Filozofická fakulta UCM

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cudzie jaz.a kul.-ang.jaz.a kult. v odbornej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a kultúra v odbornej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-nem.jaz.a kult. v odbornej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-nemecký jaz.a kult. v odbornej komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kul.v odb. komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kultúra v odb. komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-ruský jaz.a kultúra v odb. komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etnológia - etnológia-blízkovýchodné štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
filozofia - filozofia a aplikovaná filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia - filozofia a aplikovaná filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história-hist. a aplikovaná história v kyberpriestore (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história-hist. a aplikovaná história v kyberpriestore (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
systematická filozofia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a franc.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglic.jaz.a lit.a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a liter. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.histórie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.vých.k občianstvu a slovenského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč.výchovy k občianstvu a slov.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecná a experimentálna psychológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Námestie Jozefa Herdu 2
91701 Trnava
Web: www.ucm.sk
Tel.: 033/5565142
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie