Fakulta prírodných vied UKF

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
biológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ekologické a environmentálne vedy - environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
fyzika - fyzika materiálov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
fyzika kondenzovaných látok a akustika - fyzika materiálov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geografia - geografia v regionálnom rozvoji (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia - geografia v regionálnom rozvoji (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - technická mineralógia - gemológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
informatika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
molekulárna biológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
ochrana a využívanie krajiny (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika - teória vyučovania chémie (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
teória vyučovania fyziky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania informatiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
teória vyučovania matematiky (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a španielskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a slovenského jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ekológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. fyziky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. fyziky a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a anglického jaz. a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a španielskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u.geografie a francúzskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. chémie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. ekológie a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo ekológie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a ekológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.aked.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-u.odb. ekon. pred. a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-u.odb.ekon.pred.a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred. a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a angl.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prakt.príp.-uč.odb.ekon.pred.a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a slovenského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odbor. ekon. predmetov a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a francúzskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Trieda Andreja Hlinku 1
94974 Nitra
Web: www.fpv.ukf.sk
E-mail: dfpv@ukf.sk
Tel.: 037/6408555
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie