Poslať priateľovi

Ubytovanie, cestovný ruch a hazard

Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry

Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie riadi činnosť cestovnej kancelárie.

Alternatívne názvy

  • Prevádzkovateľ cestovnej kancelárie
  • Vedúci cestovnej kancelárie

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

    Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch

6314R00 cestovný ruch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch-ekonomika a riadenie cestovného ruchu

6314T18 cestovný ruch-ekonomika a riadenie cestovného ruchu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kulturológia - riadenie kultúry a turizmu

8136T02 kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ekonomika služieb a cestovného ruchu

6242700 ekonomika služieb a cestovného ruchu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6242700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika služieb a cestovného ruchu

6242R00 ekonomika služieb a cestovného ruchu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6242R00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314700 cestovný ruch - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - cestovné kancelárie /Bc/

6314705 cestovný ruch - cestovné kancelárie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch - regionálny cestovný ruch

6314713 cestovný ruch - regionálny cestovný ruch - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo

6314715 cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch - ekonomika a riadenie cestovného ruchu

6314818 cestovný ruch - ekonomika a riadenie cestovného ruchu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314818 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch

6314Q00 cestovný ruch - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314Q00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - cestovné kancelárie

6314R05 cestovný ruch - cestovné kancelárie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - regionálny cestovný ruch

6314R13 cestovný ruch - regionálny cestovný ruch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo

6314R15 cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314R15 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií

6318700 manažment hotelov a cestovných kancelárií - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore man.hot.a cest.kanc.-manažment cestovných kancelárií

6318702 man.hot.a cest.kanc.-manažment cestovných kancelárií - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318702 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore man.hot.a cest.kanc.-manažm.turistických informačných kanc.

6318703 man.hot.a cest.kanc.-manažm.turistických informačných kanc. - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318703 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií

6318Q00 manažment hotelov a cestovných kancelárií - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6318Q00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií – manžment cestovných kancelárií

6318Q02 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manžment cestovných kancelárií - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318Q02 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií

6318Q03 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6318Q03 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kulturológia - riadenie kultúry a turizmu

8136802 kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8136802 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

6314R11 cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cest.ruch-podnikanie v cestovnom ruchu a službách

6314R19 cest.ruch-podnikanie v cestovnom ruchu a službách - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kulturológia - riadenie kultúry a turizmu

8136R02 kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obchodné podnikanie-podnikanie v obchode a cestovn.ruchu/Bc/

6262702 obchodné podnikanie-podnikanie v obchode a cestovn.ruchu/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6262702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obchodné podnikanie-podnikanie v obchode a cestovn.ruchu

6262R02 obchodné podnikanie-podnikanie v obchode a cestovn.ruchu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6262R02 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore ekonomika a manažment podniku - cestovný ruch

6284726 ekonomika a manažment podniku - cestovný ruch - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6284726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku - cestovný ruch

6284R26 ekonomika a manažment podniku - cestovný ruch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6284R26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - manažment organizácie /Bc/

6289702 manažment - manažment organizácie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6289702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - manažment organizácie

6289R02 manažment - manažment organizácie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecný manažment /Bc/

6305700 všeobecný manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6305700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecný manažment

6305R00 všeobecný manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6305R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment turizmu a hotelierstva /Bc/

6313700 manažment turizmu a hotelierstva /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6313700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment turizmu a hotelierstva

6313R00 manažment turizmu a hotelierstva - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6313R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo /Bc/

6314711 cestovný ruch - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch - podnikanie v cestovnom ruchu a službách

6314719 cestovný ruch - podnikanie v cestovnom ruchu a službách - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch-ekonomika a manažm.hotelierstva a pohostinstva

6314803 cestovný ruch-ekonomika a manažm.hotelierstva a pohostinstva - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo

6314815 cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6314815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch - ekonomika a manažment hotelierstva a pohostistva

6314T03 cestovný ruch - ekonomika a manažment hotelierstva a pohostistva - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo

6314T15 cestovný ruch - cestovný ruch-kúpeľníctvo a hotelierstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6314T15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch a spoločné stravovanie /Bc/

6315700 cestovný ruch a spoločné stravovanie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6315700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch a spoločné stravovanie

6315800 cestovný ruch a spoločné stravovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6315800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch a spoločné stravovanie

6315R00 cestovný ruch a spoločné stravovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6315R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch a spoločné stravovanie

6315T00 cestovný ruch a spoločné stravovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6315T00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore kulturológia - riadenie kultúry a turizmu

8136702 kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8136702 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 3 roky
Odborná prax sa vyžaduje v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva prostredníctvom viazanej živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (príloha č. 2, por. čís. 50). Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii "Ďalšie informácie".
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Iniciatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň iniciatívnosti umožňuje vykonávať väčšinu pracovných činností s nadpriemernou aktivitou.

Cieľavedomosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň cieľavedomosti umožňuje uplatniť silnú vnútornú motiváciu na neustále napredovanie.

Komunikatívnosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň komunikatívnosti umožňuje intenzívne nadväzovať nové a rozvíjať získané kontakty.

Asertivita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň asertivity umožňuje dôrazne a aktívne prejaviť svoje názory.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Trpezlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň trpezlivosti umožňuje nadpriemernú vytrvalosť pri dosahovaní cieľov.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Osobnostný typ

Podnikateľský typ
Opis
Podnikateľský typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú orientovaní na zisk alebo spoločenský úspech, ktorý dosahujú prostredníctvom ekonomických, organizačných alebo politických prostriedkov. Preferujú činnosti, ktoré vyžadujú vysokú mieru argumentácie, organizačných schopností, dominancie a presvedčovania ostatných ľudí. Sú úspešní v oblastiach ako je obchod, predaj alebo personálny manažment. V sociálnej oblasti sú zameraní viac na dosahovanie organizačných a ekonomických cieľov, než na ľudí samotných. Vďaka svojej komunikatívnosti sú často predurčení zastávať úlohu hovorcu alebo politicky angažovaného reprezentanta určitej záujmovej skupiny ľudí. Samých seba chápu ako vysoko asertívne a dominantné osoby, ktoré sa v určitej miere nevyhnú impulzívnemu, či menej taktnému jednaniu.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr dobrodružní, zištní, ambiciózni, argumentujúci, nezávislí, dominantní, optimistickí, spoliehajúci sa na seba samého, energickí a sebavedomí.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: obchodníci, predavači, nákupcovia, manažéri, obchodní právnici, poisťovací agenti, sudcovia, obhajcovia, štátni zástupcovia, burzoví makléri a pod.

HOBBY: obchod, čítanie ekonomických časopisov, sledovanie politických diskusií, obchodných búrz, účasť na mítingoch a stretnutiach, predávanie produktov, vedenie občianskych združení a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Vedenie pravidelných organizačných porád vedenia cestovnej kancelárie a odborných porád na špecifické témy.
Vyhľadávanie nových príležitostí v oblasti nového produktu a rozšírenia ponuky služieb.
Interpretácia ekonomických podkladov a ich využitie v ďalšom rozhodovaní.
Strategické obchodné rokovania s partnermi v oblasti ubytovacích a dopravných kapacít.
Výber zamestnancov cestovnej kancelárie.
Určovanie úväzkov zamestnancom cestovných kancelárií.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Riadiace práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie patrí medzi viazané živnosti. Na získanie viazanej živnosti pre výkon daného zamestnania je nutné preukázať odbornú spôsobilosť dokladom o riadnom ukončení určeného stupňa vzdelania a praxe. V prípade prevádzkovania cestovnej kancelárie ide o:
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo 
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore. 

Prevádzkovanie cestovnej agentúry patrí medzi viazané živnosti. Na získanie viazanej živnosti pre výkon daného zamestnania je nutné preukázať odbornú spôsobilosť dokladom o riadnom ukončení určeného stupňa vzdelania a praxe. V prípade prevádzkovania cestovnej agentúry ide o:
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo 
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore. 

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osoba sú:
a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) bezúhonnosť.
5 Klasifikácie
ISCO-08
1439 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439009 Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
ESCO
riaditeľ/riaditeľka cestovnej kancelárie

riaditeľ/riaditeľka cestovnej kancelárie

Sekcia SK NACE Rev. 2
N Administratívne a podporné služby

Táto sekcia zahŕňa rôzne činnosti podporujúce bežné obchodné činnosti. Tieto činnosti sa líšia od činností uvedených v sekcii M, nakoľko ich prvotným účelom nie je poskytovanie špecializovaných vedomostí.

Divízia SK NACE Rev. 2
79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

Táto divízia zahŕňa činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú zabezpečením ciest, predajom zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom a činnosti spojené so zorganizovaním zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr alebo priamo cez cestovné kancelárie; ako aj iné služby súvisiace s cestovným ruchom vrátane rezervačných služieb. Zahŕňa aj služby turistických sprievodcov a propagáciu turistiky.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
ISCED
645

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - bakalárske, akademicky orientované študijné programy dostatočné pre ukončenie úrovne

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie