Bezplatne inzerujte pracovné ponuky


Konto pre zamestnávateľov je určené pre organizácie ponúkajúce voľné pracovné miesta alebo hľadajúce nových zamestnancov.

Ak sa zaregistrujete do ISTP ako zamestnávateľ, získate svoje konto, ktoré vám poskytne bezplatné služby v rámci:

  • Inzercie voľných pracovných miest.

  • Unikátnej online práce s osobnými profilmi uchádzačov o prácu.

  • Vyhľadávania vhodných uchádzačov na voľné pracovné miesta pomocou porovnania vlastných požiadaviek s profilmi registrovaných používateľov.

  • Predvýberu uchádzačov s najlepšími predpokladmi priamo pri inzerovanom voľnom pracovnom mieste.

  • Prehľadu pracovných a mzdových podmienok na Slovensku z kvalifikovaných výpočtov zo vzorky viac ako 1 milión produktívneho obyvateľstva.

  • Poradenstva ohľadom zatrieďovania voľných pracovných miest podľa klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08.

  • Zverejnenia videovizitky zamestnávateľa v ISTP TV.

  • Vždy aktuálneho tlačového servisu. 


Želáme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali užitočné informácie z oblasti trhu práce a aby sa stal vaším pomocníkom pri hľadaní vhodných zamestnancov.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie