Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Športový delegát

Športový delegát komplexne vypracováva stanoviská a záznamy o priebehu športového stretnutia a hodnotí výkonnosť rozhodcov.

Alternatívne názvy

  • Pozorovateľ rozhodcov

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

  • Úplné stredné všeobecné vzdelanie

    Úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

6317M76 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317M76 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore športový manažment

6343M00 športový manažment - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium

7902J00 gymnázium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - šport

7902J77 gymnázium - šport - Gymnázium (ukončené maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy

6317676 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317676 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

6317N76 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317N76 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore športový manažment

6343600 športový manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6343600 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium

7902500 gymnázium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902500 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - telesná výchova

7902576 gymnázium - telesná výchova - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902576 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - šport

7902577 gymnázium - šport - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902577 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - telesná výchova

7902J76 gymnázium - telesná výchova - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902J76 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407R02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407R03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407R05 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R08 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407R09 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407R11 šport - športový manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407R11 šport - športový manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407R13 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R14 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407R18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - rekreológia

7407R19 šport - rekreológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407T02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407T05 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T08 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407T09 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407T13 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T14 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407T18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore organizácia a riadenie športu

7407T21 organizácia a riadenie športu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore organizácia a riadenie športu

7407T21 organizácia a riadenie športu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport /Bc/

7401700 telesná výchova a šport /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športové hry /Bc/

7401701 telesná výchova a šport - športové hry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - atletika /Bc/

7401702 telesná výchova a šport - atletika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy /Bc/

7401703 telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - gymnastika /Bc/

7401704 telesná výchova a šport - gymnastika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - úpolové športy /Bc/

7401705 telesná výchova a šport - úpolové športy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - kulturistika /Bc/

7401706 telesná výchova a šport - kulturistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401706 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - turistika

7401707 telesná výchova a šport - turistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športy v prírode /Bc/

7401708 telesná výchova a šport - športy v prírode /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - lyžovanie

7401709 telesná výchova a šport - lyžovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - technické športy /Bc/

7401710 telesná výchova a šport - technické športy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor /Bc/

7401711 telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: karate

7401712 telesná výchova a šport - trénerstvo: karate - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401712 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: judo

7401713 telesná výchova a šport - trénerstvo: judo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic

7401715 telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401715 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness

7401716 telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy

7401717 telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec

7401718 telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal

7401721 telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná

7401723 telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis

7401725 telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401725 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal

7401727 telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401727 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie

7401731 telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie

7401732 telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401732 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie

7401736 telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401736 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telesná výchova a šport

7401800 telesná výchova a šport - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport

7401R00 telesná výchova a šport - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športové hry

7401R01 telesná výchova a šport - športové hry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - atletika

7401R02 telesná výchova a šport - atletika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy

7401R03 telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - gymnastika

7401R04 telesná výchova a šport - gymnastika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - úpolové športy

7401R05 telesná výchova a šport - úpolové športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - kulturistika

7401R06 telesná výchova a šport - kulturistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - turistika

7401R07 telesná výchova a šport - turistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športy v prírode

7401R08 telesná výchova a šport - športy v prírode - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - lyžovanie

7401R09 telesná výchova a šport - lyžovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - technické športy

7401R10 telesná výchova a šport - technické športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor

7401R11 telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: karate

7401R12 telesná výchova a šport - trénerstvo: karate - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: judo

7401R13 telesná výchova a šport - trénerstvo: judo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic

7401R15 telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness

7401R16 telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy

7401R17 telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec

7401R18 telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal

7401R21 telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná

7401R23 telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis

7401R25 telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal

7401R27 telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie

7401R31 telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie

7401R32 telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie

7401R36 telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R36 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telesná výchova a šport

7401T00 telesná výchova a šport - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport /Bc/

7407700 šport /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo /Bc/

7407702 šport - trénerstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie /Bc/

7407703 šport - šport a zdravie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia /Bc/

7407704 šport - šport a regenerácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia /Bc/

7407705 šport - šport a rekreácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7407707 šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7407708 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407709 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - športový manažment /Bc/

7407711 šport - športový manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - športový manažment /Bc/

7407711 šport - športový manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407713 šport - kondičné trénerstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407714 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407716 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie

7407718 šport - šport pre zdravie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport rekreológia

7407719 šport - šport rekreológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport

7407800 šport - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407802 šport - trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407803 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407804 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407805 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407807 šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407808 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407809 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407811 šport - športový manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407813 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407814 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407816 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407818 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore organizácia a riadenie športu

7407821 organizácia a riadenie športu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore organizácia a riadenie športu

7407821 organizácia a riadenie športu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport

7407R00 šport - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407R04 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R07 šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport

7407T00 šport - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407T03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407T04 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T07 šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407T11 šport - športový manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport

7407U00 šport - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407U02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407U03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407U03 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Doklad o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (§ 5 ods. 7)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Vnútorná stabilita
bežná

Bežná úroveň vnútornej stability umožňuje konštruktívne zvládať problémy, konflikty a kritiku.

Osobnostný typ

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Drogová závislosť v anamnéze
slovník
Drogová závislosť v anamnéze

Je to udávaná a/alebo potvrdená závislosť od rôznych psychoaktívnych látok (tzv. mäkkých a tvrdých drog), ktorá môže viesť k rôznym duševným poruchám až k úplnej degradácii osobnosti. Patrí sem aj chronický alkoholizmus.

V závislosti od stupňa rozpadu osobnosti a schopnosti abstinencie vedie k úplnému alebo čiastočnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, až k úplnej invalidite. Vydanie vodičského preukazu sa, v prípade chronického alkoholizmu, viaže na bezpečné abstinenčné obdobie, t.j. dôslednú a trvalú abstinenciu, trvajúcu aspoň 2 roky.

Individuálny prístup pri posúdení zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje v niektorých prípadoch úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
Z86.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Hodnotenie výkonu rozhodcov.
Dozor nad športovo-technickým priebehom súťaží.
Kontrola a dozor nad správnym rozhodovaním rozhodcov počas športového stretnutia.
Tvorba stanoviska k jednotlivým rozhodnutiam rozhodcov a určovanie kvality ich rozhodovania.
Sledovanie dodržiavania platných noriem vydaných príslušným športovým zväzom.
Kontrola dodržiavania pravidiel športovej hry.
Vypracovanie správy o priebehu športového stretnutia a jej podanie príslušnej komisii delegátov.
Vedenie záznamu o prerokovaných námietkach.
Dozor nad priebehom športového stretnutia a plnenia povinnosti účastníkov športového stretnutia.
Kontrola zápisu zo športového stretnutia.
Kontrola ihriska, resp. priestoru určeného na výkon športu, jeho vybavenia a príslušenstva.
Spolupráca s rozhodcami a trénermi pri kontrole náležitostí družstva a jednotlivcov pred športovým stretnutím.
Spolupráca s rozhodcami pri kontrole súpisky športovcov a pri ich identifikácii podľa predložených dokladov, licencií a pod.
Účasť na technickej porade pred športovým stretnutím.
Kontrola organizácie zápasu, hry alebo súťaže z hľadiska usporiadateľskej služby a dodržiavania disciplinárneho poriadku.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž chladom
čiastočná

Práca, pri ktorej je z technologických dôvodov teplota nižšia, ako by zodpovedala danému energetickému výdaju pracovníka, ale neklesne pod 4 Oc.

Záťaž teplom
čiastočná

Práca, pri ktorej je zvýšená teplota, ale nie sú prekročené hodnoty pre dlhodobo a krátkodobo únosnú záťaž teplom.

Nárazová práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Delegát - pozorovateľ rozhodcov pre amatérsky futbal má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent vzdelávania v tejto odbornej spôsobilosti môže vykonávať svoju činnosť v amatérskych súťažiach. Na základe poverenia športového zväzu dozerá na správny priebeh súťaží, dbá na dodržiavanie platných športových pravidiel vydaných príslušným športovým zväzom. alej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie hráčov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje ako sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu. Rozsah vzdelávania je najmenej 6 hodín a najviac 15 hodín.

Delegát - pozorovateľ rozhodcov pre profesionálny futbal má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent vzdelávania v tejto odbornej spôsobilosti môže vykonávať svoju činnosť v profesionálnych súťažiach. Na základe poverenia športového zväzu dozerá na správny priebeh súťaží, dbá na dodržiavanie platných športových pravidiel vydaných príslušným športovým zväzom. alej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie hráčov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje, ako sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín.

ZÁKON O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

§ 13a Podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu

(1) Odborná spôsobilosť na výkon činností delegáta zväzu sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením delegáta zväzu.

(2) Odborná príprava delegáta zväzu obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti delegáta zväzu.

(3) Odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5, ktoré určujú rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy.

(4) Pri odbornej príprave a skúške delegáta zväzu sa postupuje podľa § 10 ods. 6 a 7. Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie delegáta zväzu.

(5) Osvedčenie delegáta zväzu obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, b) identifikačné číslo, c) obdobie platnosti osvedčenia delegáta zväzu, d) označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu, e) označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie delegáta zväzu vydal a f) miesto a dátum vydania osvedčenia delegáta zväzu.

(6) Na podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu sa rovnako vzťahuje § 13.
5 Klasifikácie
ISCO-08
3422 Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
SK ISCO-08
3422003 Športový funkcionár
3422007 Športový odborník športového zväzu
ESCO
športový funkcionár/športová funkcionárka

športový funkcionár/športová funkcionárka

Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti

Táto divízia zahŕňa poskytovanie rekreačných, zábavných a športových činností (okrem činností múzeí, ochrany historických pamiatok, činností botanických a zoologických záhrad a správy prírodných rezervácií a činností herní a stávkových kancelárií).

Táto divízia vylučuje divadelné, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy ako sú napr. živé divadelné a operné predstavenia, koncerty alebo tanečné vystúpenia ostatné typy scénickej tvorby, pozri divíziu 90.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie