Fakulta športu PU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
šport - šport a zdravie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport pre zdravie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport-špec.pohybová príprava v bezpečnost.zložkách (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
športová edukológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. teles. vých. a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a anglick. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slovens.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a výtvarného um. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesneej výchovy a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
17. novembra 13
08001 Prešov
Web: www.unipo.sk
E-mail: fsport@unipo.sk
Tel.: 051/7731514
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie