Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
antropológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzikálne inžinierstvo-fyzik.inžin.progresívnych materiálov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzikálne inžinierstvo-fyzik.inžin.progresívnych materiálov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geografia-geografia a aplikovaná geoinformatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia-geografia a aplikovaná geoinformatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pedagogika - sociálna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
pedagogika - vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
regionálna geografia-regionálna geografia a region. rozvoj (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania fyziky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ekológie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ekológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. fyziky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a anglického jaz. a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. pedagogiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. pedagogiky a slovenského jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.fyziky a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a nemeckého jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a estetiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a ruského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. pedagogiky a nemeckého jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. pedagogiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-uč.techniky a angl.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-uč.techniky a etickej vých . (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-učit. techniky a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie a ukrajinského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky a ukrajinského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky a ukrajinského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií- ekológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
17. novembra 1
08161 Prešov
Web: www.fhpv.unipo.sk
Tel.: 051/7570600
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie