Teologická fakulta v Košiciach KU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
kat. teológia-štúdium rodiny a sociálnej práce (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
katolícka teológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
katolícka teológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
katolícka teológia - náuka o rodine (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
katolícka teológia - náuka o rodine (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociálna práca - charitatívna a misijná práca (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč.hudby a cirkevnej hudby (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč.hudby a cirkevnej hudby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Hlavná 89
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Web: www.ktfke.sk
E-mail: ktfke@ktfke.sk
Tel.: 055/6836111
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie