Poslať priateľovi

Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach

Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení potrebných na prípravu vsádzkového materiálu vo valcovniach, kontroluje a vykonáva ich bežnú údržbu.

Alternatívne názvy

 • Prípravár vsádzky

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

  Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Názov
Úroveň dôležitosti
Úroveň ovládania
Environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
Nutná
Elementárna
 • základné osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania v oblasti životného prostredia
Fyzická zdatnosť
Nutná
Elementárna
 • jednoduchšie zvládanie vyššej fyzickej námahy
 • odolnosť voči pracovnej fyzickej záťaži
Manuálna zručnosť
Nutná
Elementárna
 • vykonávanie a zladenie jednoduchších motorických, resp. pohybových operácií
 • koordinácia pohybov, správna intenzita vykonávania pracovných úkonov
Samostatnosť
Nutná
Elementárna
 • schopnosť samostatného organizovania činností, spoliehanie sa na vlastné sily
Technická gramotnosť
Nutná
Elementárna
 • orientácia v používateľskej dokumentácii technických zariadení
 • porozumenie inštruktážam na mechanickú obsluhu technických zariadení
 • priestorová predstavivosť jednoduchších tvarov, súčastí a predmetov
Tímová práca
Nutná
Elementárna
 • porozumenie a práca v dynamike tímu
 • rozpoznávanie a rešpektovanie ľudskej rozdielnosti, individuálnosti a perspektívy
 • zdieľanie nových informácií, znalostí a poznatkov so svojimi kolegami

Odborné vedomosti

Názov
Úroveň dôležitosti
EKR
Technológia valcovania kovov
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Nutná
3

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 3 sú vedomosti faktov, zásad, procesov a všeobecných pojmov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Stredné odborné vzdelanie = úroveň 3

Technológia tvárnenia kovov
Výhodná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Odborné zručnosti

Názov
Úroveň dôležitosti
EKR
Obsluha a viazanie žeriavových bremien
Nutná
3

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 3 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na splnenie úloh a riešenie problémov na základe vybraných a aplikovaných základných metód, nástrojov, materiálov a informácií.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Stredné odborné vzdelanie = úroveň 3

Obsluha valníkov a vlečníkov vo valcovniach za tepla, odokujovanie ocele na odokujovacích strojoch so zvlnenými valcami
Nutná
3

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 3 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na splnenie úloh a riešenie problémov na základe vybraných a aplikovaných základných metód, nástrojov, materiálov a informácií.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Stredné odborné vzdelanie = úroveň 3

Orientácia v normách a technických podkladoch na kontrolnú činnosť (rozmerová, akostná, povrchová a pod.), vrátane vedenia predpísanej evidencie
Nutná
3

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 3 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na splnenie úloh a riešenie problémov na základe vybraných a aplikovaných základných metód, nástrojov, materiálov a informácií.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Stredné odborné vzdelanie = úroveň 3

Príprava vstupov na valcovacie trate
Nutná
3

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 3 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na splnenie úloh a riešenie problémov na základe vybraných a aplikovaných základných metód, nástrojov, materiálov a informácií.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Stredné odborné vzdelanie = úroveň 3

Riadenie ohrevu v ohrievacích peciach
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo

2235400 hutníctvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo

2235600 hutníctvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výroba kovov

2235601 hutníctvo - výroba kovov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - tvárnenie kovov

2235602 hutníctvo - tvárnenie kovov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - kovové a nekovové materiály

2235603 hutníctvo - kovové a nekovové materiály - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - ekológia v hutníctve

2235604 hutníctvo - ekológia v hutníctve - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - riadenie priemyselných podnikov

2235605 hutníctvo - riadenie priemyselných podnikov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - tepelná energetika

2235606 hutníctvo - tepelná energetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výskyt a spracúvanie druhotných surovín

2235607 hutníctvo - výskyt a spracúvanie druhotných surovín - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235607 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - keramické materiály

2235608 hutníctvo - keramické materiály - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235608 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výroba neželezných kovov

2235609 hutníctvo - výroba neželezných kovov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235609 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo

2235K00 hutníctvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2235K00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo

2235M00 hutníctvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2235M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výroba kovov

2235M01 hutníctvo - výroba kovov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - tvárnenie kovov

2235M02 hutníctvo - tvárnenie kovov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - kovové a nekovové materiály

2235M03 hutníctvo - kovové a nekovové materiály - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - ekológia v hutníctve

2235M04 hutníctvo - ekológia v hutníctve - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - riadenie priemyselných podnikov

2235M05 hutníctvo - riadenie priemyselných podnikov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - tepelná energetika

2235M06 hutníctvo - tepelná energetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výskyt a spracúvanie druhotných surovín

2235M07 hutníctvo - výskyt a spracúvanie druhotných surovín - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - keramické materiály

2235M08 hutníctvo - keramické materiály - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M08 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výroba neželezných kovov

2235M09 hutníctvo - výroba neželezných kovov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235M09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo

2235N00 hutníctvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2235N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výroba kovov

2235N01 hutníctvo - výroba kovov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - tvárnenie kovov

2235N02 hutníctvo - tvárnenie kovov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - kovové a nekovové materiály

2235N03 hutníctvo - kovové a nekovové materiály - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - ekológia v hutníctve

2235N04 hutníctvo - ekológia v hutníctve - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - riadenie priemyselných podnikov

2235N05 hutníctvo - riadenie priemyselných podnikov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - tepelná energetika

2235N06 hutníctvo - tepelná energetika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výskyt a spracúvanie druhotných surovín

2235N07 hutníctvo - výskyt a spracúvanie druhotných surovín - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - keramické materiály

2235N08 hutníctvo - keramické materiály - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N08 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutníctvo - výroba neželezných kovov

2235N09 hutníctvo - výroba neželezných kovov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2235N09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutník operátor

2262400 hutník operátor - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2262400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutník operátor

2262K00 hutník operátor - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2262K00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutník operátor

2262N00 hutník operátor - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2262N00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka strojov a zariadení

2417L00 prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zlievačstvo

2234600 zlievačstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2234600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zlievačstvo

2234M00 zlievačstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2234M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zlievačstvo

2234N00 zlievačstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2234N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutník operátor - pre tvárnenie kovov

2262402 hutník operátor - pre tvárnenie kovov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2262402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutník operátor - pre tvárnenie kovov

2262K02 hutník operátor - pre tvárnenie kovov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2262K02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hutník operátor - pre tvárnenie kovov

2262N02 hutník operátor - pre tvárnenie kovov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2262N02 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník

2275200 hutník - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - výroba koksu

2275201 hutník - výroba koksu - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - výroba železných kovov

2275202 hutník - výroba železných kovov - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275202 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - výroba neželezných kovov

2275203 hutník - výroba neželezných kovov - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275203 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - tvárnenie kovov

2275204 hutník - tvárnenie kovov - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275204 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník

2275H00 hutník - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2275H00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - výroba koksu

2275H01 hutník - výroba koksu - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275H01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - výroba železných kovov

2275H02 hutník - výroba železných kovov - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275H02 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - výroba neželezných kovov

2275H03 hutník - výroba neželezných kovov - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275H03 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutník - tvárnenie kovov

2275H04 hutník - tvárnenie kovov - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2275H04 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutnícka výroba

2276200 hutnícka výroba - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2276200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore hutnícka výroba

2276H00 hutnícka výroba - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2276H00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore zlievač

2285H00 zlievač - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2285H00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo-tvárnenie, odlievanie a úprava kovov

2414403 strojárstvo-tvárnenie, odlievanie a úprava kovov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2414403 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov

2414L03 strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2414L03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka strojov a zariadení

2417400 prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2417400 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore strojník - hutnícka druhovýroba kovov

2465202 strojník - hutnícka druhovýroba kovov - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2465202 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore strojník - hutnícka druhovýroba kovov

2465H02 strojník - hutnícka druhovýroba kovov - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2465H02 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár - hutnícke zariadenia

2466213 mechanik opravár - hutnícke zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2466213 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár - hutnícke zariadenia

2466H13 mechanik opravár - hutnícke zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2466H13 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technické a informatické služby - v hutníctve

3917601 technické a informatické služby - v hutníctve - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3917601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technické a informatické služby - v hutníctve

3917M01 technické a informatické služby - v hutníctve - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3917M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technické a informatické služby - v hutníctve

3917N01 technické a informatické služby - v hutníctve - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3917N01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore operátor skladovania - hutnícke a strojárenské výrobky

6480201 operátor skladovania - hutnícke a strojárenské výrobky - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6480201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore operátor skladovania - hutnícke a strojárenské výrobky

6480H01 operátor skladovania - hutnícke a strojárenské výrobky - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6480H01 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Opis

Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, výchova a vzdelávanie viazačov bremien (03.4) v rozsahu najmenej 20 hodín obsahuje najmä 
I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien. 
II. časť: Osobitné požiadavky 
1. so zameraním na 
a) prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien, 
b) viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia, 
2. praktická časť v rozsahu najmenej desiatich hodín. 

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa II. časti druhého bodu. 
Forma skončenia: písomný doklad "Preukaz viazača bremien". 
Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia. 
Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä 
1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti, 
2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa II. časti prvého bodu, 
3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien. 

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade "Preukaz viazača bremien". 
Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Technický talent
bežná

Bežná úroveň technického talentu umožňuje úspešne riešiť každodenné technické problémy.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Doplňujúce informácie

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Celková fyzická záťaž
čiastočná

Fyzická práca, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaja a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu.

Manipulácia s bremenami
čiastočná

Práca spojená s ručným premiestňovaním bremien, ktorých hmotnosť nepresahuje hodnoty ustanovené v príslušnom predpise.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž chemickými faktormi
čiastočná

Hodnoty chemických faktorov v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Záťaž teplom
čiastočná

Práca, pri ktorej je zvýšená teplota, ale nie sú prekročené hodnoty pre dlhodobo a krátkodobo únosnú záťaž teplom.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Monotónna práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
4 Klasifikácie
ISCO-08
8121 Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
8121010 Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
ESCO
operátor stroja na valcovanie kovov/operátor stroja na valcovanie kovov

operátor stroja na valcovanie kovov/operátor stroja na valcovanie kovov

Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba

Táto sekcia zahŕňa fyzikálnu alebo chemickú transformáciu materiálov, látok alebo komponentov na nové produkty, aj keď táto definícia nemusí byť jediné univerzálne kritérium na definovanie priemyselnej výroby. Transformované materiály, látky, alebo komponenty predstavujú surové materiály, ktoré môžu byť produktom poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, ťažby alebo dobývania ako aj produktom ostatných priemyselných činnosti. Podstatná úprava, oprava alebo rekonštrukcia tovaru je všeobecne považovaná za priemyselnú výrobu.

Produkcia priemyselnej výroby môže byť v istom zmysle ukončená, ak sú výrobky pripravené na použitie alebo spotrebu alebo môže byť nedokončená v zmysle vstupu na následné spracovanie. Napríklad rafinácia hliníka je vstupom použitým na primárnu produkciu hliníka; primárny hliník je vstupom na ťahanie hliníkových drôtov a hliníkové drôty sú vstupom pre výrobu fabrikovaných drôtených produktov.

Priemyselná výroba špecializovaných komponentov a ich častí, príslušenstva a prídavných zariadení, strojov a prístrojov je vo všeobecnosti klasifikovaná v rovnakej triede ako priemyselná výroba strojov a prístrojov, pre ktoré sú časti a príslušenstvo určené. Priemyselná výroba nešpecializovaných komponentov a častí strojov a zariadení, napr. motorov, piest, elektrických motorov, elektrickej montáže, ventilov, náčinia, valčekových ložísk je klasifikovaná v príslušných triedach priemyselnej výroby bez ohľadu na stroje a zariadenia, v ktorých bude použitá. Avšak výroba špecializovaných komponentov a príslušenstva formovaním alebo vytláčaním plastových materiálov je zahrnutá v skupine 22.2.

Montáž jednotlivých častí vyrábaných produktov je považovaná za priemyselnú výrobu. Zahŕňa montáž vyrábaných produktov vo vlastnej réžii alebo kupovaných komponentov. Viac informácií nájdete vo vysvetlivkách Štatistického úradu SR.

Divízia SK NACE Rev. 2
24 Výroba a spracovanie kovov

Táto divízia zahŕňa činnosti tavenia a/alebo zušľachťovania železných a neželezných kovov z rudy, surového železa alebo šrotu, s využitím elektrometalurgie a iných metalurgických techník. Táto divízia tiež zahŕňa výrobu kovových zliatin a super zliatin, a to pridaním ostatných chemických prvkov do čistých kovov. Výsledok tavenia a zušľachťovania, obyčajne vo forme ingotu, je použitý pri valcovaní, ťahaní a vytláčaní na výrobu produktov ako hrubé a tenké plechy, pásky, tyče, prúty alebo drôty, rúrky a duté profily v roztavenej forme na výrobu odliatkov a iných základných výrobkov z kovu.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie