Poslať priateľovi

Vodné hospodárstvo a vodárenstvo

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje fungovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení, výpustných zariadení, hrádzí, čerpacích staníc, vodných elektrární, kompresorov, hydraulických systémov, signalizačných a regulačných zariadení, vrátane príslušných meraní, revízií, diagnostiky, prenosov v nadväznosti na automatizovaný systém riadenia príslušných technológií.

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

  Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675L00 elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-energetika

2675L01 elektrotechnika-energetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-energetika

2675L01 elektrotechnika-energetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675L02 elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-elektronické zariadenia

2675L03 elektrotechnika-elektronické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodné hospodárstvo

3660L00 vodné hospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdová elektrotechnika

2662600 silnoprúdová elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2662600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdová elektrotechnika-elektrické stroje a prístroje

2662601 silnoprúdová elektrotechnika-elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2662601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdová elektrotechnika-elektroenergetika

2662602 silnoprúdová elektrotechnika-elektroenergetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2662602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdová elektrotechnika-výkonová elektronika

2662603 silnoprúdová elektrotechnika-výkonová elektronika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2662603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdova elektrotechnika

2662M00 silnoprúdova elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2662M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdova elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2662M01 silnoprúdova elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2662M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdova elektrotechnika - elektroenergetika

2662M02 silnoprúdova elektrotechnika - elektroenergetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2662M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdova elektrotechnika - výkonová elektronika

2662M03 silnoprúdova elektrotechnika - výkonová elektronika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2662M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675400 elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - energetika

2675401 elektrotechnika - energetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - energetika

2675401 elektrotechnika - energetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675402 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické zariadenia

2675403 elektrotechnika - elektronické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675403 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kontrolné analytické metódy

2849600 kontrolné analytické metódy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2849600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kontrolné analytické metódy

2849M00 kontrolné analytické metódy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2849M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kontrolné analytické metódy

2849N00 kontrolné analytické metódy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2849N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodohospodárske stavby

3654600 vodohospodárske stavby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3654600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodohospodárske stavby - vodné stavby

3654601 vodohospodárske stavby - vodné stavby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3654601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodohospodárske stavby - vodné hospodárstvo

3654602 vodohospodárske stavby - vodné hospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3654602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodohospodárske stavby

3654M00 vodohospodárske stavby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3654M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodohospodárske stavby - vodné stavby

3654M01 vodohospodárske stavby - vodné stavby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3654M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodohospodárske stavby - vodné hospodárstvo

3654M02 vodohospodárske stavby - vodné hospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3654M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vodné hospodárstvo

3660400 vodné hospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3660400 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prístrojová, regulačná a automatizačná technika

9115700 prístrojová, regulačná a automatizačná technika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9115700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prístrojová, regulačná a automatizačná technika

9115R00 prístrojová, regulačná a automatizačná technika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9115R00 žiadna škola.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 3 roky
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Technický talent
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň technického talentu umožňuje porozumieť zložitým technickým vzťahom a úspešne riešiť náročné technické problémy.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Výkon zamestnania ďalej zahŕňa:
 • Riadenie prevádzky na VH zariadeniach, čerpacích staniciach a vodných elektrárňach. 
 • Meranie statickej a dynamickej stability vodnej stavby hradiacich konštrukcií a ich technologických častí. 
 • Meranie deformácií vodnej stavby, prietokových pomerov výpustných zariadení, výšky hladín v nádrži, priesakového režimu hrádzou, tlakového režimu v hrádzi a jej podloží. 
 • Meranie a zabezpečovanie prevádzkyschopností kompresorov, manipulácia, kontrola a opravy hydraulických systémov meracích a regulačných zariadení, signalizácie, diaľkovej signalizácie a diaľkového merania. 
 • Kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých prístrojov na meranie teplôt, množstva a tlakov, súborov registračných meracích regulačných prístrojov a automatických regulátorov (napr. kompenzačných zapisovačov, prevodníkov, tranz. regulátorov a prístrojov diaľkového prenosu). 
 • Revízie a nastavovanie hodnôt manometrických spínačov, diagnostika systémov v nadväznosti na automatizovaný systém riadenia technologickej prevádzky. 
 • Práce spojené s vytyčovaním a udržiavaním plavebnej dráhy a vodnej cesty. 
 • Meranie a kontrola pásiem hygienickej ochrany. 
 • Protipovodňové prehliadky. 
 • Meranie a sledovanie odberu vôd a vypúšťanie odpadových vôd.
4 Klasifikácie
ISCO-08
3132 Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132010 Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
E Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

Táto sekcia zahŕňa činnosti súvisiace s manažmentom (vrátane zberu, úpravy a odstraňovania) rozličných foriem odpadu, napr. pevného alebo nepevného priemyselného alebo domáceho odpadu, rovnako ako aj kontaminovaných skládok. Výstup po úprave odpadu môže byť zlikvidovaný alebo sa môže stať vstupom ďalších výrobných procesov. Činnosti dodávky vody takisto patria do tejto sekcie, pretože často sú realizované v súvislosti alebo prostredníctvom jednotiek, ktoré sú takisto zapojené do úpravy odpadových vôd.

Divízia SK NACE Rev. 2
36 Zber, úprava a dodávka vody

Táto divízia zahŕňa zber, úpravu a rozvod vody na domáce a priemyselné účely. Zber vody z rôznych zdrojov, rovnako ako aj rozvod rôznou formou je tu zahrnutý tiež.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie