Poslať priateľovi

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Likvidátor buriny

Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch, technických dielach, na cestách a železničných zvrškoch. Túto činnosť vykonáva s použitím mechanických, chemických, resp. fyzikálnych zásahov.

Alternatívne názvy

  • Aplikátor pesticídov

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia

28xxKxx skupina odborov Technická a aplikovaná chémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia

28xxMxx skupina odborov Technická a aplikovaná chémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3965M00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstvo

4512L00 poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo

5607R00 verejné zdravotníctvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia

28xx4xx skupina odborov Technická a aplikovaná chémia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 28xx4xx už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia

28xx6xx skupina odborov Technická a aplikovaná chémia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 28xx6xx žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia

28xxLxx skupina odborov Technická a aplikovaná chémia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 28xxLxx žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia

28xxNxx skupina odborov Technická a aplikovaná chémia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 28xxNxx žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3965600 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3965600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3965N00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3965N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo

4511400 záhradníctvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4511400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo

4511L00 záhradníctvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4511L00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstvo

4512400 poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4512400 už bol zrušený.

Špecializačný odbor verejné zdravotníctvo

5141882 verejné zdravotníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo /Bc/

5607700 verejné zdravotníctvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5607700 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba

4211M16 záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo

4211M17 záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba

4211M26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradnícka výroba a služby

4228M00 záhradnícka výroba a služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - biológia a chémia

7902J10 gymnázium - biológia a chémia - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v skupine odborov Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu prírodovedného odboru

1901500 skupina odborov Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu prírodovedného odboru - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1901500 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4210602 agropodnikanie - poľnohospodárske služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo

4210606 agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo

4210M06 agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4210N02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo

4210N06 agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo

4211600 záhradníctvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-ovocinárstvo a zeleninárstvo

4211601 záhradníctvo-ovocinárstvo a zeleninárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-kvetinárstvo a sadovníctvo

4211602 záhradníctvo-kvetinárstvo a sadovníctvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo

4211603 záhradníctvo-ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-šľachtiteľstvo a semenárstvo

4211604 záhradníctvo-šľachtiteľstvo a semenárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-zeleninárstvo a kvetinárstvo

4211605 záhradníctvo-zeleninárstvo a kvetinárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradnícke služby

4211606 záhradníctvo-záhradnícke služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-viazanie a aranžovanie kvetín

4211607 záhradníctvo-viazanie a aranžovanie kvetín - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211607 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-škôlkarstvo

4211609 záhradníctvo-škôlkarstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211609 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba

4211616 záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211616 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

4211617 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211617 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-agroturistika

4211618 záhradníctvo-agroturistika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211618 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradnícky manažment

4211619 záhradníctvo-záhradnícky manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211619 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba

4211626 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211626 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo - krajinná ekológia

4211627 záhradníctvo - krajinná ekológia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211627 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo

4211M00 záhradníctvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4211M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-ovocinárstvo a zeleninárstvo

4211M01 záhradníctvo-ovocinárstvo a zeleninárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-kvetinárstvo a sadovníctvo

4211M02 záhradníctvo-kvetinárstvo a sadovníctvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo

4211M03 záhradníctvo-ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-šľachtiteľstvo a semenárstvo

4211M04 záhradníctvo-šľachtiteľstvo a semenárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-zeleninárstvo a kvetinárstvo

4211M05 záhradníctvo-zeleninárstvo a kvetinárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradnícke služby

4211M06 záhradníctvo-záhradnícke služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-viazanie a aranžovanie kvetín

4211M07 záhradníctvo-viazanie a aranžovanie kvetín - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-škôlkarstvo

4211M09 záhradníctvo-škôlkarstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-agroturistika

4211M18 záhradníctvo-agroturistika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M18 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradnícky manažment

4211M19 záhradníctvo-záhradnícky manažment - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M19 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo - krajinná ekológia

4211M27 záhradníctvo - krajinná ekológia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211M27 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo

4211N00 záhradníctvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4211N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-ovocinárstvo a zeleninárstvo

4211N01 záhradníctvo-ovocinárstvo a zeleninárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-kvetinárstvo a sadovníctvo

4211N02 záhradníctvo-kvetinárstvo a sadovníctvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo

4211N03 záhradníctvo-ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-šľachtiteľstvo a semenárstvo

4211N04 záhradníctvo-šľachtiteľstvo a semenárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-zeleninárstvo a kvetinárstvo

4211N05 záhradníctvo-zeleninárstvo a kvetinárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradnícke služby

4211N06 záhradníctvo-záhradnícke služby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-viazanie a aranžovanie kvetín

4211N07 záhradníctvo-viazanie a aranžovanie kvetín - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-škôlkarstvo

4211N09 záhradníctvo-škôlkarstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba

4211N16 záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4211N16 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo

4211N17 záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4211N17 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-agroturistika

4211N18 záhradníctvo-agroturistika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N18 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-záhradnícky manažment

4211N19 záhradníctvo-záhradnícky manažment - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N19 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba

4211N26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4211N26 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradníctvo - krajinná ekológia

4211N27 záhradníctvo - krajinná ekológia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4211N27 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika poľnohospodárstva a výživy

4218600 ekonomika poľnohospodárstva a výživy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4218600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika poľnohospodárstva a výživy

4218M00 ekonomika poľnohospodárstva a výživy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4218M00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradnícka výroba a služby

4228600 záhradnícka výroba a služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4228600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore záhradnícka výroba a služby

4228N00 záhradnícka výroba a služby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4228N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo

4231600 pestovateľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4231600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo-agrochemická kontrola

4231603 pestovateľstvo-agrochemická kontrola - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4231603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pesovateľstvo

4231M00 pesovateľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4231M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo - agrochemická kontrola

4231M03 pestovateľstvo - agrochemická kontrola - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4231M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva

4243600 mechanizácia pôdohospodárstva - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva-mechaniz.poľnohospod.výroby

4243601 mechanizácia pôdohospodárstva-mechaniz.poľnohospod.výroby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo

4243602 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

4243603 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva

4243M00 mechanizácia pôdohospodárstva - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4243M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4243M01 mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo

4243M02 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

4243M03 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4243M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva

4243N00 mechanizácia pôdohospodárstva - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4243N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4243N01 mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo

4243N02 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

4243N03 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243N03 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - biológia a chémia

7902510 gymnázium - biológia a chémia - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902510 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - poľnohospodárstvo

7902542 gymnázium - poľnohospodárstvo - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902542 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - poľnohospodárstvo

7902J42 gymnázium - poľnohospodárstvo - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902J42 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Opis

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu - modul 03 – Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie pre profesionálnych používateľov v poľnohospodárstve.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Doklady o spôsobilosti pri preprave nebezpečných vecí (ADR osvedčenie o školení vodiča) podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 1 rok
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;;
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Technický talent
bežná

Bežná úroveň technického talentu umožňuje úspešne riešiť každodenné technické problémy.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
slovník
Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí

Najčastejšie alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy), napr. alergický zápal nosnej sliznice) a/alebo priedušková astma v pracovnom prostredí, sú rozdelené podľa pôvodu nasledovne:
Najčastejšie alergény rastlinného pôvodu:
Profesionálnu alergickú rinitídu a/alebo prieduškovú astmu najčastejšie vyvoláva: múka (pekár, mlynár, cukrár); peľové alergény zo stromov, kríkov, tráv (záhradník); prach z dreva (nábytkár, stolár); seno, slama (poľnohospodár).
Najčastejšie alergény živočíšneho pôvodu: koža zvierat; chlpy; šupiny z kože; exkréty zvierat; perie, exkréty vtákov (pracovník pri chove zvierat).
Najčastejšie chemické alergény: izocyanáty; anhydridy kyselín; soli platiny, niklu; chrómu; epoxidové živice.

O vylúčení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce (podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: J30; J45; L23.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
slovník
Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek

Tieto sú spôsobované celým radom alergénov z pracovného i mimopracovného prostredia, ktoré u vnímavých jedincov vyvolávajú rôzne príznaky. Kožné alergické ochorenia sa prejavujú ohraničenými začervenanými ložiskami alebo ekzémami. Alergické ochorenia dýchacích ciest sú sprevádzané kýchaním, nádchou, pocitom nepriechodnosti nosa, pocitom nedostatku vzduchu, pískaním na prieduškách až rozvojom bronchiálnej astmy. Pre alergické ochorenia spojiviek je typické pálenie a svrbenie očí, slzenie alebo pocit suchých očí. Pre ľudí trpiacimi touto skupinou ochorení sú nevhodné práce v prostredí s výskytom chemických alergizujúcich alebo dráždivých látok (napr. v chemickom priemysle, stavebníctve, strojárstve).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnanias výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto chorobyabsolútne vylučuje vykonávanie prác, pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok najčastejšie spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Iné alergické choroby a prejavy (napr. alergická rinitída – alergická nádcha; priedušková astma) sú absolútnou kontraindikáciou (vylučujú vykonávanie) prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu uvedených ofenzívnych alergénov, pretože alergické prejavy sa majú tendenciu u alergika postupne rozširovať na ďalšie orgány (ako následok pôsobenia ďalších nových alergénov z pracovného prostredia).

O vylúčení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce (podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: H10; H13; J30; J45; J46; L23.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné chronické choroby kože a spojoviek
slovník
Závažné chronické choroby kože a spojoviek

Patria sem závažné chronické ochorenia kože, napr.: hnisavé infekcie kože (pyodermie); dermatomykóza; ekzém; psoriáza; seboroická dermatitída; svetelné dermatózy (napr. pri pôsobení fotodynamických látok, ako sú dechtové preparáty). Ďalej sú to choroby spojoviek (vleklé zápaly spojoviek zhoršujúce sa pôsobením napr. dráždivých plynov; chemických látok - organických rozpúšťadiel a iných; prašného prostredia; chladu).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnania s výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto choroby absolútne vylučuje vykonávanie prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Zhoršujúcim faktorom môže byť vystavenie zamestnanca vplyvu nadmerného množstva prachu; ionizujúceho alebo ultrafialového žiarenia; olejov; rôznych chemických látok alebo nosenie nevhodných ochranných pracovných pomôcok (prilby, respirátory, gumové rukavice, okuliare).

Posúdenie pracovnej spôsobilosti je individuálne a v prípade prítomnosti rizikových faktorov práce a/alebo prejavov vleklej kožnej choroby alebo choroby spojoviek sa vždy (po vyšetrení dermatológom alebo oftalmológom) vykonáva komplexne lekárom klinického pracovného lekárstva pracovnej zdravotnej služby (ide o posúdenie klinického nálezu alergických prejavov a zdravotné hodnotenie vykonávanej práce a pracovného prostredia).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: C43; L20; L23; L24; L25; L48.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Celková fyzická záťaž
čiastočná

Fyzická práca, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaja a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu.

Manipulácia s bremenami
čiastočná

Práca spojená s ručným premiestňovaním bremien, ktorých hmotnosť nepresahuje hodnoty ustanovené v príslušnom predpise.

Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
čiastočná

Práca vykonávaná prevažne v základnej polohe (v sede, v stoji, pri striedaní polôh).

Záťaž biologickými faktormi
čiastočná

Vystavenie/expozícia biologickým faktorom skupiny 2 alebo 3, ak sa infekcie nimi spôsobené za bežných podmienok nešíria vzduchom.

Záťaž chemickými faktormi
čiastočná

Hodnoty chemických faktorov v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Záťaž chladom
čiastočná

Práca, pri ktorej je z technologických dôvodov teplota nižšia, ako by zodpovedala danému energetickému výdaju pracovníka, ale neklesne pod 4 Oc.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Likvidátor buriny v záujme predchádzania škodám na kultúrnych plodinách, stavebných dielach, cestách a železničných zvrškoch vyberá vhodné metódy likvidácie nežiaducich organizmov a prevencie ich šírenia v ekosystéme. Analyzuje stav výskytu burín a volí vhodné metódy ich likvidácie (mechanické a chemické). Zodpovedá za skladovanie, manipuláciu, riedenie a miešanie prípravkov na likvidáciu nežiaducich organizmov, vrátane manipulácie s obalmi a zvyškami prípravkov. Svoju činnosť realizuje s využitím vhodných technických prostriedkov pri rešpektovaní zásad ochrany zdravia pri práci a s ohľadom na minimalizáciu poškodenia ekosystému. Poskytuje poradenskú činnosť o prevencii proti šíreniu nežiaducich organizmov a navrhuje metódy ich likvidácie.
5 Klasifikácie
ISCO-08
7544 Likvidátori škodcov a buriny
SK ISCO-08
7544999 Likvidátor škodcov a buriny inde neuvedený
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Táto sekcia zahŕňa využívanie rastlinných a živočíšnych prírodných zdrojov. Sekciu tvoria činnosti ako pestovanie plodín, chov a kŕmenie zvierat, ťažba dreva a využívanie ostatných rastlín a zvierat na farmách alebo v miestach ich prirodzeného výskytu.

N Administratívne a podporné služby

Táto sekcia zahŕňa rôzne činnosti podporujúce bežné obchodné činnosti. Tieto činnosti sa líšia od činností uvedených v sekcii M, nakoľko ich prvotným účelom nie je poskytovanie špecializovaných vedomostí.

Divízia SK NACE Rev. 2
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Táto divízia zahŕňa dve základné činnosti a to, produkciu rastlinných produktov a živočíšnych produktov, je doplnená tiež o formy organického poľnohospodárstva, ako aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín a chov geneticky modifikovaných zvierat. Táto divízia zahŕňa pestovanie plodín na otvorených poliach rovnako aj v skleníkoch.

Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.

Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.

Skupina 01.5 (Zmiešané hospodárstvo) porušuje bežné princípy pre identifikáciu hlavnej činnosti. Pripúšťa, že mnohé poľnohospodárske firmy primerane udržali v rovnováhe rastlinnú a živočíšnu výrobu a že by bolo subjektívne klasifikovať ich v jednej alebo v druhej kategórii.

Poľnohospodárske činnosti vylučujú akékoľvek spracovanie poľnohospodárskych produktov (klasifikovaných v divízii 10 a 11 (Výroba potravín a nápojov) a divízii 12 (Výroba tabakových výrobkov)), okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prípravu pre primárne trhy. V tejto divízii je zahrnutá i úprava výrobkov pre primárne trhy.

Táto divízia vylučuje stavebné práce (napr. poľnohospodárske terasovanie pôdy, kanalizáciu, prípravu ryžových polí atď.) klasifikované v sekcii F (Stavebníctvo) a nákupcov a družstevné asociácie zapojené do marketingu farmárskych produktov klasifikované v sekcii G. Rovnako je vylúčená krajinná starostlivosť a údržba, ktorá je klasifikovaná v triede 81.30.

81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

Táto divízia zahŕňa zabezpečovanie množstva všeobecných podporných služieb, ako zabezpečenie kombinovaných podporných služieb v zariadeniach zákazníka, upratovanie interiéru a exteriéru všetkých typov budov, čistenie priemyselných zariadení, upratovanie vlakov, autobusov a lietadiel, vnútorné čistenie cestných a námorných tankerov, dezinfenkčné a hubiace služby pre budovy, lode, vlaky apod., čistenie fliaš, zametanie ulíc, odhadzovanie snehu a odstraňovanie ľadu, starostlivosť o okolie a údržbové služby a poskytovanie týchto služieb spolu s návrhom úpravy okolia a/alebo vybudovaním (t.j. zriadením) chodníkov, zádržných stien, prepážok, oplotenia, nádrží a podobných stavieb.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie