Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cest.ruch-manaž.regionálneho cestovného ruchu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a k.- maď.jaz.v bilingválnej admin. komunikácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jaz.a k.- maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - stredoeurópske areálové štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odb.didakt.-teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predšk.a element.ped.-uč.pre primárne vzdel.s vyuč.jaz. maď. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
regionálny cestovný ruch (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a anglic. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz. a lit. a telesnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jaz.a lit. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a lit. a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a lit. a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a lit. a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a literatúry a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. maďarského jazyka a literatúry a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.maďarského jaz.a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.maďarského jaz.a lit. a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u.maďarského jaz.a lit.a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.maďarského jaz.a lit.a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.maďarského jazyka a lit. a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maď (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
Kontakt
Dražovská cesta 4
94974 Nitra
Web: www.fss.ukf.sk
E-mail: dfss@ukf.sk
Tel.: 037/6408853
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie