Fakulta humanitných vied UMB

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
cudzie jaz.a k.-slovenč.v lingvokultúrnej kompeten.zahran.štud. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - európske kultúrne štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etika - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etika - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
etnológia - aplikovaná etnológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia - etnológia-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
etnológia - etnológia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia - filozofia - história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filozofia - filozofia - ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
filozofia - filozofické štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
filozofia-filozofia-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - história - ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
história - história - ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
história - stredoeurópske historické štúdiá (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
literárna veda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
prekl.a tlm.-angličtina pre preklad v hospod.praxi (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekl.a tlm.-nemčina pre preklad v hospodárskej praxi (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
prekladateľstvo a tlmočníctvo - translatológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-anglický jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-filozofia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-francúzsky jaz.a kult. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-história (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slov.jazyk a lit.-ruský jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.- anglický jaz.a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slov.jaz.a lit.-slovenský jaz.a lit.-nemecký jaz.a kult. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenské dejiny (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - história (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
šport - rekreológia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
športová edukológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
systematická filozofia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a franc. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a nemeck. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a rusk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz. a lit. a telesnej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit. a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jaz.a lit.a slov.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. anglického jazyka a lit. a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. francúzskeho jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jaz.a lit. a rusk. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a lit. a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. nemeckého jazyka a literat. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. ruského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a nem. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz. a lit. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven. jaz.a lit. a franc.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. sloven.jaz. a lit. a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a rusk. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a lit. a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz. a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a hudobného um. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jaz.a lit. a nemec. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a lit. a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. slovenského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. anglického jazyka a literatúry a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a lit. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. anglického jazyka a literat. a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. ruského jazyka a literatúry a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a filozofie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo histórie a výtvarného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a etickeej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a informatiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a biológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a matematiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
všeobecná jazykoveda (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
Kontakt
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Web: www.fhv.umb.sk
Tel.: 048/4134541-3
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie