Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Inštruktor fitness

Inštruktor fitness vedie kondičný tréningový, regeneračný a dietologický režim klienta (športovca).

Alternatívne názvy

  • Kondičný tréner
  • Fitness tréner
  • Osobný tréner
  • Inštruktor športu

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407R18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - rekreológia

7407R19 šport - rekreológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407T05 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407T18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor /Bc/

7401711 telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness

7401716 telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor

7401R11 telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness

7401R16 telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia /Bc/

7407704 šport - šport a regenerácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407704 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407716 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie

7407718 šport - šport pre zdravie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport rekreológia

7407719 šport - šport rekreológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407803 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407804 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407805 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407807 šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407816 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407818 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407R04 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407T03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407T04 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T07 šport-šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407U03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telovýchovný inštruktor /Bc/

7420700 telovýchovný inštruktor /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7420700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telovýchovný inštruktor

7420R00 telovýchovný inštruktor - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7420R00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore výživa a šport

2951M00 výživa a šport - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407R03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407R05 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore výživa a šport

2951600 výživa a šport - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2951600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore výživa a šport

2951N00 výživa a šport - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2951N00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic

7401715 telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic

7401R15 telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie /Bc/

7407703 šport - šport a zdravie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia /Bc/

7407705 šport - šport a rekreácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7407707 šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R07 šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R07 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Ponúkame vám kurzy, ktorými si možno zvýšiť svoje predpoklady na kvalifikovaný výkon vybraných zamestnaní:

Inštruktor fitness
Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedený
Lyžiarsky inštruktor
Plavecký inštruktor
Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Doklad o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (§ 5 ods. 7)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Dominantnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň dominantnosti umožňuje získať vplyvnú pozíciu a rozhodovať o dianí.

Komunikatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň komunikatívnosti umožňuje intenzívne nadväzovať nové a rozvíjať získané kontakty.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Cieľavedomosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň cieľavedomosti umožňuje uplatniť silnú vnútornú motiváciu na neustále napredovanie.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Choroby ciev a nervov horných končatín
slovník
Choroby ciev a nervov horných končatín

Patria sem choroby, ako napr. niektoré zápaly ciev (vaskulitídy); postupne sa zhoršujúce zápaly alebo degeneratívne poruchy nervov (polyneuropátie), ktoré môžu viesť k problémom v zamestnaní a k neschopnosti vykonávať niektoré úkony.

Posudzujúci lekár rozhodne o miere obmedzenia vykonávania konkrétnej činnosti na základe výsledkov zdravotného posúdenia negatívnych vplyvov práce a pracovného prostredia (ide napr. o prácu v chlade; prácu s vibračnými nástrojmi; prácu s nadmernou fyzickou záťažou horných končatín a pod).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G61-G64; I77; I78; I79.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
slovník
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

Ide o vleklé choroby postihujúce kosti, svaly, šľachy a ich úpony a zhyby, ktoré zapríčiňujú obmedzenie pohyblivosti a svalovej sily. Patria sem napr. zápalové choroby zhybov (artritídy), infekčného, reumatického, psoriatického a iného pôvodu; ďalej degeneratívne choroby zhybov, ako sú napr. artrózy kolenného alebo bedrového zhybu (gonartróza alebo koxartróza); celkové choroby spojivového tkaniva (napr. lupus erythematodes, polyarteritis nodosa, dermatomyozitída); choroby chrbtice (napr. osteochondróza, spondylóza, spondyartróza); choroby šliach (entezopatie).

Patria sem aj neskoré následky poranení pohybového aparátu. Sú to poúrazové stavy pohybového systému, po stabilizácii stavu liečbou (vrátane rehabilitačnej liečby), predovšetkým dlhodobo obmedzujúce pohyb v rámci výkonu práce (poruchou funkcie alebo bolesťou) a tým aj spôsobilosť vykonávať prácu vyžadujúcu si potrebnú pohyblivosť príslušnej časti pohybového aparátu, či potrebnú svalovú silu.Môže ísť o práce nielen so zvýšenými nárokmi na celkovú fyzickú zdatnosť, ale aj o práce so zvýšenými nárokmi na fyzickú výkonnosť jednotlivých častí pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie danej konkrétnej práce.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti závisí aj od kategorizácie práce (napr. miera pôsobenia ukazovateľov fyzickej záťaže nesmie prekročiť hodnoty stanovené príslušnou legislatívou pre 2. kategóriu fyzickej záťaže celkovo alebo pre jednotlivé časti pohybového aparátu). Pri prácach s výskytom faktorov vyššej fyzickej záťaže (celkovej a/alebo len časti pohybového aparátu) u zamestnancov s chorobami pohybového systému obmedzujúcimi pohyblivosť a svalovú silu, o spôsobilosti dlhodobo vykonávať danú konkrétnu prácu rozhoduje výhradne vyšetrujúci lekár pracovnej zdravotnej služby. Realizuje sa to na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe konkrétneho zdravotného posúdenia práce a pracovného prostredia (nárokov konkrétnej práce na narušený zdravotný potenciál zamestnanca).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; T90-T93; Z57; R62.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Vedenie kondičného tréningového, regeneračného a dietologického režimu so zameraním na dosiahnutie maximálnej výkonnostnej úrovne klienta.
Zostavenie osobného programu cvičenia klienta alebo športovca s ohľadom na jeho zdravotný stav a kondíciu.
Nastavovanie kondičných tréningových záťaží.
Kontrola a sledovanie efektívnosti kondičného tréningu.
Poradenstvo v oblasti dietológie a správnej výživy počas tréningového obdobia.
Názorné ukážky jednotlivých cvičení a napomáhanie zvládnutia správnej techniky cvičenia (napr. správne dýchanie, poloha tela pri cvičení a pod.).
Meranie cvičebného a odpočinkového času.
Motivácia klienta alebo športovca k tréningu.
Príprava priestoru na tréningový proces (napr. rozloženie stanovísk, nastavovanie posilňovacích strojov a iných pomôcok a pod.).
Aktualizácia kondičného tréningového plánu podľa aktuálnej výkonnosti a kondície klienta.
Sprevádzanie športovcov na športových zápasoch.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Celková fyzická záťaž
významná

Fyzická práca, pri ktorej sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaju a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu; práca je zaradená medzi rizikové (napr. ošetrovateľ, sanitár, masér, baník, montážny pracovník, tesár a i.).


(3. kategória prác)
Manipulácia s bremenami
čiastočná

Práca spojená s ručným premiestňovaním bremien, ktorých hmotnosť nepresahuje hodnoty ustanovené v príslušnom predpise.

Nárazová práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

ZÁKON O ŠPORTE

§ 84 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

(1) Inštruktor športu je športový odborník, pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých.

(2) Inštruktor športu vykonáva vedenie športu v kategórii inštruktor športu
a) I. kvalifikačného stupňa, b) II. kvalifikačného stupňa alebo c) III. kvalifikačného stupňa.

(3) Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu poskytuje
a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport, b) stredná športová škola, c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

(4) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu sa nadobúda
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a), c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) alebo d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) v rámci ďalšieho vzdelávania.

(5) O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktora športu sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje
a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty, b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia, c) číslo osvedčenia, d) označenie kvalifikačného stupňa, e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť, f) dátum a miesto vydania osvedčenia, g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby, h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

(6) Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu nadobudnutá získaním úplného stredného odborného vzdelania, osvedčenie podľa odseku 5 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní.
5 Klasifikácie
ISCO-08
3423 Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít
SK ISCO-08
3423003 Inštruktor fitness
ESCO
inštruktor fitness/inštruktorka fitness

inštruktor fitness/inštruktorka fitness

Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti

Táto divízia zahŕňa poskytovanie rekreačných, zábavných a športových činností (okrem činností múzeí, ochrany historických pamiatok, činností botanických a zoologických záhrad a správy prírodných rezervácií a činností herní a stávkových kancelárií).

Táto divízia vylučuje divadelné, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy ako sú napr. živé divadelné a operné predstavenia, koncerty alebo tanečné vystúpenia ostatné typy scénickej tvorby, pozri divíziu 90.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
645

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - bakalárske, akademicky orientované študijné programy dostatočné pre ukončenie úrovne

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie