Nájdite si prácu s ISTP


Konto pre bežných používateľov je určené pre širokú verejnosť (nezamestnaní, zamestnanci, SZČO, absolventi a ostatní používatelia, ktorí si hľadajú prácu alebo sa chcú otestovať, na aké zamestnania majú najvhodnejšie predpoklady).

Ak sa zaregistrujete do ISTP ako bežný používateľ, získate svoje konto, ktoré vám poskytne:

 • Možnosť vytvoriť a uložiť si osobný profil, v ktorom sa opíšete po kvalifikačnej, osobnostnej a zdravotnej stránke.

 • Na základe vytvoreného osobného profilu možnosť otestovať váš pracovný potenciál s odporúčaním vhodných zamestnaní, voľných pracovných miest a oblastí pre ďalšie vzdelávanie.

 • Možnosť sprístupniť váš osobný profil zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné miesta.

 • Kariérové plánovanie s vyhodnotením podielu spĺňania požiadaviek na vybrané zamestnanie.

 • Online prístup k jednej z najväčších databáz voľných pracovných miest na Slovensku a v zahraničí a k databáze kurzov ďalšieho vzdelávania.

 • Jednoduché reagovanie na pracovné ponuky a vytvorenie európskej verzie životopisu priamo z údajov v osobnom profile.

 • Možnosť ukladania zaujímavých pracovných ponúk a evidenciu pracovných ponúk, na ktoré ste zaslali svoj osobný profil alebo životopis zamestnávateľovi.

 • Denné doručovanie e-mailovej informácie o vhodných pracovných ponukách, na ktoré spĺňate predpoklady, prostredníctvom funkcie agenta na vyhľadávanie voľných pracovných miest.

 • Možnosť získavať informácie o významných aktualitách z oblasti trhu práce, o Aktuálne údaje o hrubých mesačných mzdách zamestnancov v jednotlivých zamestnaniach.

 • Poradenstvo z oblasti legislatívy, personálnej praxe, pracovných podmienok a pod.

 • Prehľad o zamestnaniach, zamestnávateľoch, dianí u nás a v zahraničí prostredníctvom ISTP TV. 


Želáme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie o trhu práce, voľných pracovných miestach a stali sa úspešnými pri hľadaní zamestnania, ktoré bude zodpovedať vášmu pracovnému potenciálu.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie