Fakulta prírodných vied UMB

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
aplikovaná informatika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
chémia - forenzná a kriminalistická chémia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
chémia-aplikovaná chémia a forenzná prax (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
environmentálny manažm.-bezpečnosť životného prostredia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
environmentálny manažment (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geochémia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
geografia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geografia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geografia - geografia a rozvoj regiónov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
geológia - aplikovaná geológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
geológia - aplikovaná geológia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
matematická analýza (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
matematika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
matematika-matematika v analýze dát a vo financiách (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
synekológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
synekológia - systémová ekológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. biológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. chémie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a anglického jaz. a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a nemeckého jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. geografie a slovenského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. matematiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. geografie a nemeckého jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jaz. a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. informatiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. matematiky a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. informatiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. matematiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológe a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a fyziky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo chémie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo fyziky a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo geografie a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a chémie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo informatiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo matematiky a technickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-uč.techniky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-učiteľstvo techniky a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učiteľstvo techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
vedy o Zemi - geopotenciál regiónov (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Web: www.fpv.umb.sk
Tel.: 048/4134541-6
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie