Poslať priateľovi

Doprava

Riadiaci letovej prevádzky

Riadiaci letovej prevádzky riadi letovú prevádzku a zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť civilnej leteckej dopravy vo vzdušnom priestore SR a koordináciu so susednými štátmi.

Alternatívne názvy

 • Riadiaci letovej prevádzky oblastného strediska riadenia

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

  Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - riadenie leteckej dopravy

3772R21 doprava - riadenie leteckej dopravy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - pracovník riadenia letovej prevádzky

3772R22 doprava - pracovník riadenia letovej prevádzky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore doprava - riadenie leteckej dopravy

3772T21 doprava - riadenie leteckej dopravy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - riadenie leteckej dopravy /Bc/

3772721 doprava - riadenie leteckej dopravy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - pracovník riadenia letovej prevádzky /Bc/

3772722 doprava - pracovník riadenia letovej prevádzky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772722 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - prevádzka letísk /Bc/

3772725 doprava - prevádzka letísk /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore doprava - riadenie leteckej dopravy

3772821 doprava - riadenie leteckej dopravy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - prevádzka letísk

3772R25 doprava - prevádzka letísk - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3772R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie leteckej prevádzky

3789800 riadenie leteckej prevádzky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3789800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie leteckej prevádzky

3789T00 riadenie leteckej prevádzky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3789T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecké rádiové a rádiolokačné systémy

9164800 letecké rádiové a rádiolokačné systémy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9164800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecké rádiové a rádiolokačné systémy

9164T00 letecké rádiové a rádiolokačné systémy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9164T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore rádiotechnické zabezpečenie leteckej prevádzky

9168800 rádiotechnické zabezpečenie leteckej prevádzky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9168800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore rádiotechnické zabezpečenie leteckej prevádzky

9168T00 rádiotechnické zabezpečenie leteckej prevádzky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9168T00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - letecká doprava

3772R14 doprava - letecká doprava - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore doprava - letecká doprava

3772T14 doprava - letecká doprava - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore doprava - riadenie leteckej dopravy

3772V21 doprava - riadenie leteckej dopravy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore elektronika - elektronické komunikácie v letectve

2613707 elektronika - elektronické komunikácie v letectve - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2613707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektronika - elektronické komunikácie v letectve

2613R07 elektronika - elektronické komunikácie v letectve - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prevádzka a ekonomika leteckej dopravy

3718800 prevádzka a ekonomika leteckej dopravy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3718800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prevádzka a ekonomika leteckej dopravy

3718T00 prevádzka a ekonomika leteckej dopravy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3718T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore doprava - letecká doprava /Bc/

3772714 doprava - letecká doprava /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore doprava - letecká doprava

3772814 doprava - letecká doprava - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore doprava - riadenie leteckej dopravy

3772921 doprava - riadenie leteckej dopravy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3772921 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore letecká doprava /Bc/

3780700 letecká doprava /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3780700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore letecká doprava - prevádzka a ekonomika /Bc/

3780701 letecká doprava - prevádzka a ekonomika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3780701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecká doprava

3780800 letecká doprava - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3780800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecká doprava - prevádzka a ekonomika

3780801 letecká doprava - prevádzka a ekonomika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3780801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore letecká doprava

3780R00 letecká doprava - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3780R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore letecká doprava - prevádzka a ekonomika

3780R01 letecká doprava - prevádzka a ekonomika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3780R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecká doprava

3780T00 letecká doprava - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3780T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecká doprava - prevádzka a ekonomika

3780T01 letecká doprava - prevádzka a ekonomika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3780T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vybavenie lietadiel

3786800 vybavenie lietadiel - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3786800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vybavenie lietadiel

3786T00 vybavenie lietadiel - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3786T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prevádzka letectva a letecké mechanizmy

3787800 prevádzka letectva a letecké mechanizmy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3787800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prevádzka letectva a letecké mechanizmy

3787T00 prevádzka letectva a letecké mechanizmy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3787T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecká technika a prevádzkové zariadenia

3788800 letecká technika a prevádzkové zariadenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3788800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecká technika a prevádzkové zariadenia

3788T00 letecká technika a prevádzkové zariadenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3788T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore informačné a riadiace systémy /Bc/

3799700 informačné a riadiace systémy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3799700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informačné a riadiace systémy

3799900 informačné a riadiace systémy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3799900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore informačné a riadiace systémy

3799R00 informačné a riadiace systémy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3799R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informačné a riadiace systémy

3799V00 informačné a riadiace systémy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3799V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore prístrojová, navigačná a radiol. tech. vojenského letectva

9148900 prístrojová, navigačná a radiol. tech. vojenského letectva - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9148900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore prístrojová, navigačná a radiol. tech. vojenského letectva

9148V00 prístrojová, navigačná a radiol. tech. vojenského letectva - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9148V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie a ekonomika leteckej činnosti a riadenie leteckej prevádzky

9154800 riadenie a ekonomika leteckej činnosti a riadenie leteckej prevádzky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9154800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore riadenie a ekonomika leteckej činnosti, riadenie leteckej prevádzky

9154T00 riadenie a ekonomika leteckej činnosti, riadenie leteckej prevádzky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9154T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecký, zabezpečenie leteckej činnosti

9160800 letecký, zabezpečenie leteckej činnosti - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9160800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecký, zabezpečenie leteckej činnosti

9160T00 letecký, zabezpečenie leteckej činnosti - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9160T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecké prístroje a elektrické systémy

9163800 letecké prístroje a elektrické systémy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 9163800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore letecké prístroje a elektrické systémy

9163T00 letecké prístroje a elektrické systémy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 9163T00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Technický talent
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň technického talentu umožňuje porozumieť zložitým technickým vzťahom a úspešne riešiť náročné technické problémy.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Cieľavedomosť
bežná

Bežná úroveň cieľavedomosti umožňuje dosahovať stanovené ciele vlastným úsilím.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy sluchu
slovník
Prognosticky závažné poruchy sluchu

Patria sem ťažké vrodené poruchy sluchu; poruchy sluchu po zápalových chorobách; následkom poškodenia sluchu hlukom (napr. nedostatočnou ochranou sluchu pri streľbách, pri práci v hlučnom prostredí, hrou v hlučných kapelách, po akutraume – úraz spôsobený mimoriadne nadmerným pôsobení hluku, napr. pri výbuchu nálože).

Prognosticky závažné postupujúce poruchy sluchu, po dosiahnutí stanovených limitov, vylučujú spôsobilosť vykonávať práce, pri ktorých je dôležitá orientácia podľa sluchu (napr. práce železničiarov na koľajisku, práca hasičov, policajtov). Nesprávne pracovné zaradenie osôb s poškodením sluchu rôzneho pôvodu na hlučné pracovisko vedie k rýchlejšej progresii a k zhoršeniu prognózy straty sluchu – vedúcej niekedy až k hluchote.

Mimoriadna pozornosť sa preto venuje pri zaradení osôb s poškodením sluchu do práce s rizikovým faktorom – hluk. Výsledky vyšetrení sluchu lekárom ORL je potrebné, z hľadiska spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu, pri ktorej je vystavený hluku, posudzovať individuálne a vždy komplexne s konkrétnymi údajmi o miere a dobe vystavenia hluku pri práci.O obmedzení, alebo vylúčení spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu v riziku hluku rozhoduje posudzujúci lekár klinického pracovného lekárstva (na základe aktuálnych výsledkov prieskumu miery a spôsobu pôsobenia hluku pri práci vyhodnotených pracovnou zdravotnou službou).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H80; H81; H83; H90; H91; H95.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Drogová závislosť v anamnéze
slovník
Drogová závislosť v anamnéze

Je to udávaná a/alebo potvrdená závislosť od rôznych psychoaktívnych látok (tzv. mäkkých a tvrdých drog), ktorá môže viesť k rôznym duševným poruchám až k úplnej degradácii osobnosti. Patrí sem aj chronický alkoholizmus.

V závislosti od stupňa rozpadu osobnosti a schopnosti abstinencie vedie k úplnému alebo čiastočnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, až k úplnej invalidite. Vydanie vodičského preukazu sa, v prípade chronického alkoholizmu, viaže na bezpečné abstinenčné obdobie, t.j. dôslednú a trvalú abstinenciu, trvajúcu aspoň 2 roky.

Individuálny prístup pri posúdení zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje v niektorých prípadoch úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
Z86.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obehovej sústavy
slovník
Choroby obehovej sústavy

Zahŕňajú choroby srdca a ciev, ako sú napr. artériová hypertenzia; ischemická choroba srdca, vrátane infarktu myokardu; vrodené a získané chyby srdcové; zápalové ochorenia srdca (endokarditída, myokarditída, perikarditída); kardiomyopatia a pod. Môžu sa prejavovať bolesťami na hrudníku a sťaženým dýchaním (dýchavicou), ktoré sa zhoršujú fyzickou námahou. Pri zhoršujúcom sa priebehu ochorenia znižujú fyzickú aktivitu a výkonnosť.

V závislosti od ochorenia a funkčného stavu, posúdeného lekárom – špecialistom (kardiológ, internista),môžu čiastočne alebo úplne obmedzovať pracovnú schopnosť a výber fyzicky náročnejších povolaní.Nevhodné sú práce spojené s nadmernou fyzickou a tepelnou záťažou, pri závažnejšom stupni ischemickej choroby srdca a artériovej hypertenzie, ako aj práce spojené s nadmernou duševnou záťažou.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár klinického pracovného lekárstva na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce na organizmus vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:I05; I06; I08; I09; I10; I11; I12; I15; I20; I21; I25; I26; I27; I42; I47; I48; I49; I51.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Tinnitus
slovník
Tinnitus

Je subjektívne vnímaný zvuk v jednom alebo oboch ušiach (pískanie, šumenie, zvonenie, hučanie). Môže byť občasný alebo trvalý, môže mať rôznu intenzitu, býva spojený s poruchou sluchu. Príčinou sú poškodenia vnútorného alebo stredného ucha; niekedy sa vyskytuje pri artériovej hypertenzii (zvýšenom krvnom tlaku); cukrovke; ateroskleróze alebo po úrazoch hlavy a krku.

Pre ľudí trpiacich tinnitom nie sú vhodné práce v hluku alebo vyžadujúce neporušené sluchové funkcie (napr. práce na koľajniciach).

Vhodnosť pracovného zaradenia vyšetrovaného zamestnanca by mal individuálne posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva s prihliadnutím na konkrétne rizikové faktory pri práci zistené ich prieskumom pracovnou zdravotnou službou.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme napr. zaradiť chorobu:
H93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Slovenská republika
Mzda od: 5703 €
Medián: 8026 €
Mzda do: 9525 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Medzinárodná spolupráca a koordinácia činností so spolupracujúcimi pracoviskami v rámci štátu.
Komplexné rádiolokačné riadenie letovej prevádzky v stanovenej zóne zodpovednosti. Udržiavanie rozostupov medzi lietadlami a navigácia po letových tratiach v príslušných letových hladinách v stanovenom priestore zodpovednosti. Riešenie vzniknutých situácií s posádkami lietadiel.
Vedenie prehľadov o letovej prevádzke s podielom na riadení letovej prevádzky v stanovenom priestore. Ovládanie informačných a zobrazovacích systémov.
Kontrolovanie a preskúmavanie udalostí v službe riadenia letovej prevádzky. Vykonávanie špecializovaných prác na úseku spojenia siete riadenia letovej prevádzky.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
významná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž a je zaradená medzi rizikové (napr. pedagóg, pracovník v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti, na psychiatrii a onkológii, letecký dispečer a i.).

Zraková záťaž
významná

Vysoko náročná zraková činnosť; práca je zaradená medzi rizikové (napr. počítačový grafik, dizajnér, korektor, jemný mechanik a i.).

Nárazová práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom)

Ďalšie informácie

Výcvik riadiaceho letovej prevádzky

Základný výcvik na získanie oprávnenia na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky je náročný a dlhodobý, delí sa na:

A. základný výcvikový kurz

 • základný teoretický výcvik, ktorý je zameraný na získanie teoretických vedomostí, potrebných pre výkon práce riadiaceho letovej prevádzky a končí sa skúškou na Leteckom úrade Slovenskej republiky
 • základný praktický výcvik, špecializovaný výcvik žiaka, ktorý sa týka priamo jeho ďalšej špecializácie (TWR, APP, ACC), zameraný na získanie základných schopností a zručností, prenos teoretických vedomostí do praktických cvičení na simulátore vo výcvikovom stredisku a končí sa skúškou overenia schopností a získaním preukazu žiaka – riadiaceho letovej prevádzky na Leteckom úrade Slovenskej republiky

B. Prevádzkový výcvik

 • prechodový výcvik - príprava žiaka na praktické zvládnutie práce na danom stanovišti
 • predkvalifikačný výcvik - príprava žiaka na výcvik v reálnej prevádzke
 • kvalifikačný výcvik v reálnej prevádzke pre dané stanovište, ktorý sa skladá z praktických simulácií a z práce v živej prevádzke pod dozorom skúsených inštruktorov a končí sa skúškou a získaním oprávnenia na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky na Leteckom úrade Slovenskej republiky. Je to posledná fáza na získanie preukazu spôsobilosti RLP, s príslušnou kvalifikačnou kategóriou a doložkami.

C. Udržiavací výcvik

 • periodický výcvik - udržanie spôsobilosti poskytovať službu ATC.
 • zdokonaľovací výcvik - precvičovanie nových postupov, zmien, praktická aplikácia týchto zmien do praxe.

D. Rekvalifikačný výcvik

Základný výcvik je zameraný na získanie kvalifikácie riadiaci letovej prevádzky. Pozostáva z teoretickej a praktickej príprav:

Dĺžka trvania základného výcviku je cca 24 mesiacov.

6 Klasifikácie
ISCO-08
3154 Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
SK ISCO-08
3154001 Riadiaci letovej prevádzky
ESCO
riadiaci letovej prevádzky/riadiaca letovej prevádzky

riadiaci letovej prevádzky/riadiaca letovej prevádzky

Sekcia SK NACE Rev. 2
H Doprava a skladovanie

Táto sekcia zahŕňa prepravu osôb a tovaru v pravidelnej ako aj v nepravidelnej doprave, železničnej, potrubnej, cestnej, vodnej a leteckej a vedľajšie činnosti v doprave ako sú napr. činnosti v staničných a parkovacích zariadení, manipulácia s nákladom, skladovanie atď. Do tejto sekcie patrí aj prenájom dopravných prostriedkov s vodičom alebo obsluhou. Tiež zahŕňa činnosť pošty a iných poštových podnikov (kuriérske služby).

Táto sekcia vylučuje: generálne opravy alebo úpravy dopravných zariadení, okrem motorových vozidiel, pozri skupinu 33.1, výstavbu, údržbu a opravy ciest, železníc, prístavov, letísk, pozri divíziu 42, údržbu a opravu motorových vozidiel, pozri 45.20, prenájom dopravných prostriedkov bez vodiča alebo obsluhy, pozri 77.1, 77.3.

Divízia SK NACE Rev. 2
51 Letecká doprava

Táto divízia zahŕňa prepravu osôb alebo tovaru vzduchom alebo kozmickým priestorom.

Táto divízia vylučuje: postrek poľnohospodárskych plodín, pozri 01.61, kontrolu a opravu lietadiel alebo leteckých motorov, pozri 33.16, prevádzku letísk, pozri 52.23, vzdušnú reklamu (písanie reklamy na oblohe), pozri 73.11, letecké snímkovanie, pozri 74.20.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
ISCED
645

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - bakalárske, akademicky orientované študijné programy dostatočné pre ukončenie úrovne

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie