Pedagogická fakulta KU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
ekonomika a manažment podniku (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
liečebná pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
manažment (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
odborová didaktika-didaktika hudby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pedagogika - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
špeciálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a slovenského jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a anglického jaz. a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a tal. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a lit. a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a literatúry a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. talian. jaz. a lit. a anglic. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. talian. jaz.a lit. a anglic. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. talian. jaz.a lit. a nemec. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. talianskeho jazyka a lit. a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. talianskeho jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jaz.a lit. a talianského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.talianskeho jaz. a lit. a náboženskej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.talianskeho jaz.a lit. a výtvarnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. informatiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akademic. predm.-učiteľstvo ruského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hudobnej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hudobnej vých. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. výtvarnej vých. a nem.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. výtvarnej vých.a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. náboženskej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. náboženskej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predm. - učiteľstvo informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky a výtvarnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Hrabovská cesta 1
03401 Ružomberok
Web: pf.ku.sk
E-mail: dekanatpf@ku.sk
Tel.: 044/4320960
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie