Pedagogická fakulta UJS

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
neslov.jaz.a lit. - maďarský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
neslovanské jazyky a literatúry-maďarský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika - didaktika dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a katechetiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a literat. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a maďarského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a anglic. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a sloven. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a lit. a katechetiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a literat. a katechetiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarský jazyka a lit. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a maďarského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a maďarského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a maďarského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literatúry a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo katechetiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo katechetiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo biológie a katechetiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Bratislavská 3322
94501 Komárno
Web: www.selyeuni.sk
Tel.: 035/3260 +kl.
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie