Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)

Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých.

Alternatívne názvy

  • Coach
  • Kouč
  • Športový tréner

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

6317M76 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317M76 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore športový manažment

6343M00 športový manažment - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore športová kinantropológia

7402V00 športová kinantropológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore športová edukológia

7403V00 športová edukológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407R02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407R02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407R03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407R05 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R08 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R08 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407R09 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407R09 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407R11 šport - športový manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407R13 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R14 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407R18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - rekreológia

7407R19 šport - rekreológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407T02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T08 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407T09 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407T13 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T14 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium

7902J00 gymnázium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - šport

7902J77 gymnázium - šport - Gymnázium (ukončené maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy

6317676 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním šport. prípravy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317676 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

6317N76 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6317N76 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore športový manažment

6343600 športový manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6343600 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport /Bc/

7401700 telesná výchova a šport /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športové hry /Bc/

7401701 telesná výchova a šport - športové hry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - atletika /Bc/

7401702 telesná výchova a šport - atletika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy /Bc/

7401703 telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - gymnastika /Bc/

7401704 telesná výchova a šport - gymnastika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - úpolové športy /Bc/

7401705 telesná výchova a šport - úpolové športy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - kulturistika /Bc/

7401706 telesná výchova a šport - kulturistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401706 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - turistika

7401707 telesná výchova a šport - turistika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športy v prírode /Bc/

7401708 telesná výchova a šport - športy v prírode /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - lyžovanie

7401709 telesná výchova a šport - lyžovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - technické športy /Bc/

7401710 telesná výchova a šport - technické športy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor /Bc/

7401711 telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: karate

7401712 telesná výchova a šport - trénerstvo: karate - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401712 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: judo

7401713 telesná výchova a šport - trénerstvo: judo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic

7401715 telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401715 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness

7401716 telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy

7401717 telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec

7401718 telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal

7401721 telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná

7401723 telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis

7401725 telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401725 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal

7401727 telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401727 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie

7401731 telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie

7401732 telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401732 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie

7401736 telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401736 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telesná výchova a šport

7401800 telesná výchova a šport - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7401800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport

7401R00 telesná výchova a šport - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športové hry

7401R01 telesná výchova a šport - športové hry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - atletika

7401R02 telesná výchova a šport - atletika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy

7401R03 telesná výchova a šport - plávanie a plavecké športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - gymnastika

7401R04 telesná výchova a šport - gymnastika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - úpolové športy

7401R05 telesná výchova a šport - úpolové športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - kulturistika

7401R06 telesná výchova a šport - kulturistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - turistika

7401R07 telesná výchova a šport - turistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - športy v prírode

7401R08 telesná výchova a šport - športy v prírode - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - lyžovanie

7401R09 telesná výchova a šport - lyžovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - technické športy

7401R10 telesná výchova a šport - technické športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor

7401R11 telesná výchova a šport - telovýchovný inštruktor - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: karate

7401R12 telesná výchova a šport - trénerstvo: karate - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: judo

7401R13 telesná výchova a šport - trénerstvo: judo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic

7401R15 telesná výchova a šport - trénerstvo: aerobic - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness

7401R16 telesná výchova a šport - trénerstvo: fitness - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy

7401R17 telesná výchova a šport - trénerstvo: gymnastické športy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec

7401R18 telesná výchova a šport - trénerstvo: tanec - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal

7401R21 telesná výchova a šport - trénerstvo: basketbal - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná

7401R23 telesná výchova a šport - trénerstvo: hádzaná - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis

7401R25 telesná výchova a šport - trénerstvo: tenis - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal

7401R27 telesná výchova a šport - trénerstvo: volejbal - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie

7401R31 telesná výchova a šport - trénerstvo: klasické lyžovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie

7401R32 telesná výchova a šport - trénerstvo: zjazdové lyžovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie

7401R36 telesná výchova a šport - trénerstvo: plávanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401R36 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telesná výchova a šport

7401T00 telesná výchova a šport - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7401T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore športová kinantropológia

7402900 športová kinantropológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7402900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore športová edukológia

7403900 športová edukológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7403900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore športová humanistika

7404900 športová humanistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7404900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore športová humanistika

7404V00 športová humanistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7404V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport /Bc/

7407700 šport /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo /Bc/

7407702 šport - trénerstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo /Bc/

7407702 šport - trénerstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie /Bc/

7407703 šport - šport a zdravie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia /Bc/

7407704 šport - šport a regenerácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia /Bc/

7407705 šport - šport a rekreácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7407707 šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7407708 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7407708 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407709 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407709 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407709 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - športový manažment /Bc/

7407711 šport - športový manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407713 šport - kondičné trénerstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407714 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407716 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407716 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie

7407718 šport - šport pre zdravie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport rekreológia

7407719 šport - šport rekreológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407802 šport - trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407803 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407804 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407808 šport - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

7407809 šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407811 šport - športový manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407813 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407814 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport

7407R00 šport - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407R04 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R07 šport - šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407T03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a regenerácia

7407T04 šport - šport a regenerácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - športový manažment

7407T11 šport - športový manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407T11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - trénerstvo

7407U02 šport - trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a zdravie

7407U03 šport - šport a zdravie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7407U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore trénerstvo

7410800 trénerstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7410800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore trénerstvo

7410T00 trénerstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7410T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore trénerstvo zdravotne oslabených

7414800 trénerstvo zdravotne oslabených - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7414800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore trénerstvo zdravotne oslabených

7414T00 trénerstvo zdravotne oslabených - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7414T00 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium

7902500 gymnázium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902500 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - šport

7902577 gymnázium - šport - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902577 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407R13 šport - kondičné trénerstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407R14 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407R18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šport - rekreológia

7407R19 šport - rekreológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407T05 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407T16 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407T18 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore organizácia a riadenie športu

7407T21 organizácia a riadenie športu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - kondičné trénerstvo

7407713 šport - kondičné trénerstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

7407714 šport - kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport pre zdravie

7407718 šport - šport pre zdravie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore šport - šport rekreológia

7407719 šport - šport rekreológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport a rekreácia

7407805 šport - šport a rekreácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

7407816 šport - šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore šport - šport pre zdravie

7407818 šport - šport pre zdravie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore organizácia a riadenie športu

7407821 organizácia a riadenie športu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7407821 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 1 rok
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Dominantnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň dominantnosti umožňuje získať vplyvnú pozíciu a rozhodovať o dianí.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Asertivita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň asertivity umožňuje dôrazne a aktívne prejaviť svoje názory.

Komunikatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň komunikatívnosti umožňuje intenzívne nadväzovať nové a rozvíjať získané kontakty.

Cieľavedomosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň cieľavedomosti umožňuje uplatniť silnú vnútornú motiváciu na neustále napredovanie.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Iniciatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň iniciatívnosti umožňuje vykonávať väčšinu pracovných činností s nadpriemernou aktivitou.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Empatia
bežná

Bežná úroveň empatie umožňuje v primeranej miere pochopiť prežívanie, myslenie a pohnútky správania iných ľudí.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Drogová závislosť v anamnéze
slovník
Drogová závislosť v anamnéze

Je to udávaná a/alebo potvrdená závislosť od rôznych psychoaktívnych látok (tzv. mäkkých a tvrdých drog), ktorá môže viesť k rôznym duševným poruchám až k úplnej degradácii osobnosti. Patrí sem aj chronický alkoholizmus.

V závislosti od stupňa rozpadu osobnosti a schopnosti abstinencie vedie k úplnému alebo čiastočnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, až k úplnej invalidite. Vydanie vodičského preukazu sa, v prípade chronického alkoholizmu, viaže na bezpečné abstinenčné obdobie, t.j. dôslednú a trvalú abstinenciu, trvajúcu aspoň 2 roky.

Individuálny prístup pri posúdení zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje v niektorých prípadoch úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
Z86.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Odborná trénersko-metodická činnosť a usmerňovanie športovej prípravy športovca/ov.
Riadenie a modelovanie tréningového procesu na základe najnovších metód športového tréningu.
Výber vhodných tréningových prostriedkov v závislosti od vekovej skupiny, pohlavia a druhu športu.
Príprava tréningových pomôcok podľa druhu športu.
Výuka techniky, taktiky a pravidiel.
Kontrola techniky počas tréningov a súťaží.
Tvorba kontrolných testov.
Vyhodnocovanie výsledkov kontrolných testov.
Vyhodnocovanie výkonnosti počas súťaží.
Štatistické spracovávanie dosiahnutých výsledkov.
Plánovanie a organizácia komplexnej prípravy športovca/ov.
Motivácia športovca/ov k dosahovaniu maximálnych výsledkov na súťažiach.
Výber športovca/ov pre reprezentačnú účasť na športových súťažiach, stretnutiach, zápasoch a iných podujatiach.
Vyhľadávanie nových športových talentov.
Poskytovanie správ a informácií členom vedenia a vedúcim klubom o vykonaných aktivitách.
Vedenie športovej prípravy športovca/ov.
Zostavovanie pohybových programov pre potreby konkrétneho športu.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž chladom
čiastočná

Práca, pri ktorej je z technologických dôvodov teplota nižšia, ako by zodpovedala danému energetickému výdaju pracovníka, ale neklesne pod 4 Oc.

Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Záťaž teplom
čiastočná

Práca, pri ktorej je zvýšená teplota, ale nie sú prekročené hodnoty pre dlhodobo a krátkodobo únosnú záťaž teplom.

Celková fyzická záťaž
čiastočná

Fyzická práca, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaja a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu.

Nárazová práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod.
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

ZÁKON O ŠPORTE - VZDELÁVANIE V ŠPORTE

§ 83 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner

(1) Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých.

(2) Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner a) I. kvalifikačného stupňa, b) II. kvalifikačného stupňa, c) III. kvalifikačného stupňa, d) IV. kvalifikačného stupňa alebo e) V. kvalifikačného stupňa.

(3) Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 1. šport alebo 2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, b) stredná športová škola, c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

(4) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa nadobúda a) získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania, e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak 1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), alebo f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.

(5) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda a) získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania, e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak 1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, alebo h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak 1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a 2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d).

(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a 2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania.

(7) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

(8) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

(9) O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty, b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia, c) číslo osvedčenia, d) označenie kvalifikačného stupňa, e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť, f) dátum a miesto vydania osvedčenia, g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby, h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

(10) Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie podľa odseku 9 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní. Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, II. kvalifikačného stupňa alebo III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa odseku 4 písm. e), f), odseku 5 písm. e) až h) alebo odseku 6 písm. b), osvedčenie sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby. Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa a dodatok k diplomu obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. d) a e), dodatok k diplomu sa považuje za osvedčenie.

(11) Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť, a) ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia, b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.
5 Klasifikácie
ISCO-08
3422 Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
SK ISCO-08
3422001 Športový tréner (okrem školského trénera)
ESCO
športový tréner/športová trénerka

športový tréner/športová trénerka

Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti

Táto divízia zahŕňa poskytovanie rekreačných, zábavných a športových činností (okrem činností múzeí, ochrany historických pamiatok, činností botanických a zoologických záhrad a správy prírodných rezervácií a činností herní a stávkových kancelárií).

Táto divízia vylučuje divadelné, hudobné a ostatné typy umenia a zábavy ako sú napr. živé divadelné a operné predstavenia, koncerty alebo tanečné vystúpenia ostatné typy scénickej tvorby, pozri divíziu 90.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie