Filozofická fakulta PU

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
anglický jazyk a anglofónne kultúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
archívnictvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
archívnictvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a kul.-angl. jaz.a anglofónne kultúry (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - lingvodidaktika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
dejiny filozofie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
estetika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
etika - etika-sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - kultúrne dedičstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
masmediálne štúdiá - mediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
masmediálne štúdiá - mediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
masmediálne štúdiá - mediálne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
politológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
psychológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovanské jazyky a literatúry - slavistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra-jazykovo-komunikačné štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
sociálna práca (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória lit. a dejiny konkr.nár.lit.-teória a dej.slov.lit. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a l. a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a franc.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a slov.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a ukraj.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a ukrajin. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. dejepisu a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. dejepisu a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. francúzskeho jaz. a lit. a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a anglick. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a ruského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a slov. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a ukraj.jaz a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a anglick. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a slovensk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a ukraj. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jaz. a lit. a ukrajin. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a výtvarného um. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ukrajin. jaz. a lit. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ukrajinského jaz. a lit. a estetiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglic.jaz.a lit.a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.anglického jaz.a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.nemeckého jaz.a lit. a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jaz. a lit. a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jaz.a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.ruského jazyka a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.sloven. jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.slovenského jaz. a lit. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.výchovy k občianstvu a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. anglického jazyka a literatúry a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. dejepisu a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. dejepisu a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. dejepisu a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. dejepisu a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. filozofie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. filozofie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. dejepisu a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. filozofie a nemeckého jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a estetiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a estetiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a etickj výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo dejepisu a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akadem. predm.-učit. slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akadem. predm.-učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. estetiky a anglického jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. estetiky a slovensk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. etickej vých. a výtvarn. umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u.estetiky a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. estetiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. estetiky a slovenského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. estetiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit.hudob. um. a sloven. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo estetiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo estetiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo estetiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit. akademických predm.-uč. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry a dejepisu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo sociálnej práce (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko - výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecná a experimentálna psychológia-všeobecná psychológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecná jazykoveda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
všeobecné dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
17. novembra 1
08001 Prešov
Web: www.unipo.sk
E-mail: philfac@unipo.sk
Tel.: 051/7570111
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie