Európsky životopis

Pred vyplnením Európskeho životopisu vám odporúčame sa bezplatne zaregistrovať v prípade, ak si prajete vyplnené údaje vo vašom životopise uložiť, aby ste sa k nim mohli vrátiť aj v budúcnosti.

Na tejto stránke si môžete vytvoriť elektronickú verziu Európskeho životopisu. Údaje vypĺňajte do textových polí. Prostredníctvom ? získate podrobnejšie informácie o danej položke alebo funkcii Európskeho životopisu. V prípade, že ste zaregistrovaný a máte vyplnený v ISTP osobný profil, môžete údaje z neho automaticky exportovať do formulára životopisu prostredníctvom tlačidla „Načítať z profilu“. Ak si chcete vyplnené údaje vo vašom životopise uložiť, aby ste sa k nim mohli vrátiť aj v budúcnosti, kliknite na tlačidlo „Uložiť životopis“ nachádzajúce sa v spodnej časti stránky (na uloženie údajov je potrebné byť zaregistrovaný). Prostredníctvom tlačidiel „Uložiť ako Word“ a „Uložiť ako PDF" si možno stiahnuť váš vytvorený životopis do vybraných formátov a vytlačiť ho. Kliknutím na obálku ho možno zaslať na vybraný e-mail. Viac informácií o vypĺňaní Európskeho životopisu nájdete tu.

1 Osobné údaje
?
Svoju fotografiu vložte v odporúčanom formáte 1:1 (napr. 250x250 pixelov). Podporované formáty sú: jpg, png. Maximálna veľkosť fotografie je 2048 kB.
Prosím, kliknite alebo preneste obrázok
0% Complete
?
Uveďte svoj titul (v prípade, že ste ho dosiahli), meno a priezvisko.
Príklad:
Ing. Ján Novák
?
Uveďte názov ulice, číslo domu, mesto (obec), PSČ a krajinu vašej kontaktnej adresy.
Príklad:
Batkova 3, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
?
Uveďte adresu osobnej webovej stránky, blogu, sociálnej siete a pod.
Príklad:
www.facebook.com/jan.novak.10
?
Uveďte vašu štátnu príslušnosť.
Príklad:
Slovensko
2 Kontakt
3 Zamestnanie, o ktoré sa uchádzate
4 Prax
5 Vzdelávanie a príprava

6 Jazykové zručnosti
?
Uveďte, aký je váš materinský jazyk.
Príklad:
slovenský
7 Digitálne zručnosti
?
Uveďte relevantné počítačové/IKT osvedčenie alebo certifikát, ktorý ste získali.
Príklad:
Certifikát ECDL Standard (Európsky vodičský preukaz na počítače, úroveň: digitálna kvalifikovanosť)
?
Uveďte vaše ďalšie digitálne/počítačové/IKT zručnosti, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich kolónkach a na ktoré by ste chceli upozorniť vášho potenciálneho zamestnávateľa. Uveďte, kde ste ich nadobudli (v predchádzajúcom zamestnaní, počas štúdia, školení, seminárov, dobrovoľníckej alebo záujmovej činnosti a pod.).
Príklad:
ovládanie softvéru na úpravu fotografií (skúsenosť som nadobudol ako amatérsky fotograf)
8 Osobné zručnosti
?
Opíšte vaše komunikačné zručnosti a uveďte, kde ste ich nadobudli (v predchádzajúcom zamestnaní, počas štúdia, školení, seminárov, dobrovoľníckej alebo záujmovej činnosti a pod.).
Príklady:
  • správne kladenie otázok získané na pozícii telemarketéra (pracovníka telefonického predaja produktov),
  • empatia a tiež aktívne počúvanie získané počas dobrovoľníckej činnosti v dennom stacionári pre seniorov,
  • podávanie konštruktívnej spätnej väzby získané počas štúdia prostredníctvom vyjadrovania sa k projektom a prezentáciám spolužiakov/kolegov študentov
?
Opíšte vaše organizačné/manažérske zručnosti a uveďte, kde ste ich nadobudli (v predchádzajúcom zamestnaní, počas štúdia, školení, seminárov, dobrovoľníckej alebo záujmovej činnosti a pod.).
Príklady:
  • vedenie a motivovanie ľudí (v súčasnosti som zodpovedný za tím desiatich pracovníkov),
  • dobrý time management (vždy odovzdanie načas všetkých dokumentov, výstupov a projektov počas štúdia i v predchádzajúcich zamestnaniach),
  • plánovanie, rozhodovanie a riešenie problémov získané na pozícii manažéra logistiky
?
Opíšte vaše zručnosti vzťahujúce sa k práci, napr. v ovládaní špecifických typov zariadení, strojov a pod. alebo technické vedomosti a zručnosti v určitom špecializovanom odbore (spracovateľský priemysel, zdravotníctvo, bankovníctvo a pod.). Uveďte, kde ste ich nadobudli (v predchádzajúcom zamestnaní, počas školení, seminárov, dobrovoľníckej alebo záujmovej činnosti a pod.).
Príklady:
  • poznanie a schopnosť praktickej aplikácie metód KAIZEN a 5S získané na pozícii manažéra kvality,
  • skúsenosť s mentoringom (ako vrchná sestra som mala zodpovednosť za zaškolenie a vedenie nového zdravotníckeho personálu)
?
Uveďte vaše ďalšie zručnosti a kompetencie, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich kolónkach a na ktoré by ste chceli upozorniť vášho potenciálneho zamestnávateľa. Uveďte, kde ste ich nadobudli.
Príklady:
  • poľovníctvo - absolvované poľovnícke skúšky,
  • herecké aktivity - dobrovoľnícke divadlo.
9 Vodičský preukaz

10 Doplňujúce informácie
11 Prílohy
12 Výstup
Poslať životopis e-mailom
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie