú zdatnosť, ale aj o práce so zvýšenými nárokmi na fyzickú výkonnosť jednotlivých častí pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie danej konkrétnej práce.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti závisí aj od kategorizácie práce (napr. miera pôsobenia ukazovateľov fyzickej záťaže nesmie prekročiť hodnoty stanovené príslušnou legislatívou pre 2. kategóriu fyzickej záťaže celkovo alebo pre jednotlivé časti pohybového aparátu). Pri prácach s výskytom faktorov vyššej fyzickej záťaže (celkovej a/alebo len časti pohybového aparátu) u zamestnancov s chorobami pohybového systému obmedzujúcimi pohyblivosť a svalovú silu, o spôsobilosti dlhodobo vykonávať danú konkrétnu prácu rozhoduje výhradne vyšetrujúci lekár pracovnej zdravotnej služby. Realizuje sa to na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe konkrétneho zdravotného posúdenia práce a pracovného prostredia (nárokov konkrétnej práce na narušený zdravotný potenciál zamestnanca).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; T90-T93; Z57; R62.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

Patria sem chronické choroby pohybového a nervového systému, napr. polyartróza; reumatoidná artritída; mononeuropatie končatín; dystónia. Pri posúdení relatívnej spôsobilosti vykonávať danú prácu sa berie do úvahy stupeň a dynamika priebehu choroby, ako aj miera a doba expozície prácou vyžadujúcou udržanie potrebnej úrovne fungovania jemnej motoriky a koordinácie pohybov.

Individuálne rozdiely v miere znemožnenia vykonávania danej práce, ako aj vplyvu práce na priebeh choroby, si vyžadujú relatívne posudzovanie obmedzenia vykonávať prácu, resp. rozhodnutia o postupnej úmernej redukcii pracovnej záťaže podľa vývoja zdravotného stavu.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G24; G56; M06; M15.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

K zdravotným ťažkostiam uvedeným pri chorobách znemožňujúcich jemnú motoriku sa pridávajú poruchy koordinácie zapríčinené chorobami centrálneho nervového systému (napr. choroby mozgu alebo miechy degenaratívneho pôvodu alebo následky zápalových, či cievnych chorôb); Parkinsonova choroba; Myasthenia gravis; arterioskleróza mozgových ciev.

Tieto choroby obmedzujú práce vyžadujúce jemné ovládanie prístrojov (rukami alebo nohami), či náročnú koordináciu pohybov prstov rúk pri práci. Ťažké formy uvedených chorôbvylučujú vykonávanie prác vyžadujúcich jemnú motoriku a koordináciu končatín.

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:G09; G20; G25; G56; G70; M00-M25; M60-M79; R25-R29; Z57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu

Ide o choroby spojivového systému (kostrovej, svalovej sústavy, šliach), ako napr. systémové choroby spojiva; chronické zápalové (Bechterevova choroba) a degeneratívne choroby pohybového aparátu, vrátane chrbtice; reumatizmus; osteomyelitída; osteoporóza (rednutie kostí); skolióza ťažkého stupňa; významné vrodené deformácie chrbtice a trupu; opakované zdravotné ťažkosti pôvodom z chrbtice.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupuvylučujú vykonávanie takých prác, ktoré sú spojené s dvíhaním a premiestňovaním bremien a prác, pri ktorých sú už prekročené kritériá zodpovedajúce 2. kategórii prác pre rizikový faktor – fyzická práca.Vylúčenéje najmä vykonávanie prác s rizikovým faktorom fyzická záťaž 3. alebo 4. kategórie, s nadmerným zaťažovaním chrbtice a trupu pri práci.

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu (s faktorom fyzická záťaž) rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; Q76; T90-T93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Záchvatové a kolapsové stavy
slovník
Záchvatové a kolapsové stavy

Najčastejším ochorením tohto typu, ktoré vedie k obmedzeniu vo výbere zamestnania, je epilepsia (padúcnica), ktorá sa prejavuje náhlymi kŕčmi svalstva celého tela. Kolapsové stavy (odpadnutie, prechodná strata vedomia) z inej príčiny (znížený prietok krvi mozgom) môžu vznikať pri práci (napr. pri niektorých vážnych náhlych poruchách srdcového rytmu – nepravidelnej činnosti, príliš vysokej alebo pomalej srdcovej frekvencii) alebo pri náhlej nedostatočnej výkonnosti srdcového svalu (pri vážnych srdcových chorobách rôzneho pôvodu). Kolapsový stav môže sprevádzať komplikácia chorôb, ako je krvácanie, alebo môže byť prejavom straty vody z organizmu nadmerným potením sa (napr. pri prácach vykonávaných pri vysokých teplotách, alebo napr. pri presune krvi do dolnej polovice tela po dlhom státí na mieste).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
E16; G40; G41; G43; G45; I11; I20; I26; I44; I46; I47; I49; I74; J46; R55; R56; R57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 4. štvrťrok 2021 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Slovenská republika
Mzda od: 1158 €
Medián: 1309 €
Mzda do: 1588 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Riadenie športovej prípravy v športovej triede, vedenie jedného z družstiev a vytváranie optimálnych podmienok na športovú prípravu v športovej triede.
Zodpovednosť za predloženie plánov športovej prípravy a vyhodnotenie ukončeného školského roku všetkých športových tried na oponentúru príslušnej odbornej komisii.
Výber vhodných tréningových prostriedkov v závislosti od vekovej skupiny, pohlavia a druhu športu.
Riadenie a modelovanie tréningového procesu na základe najnovších metód športového tréningu.
Odborná trénersko-metodická činnosť a usmerňovanie športovej prípravy žiakov.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Celková fyzická záťaž
čiastočná

Fyzická práca, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaja a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu.

Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž chladom
čiastočná

Práca, pri ktorej je z technologických dôvodov teplota nižšia, ako by zodpovedala danému energetickému výdaju pracovníka, ale neklesne pod 4 Oc.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Záťaž teplom
čiastočná

Práca, pri ktorej je zvýšená teplota, ale nie sú prekročené hodnoty pre dlhodobo a krátkodobo únosnú záťaž teplom.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.),
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,
e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.
6 Klasifikácie
ISCO-08
3422 Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
SK ISCO-08
3422004 Školský tréner
ESCO
športový tréner/športová trénerka

športový tréner/športová trénerka

Sekcia SK NACE Rev. 2
P Vzdelávanie

Táto sekcia zahŕňa vzdelávanie na akejkoľvek úrovni alebo v akejkoľvek profesii. Vzdelávanie môže byť poskytnuté ústnou alebo písomnou formou, prostredníctvom rádia, televízie, internetu alebo formou korešpondencie. Zahŕňa vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami v bežnom školskom systéme na jeho rôznych úrovniach ako aj vzdelávanie dospelých, programy na rozvoj gramotnosti atď. Sú tu tiež zahrnuté vojenské školy a akadémie, väzenské školy na ich príslušných úrovniach. Táto sekcia obsahuje verejné aj súkromné vzdelávanie. Pre každú úroveň vzdelávania zahŕňa aj špeciálne vzdelávanie telesne alebo duševne postihnutých žiakov. Rozdelenie kategórií v tejto sekcii je založené na úrovni vzdelávania ponúkaného tak ako je to určené úrovňami ISCED 1997. Činnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú kurzy na úrovni 0 ISCED, sú klasifikované v 85.10, na úrovni 1 ISCED sú v 85.20, úrovne 2 - 3 ISCED sú v skupine 85.3, úroveň 4 ISCED je v 85.41 a úrovne 5 - 6 ISCED sú v 85.42. Táto sekcia tiež zahŕňa kurzy spojené najmä so športovými a rekreačnými činnosťami ako napr. tenis a golf a podporné činnosti pre vzdelávanie.

R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
85 Vzdelávanie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti

Táto divízia zahŕňa poskytovanie rekreačných, zábavných a športových činností (okrem činností múzeí, ochrany historických pamiatok, činností botanických a zoologických záhrad a správy prírodných rezervácií a činností herní a stávkových kancelárií).

Táto divízia vylučuje divadelné, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy ako sú napr. živé divadelné a operné predstavenia, koncerty alebo tanečné vystúpenia ostatné typy scénickej tvorby, pozri divíziu 90.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie